משרד המשפטים מסייע בייצוג בפני ערכאות משפטיות בנושאים אזרחיים שונים, ביניהם ערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי
הסיוע המשפטי בנושאי הביטוח הלאומי מוענק ללא תשלום וללא תלות במבחן הכנסות
למידע נוסף, ראו באתר משרד המשפטים


משרד המשפטים מעניק לאוכלוסיות הזכאיות סיוע משפטי בנושאים אזרחיים הכוללים, בין היתר, תביעות וערעורים נגד המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

  • כל תושב ישראל המעוניין לקבל סיוע משפטי בערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בפני בית הדין לעבודה.
  • הסיוע ניתן ללא תלות בגובה הכנסותיו של המבקש. המבחן היחידי לקבלת הסיוע הוא שקיימת עילה משפטית להגיש ערעור על ההחלטה.

תהליך מימוש הזכות

הנושאים שניתן בהם הסיוע המשפטי

חשוב לדעת

  • הסיוע המשפטי בערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי אינו כרוך בתשלום כלשהו עבור השירות שניתן, או עבור אגרת השתתפות.
  • הסיוע ניתן בערכאות משפטיות בלבד ולא בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. עם זאת, במקרים שבהם ניתן הסיוע המשפטי ובית הדין לעבודה הורה להחזיר את הדיון לוועדה הרלוונטית במוסד לביטוח לאומי, יהיה ניתן לקבל ייצוג משפטי בוועדה, כהמשך לדיון בבית הדין לעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים