כל אדם שנתבע על-ידי חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לתשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה שיש הגבלות על שכר הטרחה שניתן לגבות עבורה, זכאי לסיוע משפטי חינם מטעם המדינה
הסיוע המשפטי יינתן ללא תלות בגובה הכנסתו של הפונה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע


כל אדם שנתבע לתשלום שכר טרחה עבור טיפול בתביעה לגמלה מהביטוח הלאומי שיש הגבלות על שכר הטרחה שניתן לגבות עבורו, זכאי לסיוע משפטי חינם מטעם המדינה ללא מבחן הכנסה (ללא תלות בהכנסתו).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים