הקדמה:

אזרחים מעוטי הכנסה יכולים להגיש למשרד המשפטים בקשה לקבלת סיוע משפטי ללא תשלום בנושאים אזרחיים
כל אזרח, ללא קשר לרמת הכנסתו, יכול לבקש סיוע בערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
הסיוע המשפטי לא יישא בהוצאות המשפטיות שהוטלו על מבקש הסיוע בהליך המשפטי
השירות כרוך בתשלום אגרה, מלבד במקרים שניתן בהם פטור
מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים שונים

משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי בחינם בנושאים אזרחיים לאוכלוסיות שזכאיות לכך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

מסמכים נדרשים

 • יש להדפיס את טופס הבקשה לסיוע משפטי, למלאו בהתאם להנחיות ולצרף את המסמכים הנדרשים:
  • צילום תעודת הזהות של מבקשי הסיוע.
  • אם הסיוע מבוקש עבור הליכים מול ההוצאה לפועל, המוסד לביטוח לאומי או מול שירותי בריאות, יש למלא בטופס הבקשה את החלק שנוגע לוויתור סודיות.
  • אישורים על הכנסות המבקשים והכנסות בני זוגם מכל מקור ל-3 חודשים אחרונים.
  • אישורים על קצבאות המוסד לביטוח לאומי (אם יש).
  • תדפיסי עובר ושב ודף ריכוז יתרות חשבון בנק.
  • כל מסמך וחומר משפטי שקשורים להליך שבגינו מבוקש הסיוע המשפטי כגון: כתב תביעה, כתב הגנה, צו עיקול, העתק מהזמנה לפגישת מהו"ת (הליך קדם גישור ליישוב סכסוכים מחוץ לבית המשפט), מהזמנה לדין, וכו׳.
 • מבקשים שעונים על אחד מהמקרים שמזכים בפטור מתשלום אגרה (שמפורטים בהמשך), יציינו זאת בטופס הבקשה, כדי שיקבלו את הפטור.
שימו לב
מסמכים שיישלחו בדואר או יושארו בתיבות השירות של משרדי הסיוע המשפטי, ייסרקו וייגרסו. לכן, אין לשלוח בדואר או להשאיר בתיבות השירות מסמכים מקוריים.

הגשת הבקשה

 • את הבקשה ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:
 • לעתים יידרשו מסמכים נוספים לבחינת הזכאות הכלכלית, שיהיה צורך להביא לפגישה עם עורך הדין של הסיוע המשפטי. רשימת המסמכים הנוספים תוסבר בעת הגשת הבקשה בקבלת הקהל, או בשיחה יזומה למי ששלחו את הבקשה.
 • לאחר הגשת הבקשה תתואם פגישה עם עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי, במהלכה יחתמו המבקשים על תצהיר בדבר אמיתות המידע שמסרו בבקשה.
 • לאחר מכן, תיבדק הבקשה על-ידי הלשכה לסיוע משפטי. מבקשים שיימצאו זכאים לקבלת סיוע יתבקשו להשלים את תשלום האגרה.


פנייה במקרים דחופים

 • במקרים דחופים, שדורשים מתן סיוע משפטי דחוף ומיידי, כגון: אלימות במשפחה, הוצאה של צווי עיכוב יציאה מן הארץ, שחרור ממאסר בגין חובות, פניית מבקש סמוך לסיום מועד הגשת כתבי בי-דין או כאשר קבוע תאריך לדיון קרוב, הוצאת צווי מניעה במקרים דחופים ועוד - יש לפנות טלפונית ללשכת הסיוע המשפטי במחוז הרלבנטי:
  • מחוז מרכז: 073-3921740
  • מחוז תל אביב: 073-3923760
  • מחוז חיפה: 073-3921150
  • מחוז ירושלים (כולל אשדוד ואילת): 073-3926222
  • מחוז צפון: 073-3921999
  • מחוז דרום: 073-3922660
 • שעות הכוננות: בימים א'-ה' בין השעות 24:00-16:00, בימי שישי וערבי חג: מהשעה 12:00 ועד כניסת השבת או החג, ומצאת השבת או החג ועד השעה 24:00 בלילה.
 • עורך הדין יבדוק את הצורך במתן סיוע משפטי מיידי ואת הזכאות הכלכלית על פי תצהיר זכאות כלכלית. במקרים אלו המינוי יינתן רק לצורך הסיוע המשפטי הדחוף, והרחבת המינוי להמשך הטיפול תלויה בבחינת הזכאות הכלכלית בהתאם לנוהל במקרים רגילים, שאינם דחופים.
 • לצורך ייצוג בצווי הגנה מפני אלימות, יש להגיע לאחד מבתי המשפט שלום או משפחה ברחבי הארץ, לפנות למזכירות בית המשפט לקבלת טופס בקשה לצו הגנה.
  • לאחר קבלת הטופס, יש ליצור קשר באמצעות טלפון למוקד הסיוע המשפטי: 073-3927747, 073-3927748, 073-3927749, 073-3927750, לצורך בחינת אפשרות לייצוג.
  • לאחר בחינת הזכאות הכלכלית והסיכוי המשפטי ימונה עורך דין שיגיע תוך זמן קצר לייצוג בבקשה לצו הגנה.
  • במקרי חירום מידיים ובמצבים של סכנת חיים ממשית, מומלץ להתקשר 100 למשטרה או 118 לקו החם של משרד הרווחה, שפועל 24 שעות ביממה.
  • למידע נוסף, ראו באתר הסיוע המשפטי.

תשלום אגרה

 • סכום אגרת הסיוע המשפטי יכול להגיע עד לתקרה של 136 ₪ לטיפול בתיק משפטי בודד.
 • בעת הגשת הבקשה יש לשלם מקדמה בסך 36 ₪. תשלום המקדמה מהווה תנאי לתחילת הטיפול בתיק (למעט בתיקים של אזרחים שפטורים מתשלום אגרה, כמפורט בהמשך).
 • במקרים שבהם הבקשה לסיוע משפטי נשלחת בדואר, תשלח הלשכה לסיוע משפטי שובר לתשלום מקדמה, מלבד במקרים שהמבקש זכאי לפטור מתשלום.
 • במקרה שיוחלט שהמבקש זכאי לייצוג משפטי, תיזקף המקדמה כחלק מסכום האגרה הכולל, והפונה יתבקש להשלים את הסכום עד ל-136 ₪.
 • במקרה שיוחלט לאחר הפגישה הראשונה עם עו"ד שלא היה מקום לחייב את הפונה בתשלום אגרה, יוחזר תשלום המקדמה לפונה.
 • אגרת השתתפות תשולם פעם אחת בלבד עבור עניין משפטי אחד, לרבות ערעור באותו עניין ומימוש פסק הדין. במקרה זה, יחשבו כ"עניין משפטי אחד" גם עניינים שונים שבגינם התבקש סיוע משפטי במהלך שנה אחת מפתיחת התיק ותשלום האגרה, ובתחום ענייני משפחה שקשורים זה בזה - במהלך 3 שנים. לפיכך, מבקש סיוע שפותח בשנה אחת תיק אזרחי ותיק מעמד אישי (משפחה) או תיקים בעניינים אזרחיים שונים, ישלם אגרה אחת על-פי תאריך פתיחת התיק הראשון. הארכת תקופת הזכאות לפטור ל-3 שנים רלוונטית רק למקרים שבהם התיקים שנפתחו הם בענייני משפחה שקשורים זה בזה.
 • ניתן לשלם את האגרה גם באופן מקוון בכרטיס האשראי, באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.
 • למידע נוסף על תשלום האגרה, ראו באתר משרד המשפטים.

פטור מתשלום אגרה

 • במקרים הבאים ניתן פטור מתשלום האגרה:
  • מתן סיוע משפטי בהגשת ערעור או הגנה בפני ערעור על פסק דין (גם אם נפתח תיק חדש לצורך הטיפול בערעור והתיק הקודם שנפתח לפונה היה שלא בתוך תקופת הזכאות). על-פי הנחיות הממונה יש לכלול בכלל זה גם הליכים לביצוע פסק דין שניתן במסגרת הסיוע המשפטי.
  • סיוע משפטי בנושאי הביטוח הלאומי.
  • סיוע משפטי לאוכלוסיות הבאות:
  • טיפול משפטי במקרים הבאים:
   • סיוע משפטי מכוח חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א – 1991 ומכוח, אמנת ניו-יורק בדבר גביית מזונות בחו"ל, משנת 1958.
   • בקשה לצו הגנה למניעת אלימות במשפחה, בכלל זה יש לפטור מאגרה גם מתן סיוע משפטי לצו מניעה במסגרת מדור שקט שמוגשת מכוח הזכות למזונות.
 • במקרים הבאים עשוי להינתן פטור מתשלום אגרה, אם בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו של המבקש אין ביכולתו לשלם את האגרה:
  • אישה ששוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות תהיה פטורה מתשלום אגרה בכל נושאי המעמד האישי וכן בהגנה בפני תביעות אחרות ובהגשת תביעות דחופות - אם היא שוהה במקלט במועד מתן ההחלטה בדבר הסיוע המשפטי.
  • מבקש שהוכרז בלשכת ההוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים וחויב בתשלום חודשי שאינו עולה על 250 ₪.
  • מבקש שחובותיו בהוצאה לפועל הם בגובה של למעלה מ-50,000 ₪ והוא חתם על הצהרה לפיה אין לו רכוש בר מימוש ששוויו מעל 500 ₪, למעט תכולת ביתו.
  • מבקש שהכנסתו בפועל נמוכה מסך של 750 ₪ בממוצע ובתנאי שהמציא תלושי משכורת שמאשרים זאת. הכנסה הינה הכנסה נטו (לאחר הפחתת מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות) ובהפחתת עיקולים שיורדים בפועל מהמשכורת.
  • בבקשה וייצוג בהוצאת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה - כאשר הכנסתו של מבקש הסיוע אינה עולה על סך של 3,000 ₪, ומדובר בתביעה לצורך הוצאת ילד בגיר מהבית, או הוצאת צו מניעה בין בני משפחה מצורך זכות במקרקעין.

דחיית הבקשה לסיוע משפטי וערעור על הדחייה

 • אם הוחלט שלא להעניק סיוע משפטי (שכן אחד מהתנאים איננו מתקיים) יישלח למבקשי הסיוע מכתב סירוב רשמי בצירוף מכתב שמסביר את הסיבות לסירוב.
 • מבקשי סיוע משפטי רשאים לערער על החלטה שלא להעניק את הסיוע בפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, בתוך 30 יום המיום שנשלחה או נמסרה הודעת הסירוב.

החלפת עורך דין המטפל בתיק

 • מבקש סיוע המעוניין בהחלפת עורך הדין המטפל בתיקו רשאי, במקרים מסוימים ובתנאי שיש לכך הצדקה, לפנות בבקשה מנומקת אל עורך הדין שראיין אותו ונתן את המינוי בתיק.
 • כמו כן, עורך דין שהופנה אליו תיק רשאי לבקש להשתחרר מהייצוג, בתנאי שיש לכך הצדקה מנומקת.
 • בהתאם לנסיבות המקרה, תיבדק האפשרות להחלפת עורך הדין המטפל בתיק (ייתכן גם שהחלפת עורך הדין לא תתאפשר).

חשוב לדעת

 • במקרה שהוטלו הוצאות במהלך ההליך המשפטי, הסיוע המשפטי לא יישא בהן.
 • תשלום מקדמה של האגרה הוא תנאי לטיפול בבקשה לקבלת סיוע משפטי (למעט במקרים שפטורים מתשלום).
 • במקרים פטורים מתשלום אגרה, יש לציין בטופס הבקשה שקיימת זכאות לפטור מאגרה.
 • מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים שונים.
 • הסיוע המשפטי מפעיל מוקד מידע על תיקים קיימים וקבלת סטטוס הטיפול בתיק בטלפון *6405 הפועל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-08:00.


גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים