מי שזקוקים לסיוע משפטי בנושאים אזרחיים עשויים לקבל סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים בהתאם למבחן הכנסות
בחלק מהמקרים הסיוע ניתן ללא התניה בגובה ההכנסות של הפונים (למשל בערעורים מול ביטוח לאומי)
הסיוע המשפטי לא יישא בהוצאות המשפטיות שהוטלו על מבקשי הסיוע בהליך המשפטי
השירות כרוך בתשלום אגרה, מלבד למקרים שניתן בהם פטור
מי שלא נמצאו זכאים לסיוע ממשרד המשפטים יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים שונים
טפסים

תקציר

משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי בחינם בתחומי המשפט האזרחי למי שעונים על תנאי הזכאות.

 • הסיוע ניתן גם בתחום המשפט הפלילי לנפגעות ונפגעי עבירות מין במקרים מסוימים, ולנפגעי עבירות המתה (שעבירה גרמה למוות של בן משפחתם).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שזקוקים לסיוע משפטי בנושא שהסיוע ניתן בו ומתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים:
  1. הם עומדים במבחן הכנסות (אלא אם מדובר באחד מהנושאים שבהם הזכאות לא מותנית בגובה ההכנסה).
  2. יש סיכוי משפטי להצלחה בהליך (מלבד למקרים כמו ייצוג בוועדות פסיכיאטריות או ייצוג הורים בהליכי אימוץ).
 • למידע נוסף על תנאי הזכאות ותחומי הסיוע ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.

שלבי ההליך

 • יש להגיש טופס בקשה לסיוע משפטי.
 • ניתן למלא ולשלוח טופס בקשה מקוון.
  • בערעורים מול ביטוח לאומי יש לצרף לטופס המקוון את מכתב הדחייה מהביטוח הלאומי ולמלא את החלק על ויתור סודיות.
 • אחרי פתיחת התיק, ייתכן שהפונים יתבקשו לשלוח מסמכים נוספים:
  • צילום תעודת הזהות של מבקשי הסיוע.
  • אישורים על הכנסות המבקשים והכנסות בני זוגם מכל מקור ל-3 חודשים אחרונים.
  • אישורים על קצבאות המוסד לביטוח לאומי (אם יש).
  • תדפיסי עובר ושב ודף ריכוז יתרות חשבון בנק.
  • כל מסמך וחומר משפטי שקשורים להליך שמבקשים בו את הסיוע המשפטי כגון: כתב תביעה, כתב הגנה, צו עיקול, העתק מהזמנה לפגישת מהו"ת (הליך קדם גישור ליישוב סכסוכים מחוץ לבית המשפט), מהזמנה לדין, וכו׳.
 • ניתן גם להדפיס טופס בקשה למילוי ידני.
  • אם הסיוע מבוקש עבור הליכים מול ההוצאה לפועל, המוסד לביטוח לאומי או מול שירותי בריאות, יש למלא בטופס הבקשה את החלק שנוגע לוויתור סודיות.
  • את הטופס הידני ניתן לשלוח למחוז המטפל בדוא"ל או בדואר, או להזמין תור (מראש) ולהגיע עם הטופס.
 • אפשרות נוספת להגשת הבקשה היא בפנייה למוקד הטלפוני לפתיחת תיקים ושינוי מועדי ראיון: 073-3927788, בימים א' עד ה', בין השעות 08:00 עד 16:00.
 • לעתים יידרשו מסמכים נוספים לבחינת הזכאות הכלכלית, שיהיה צורך להביא לפגישה עם עורך הדין של הסיוע המשפטי. רשימת המסמכים הנוספים תוסבר בעת הגשת הבקשה בקבלת הקהל, או בשיחה יזומה למי ששלחו את הבקשה.
 • אחרי הגשת הבקשה תתואם לפונים פגישה עם עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי, שבה הם יחתמו על תצהיר לגבי אמיתות המידע שמסרו בבקשה.
 • לאחר מכן הבקשה תיבדק על-ידי הלשכה לסיוע משפטי.
 • מי שיימצאו זכאים לסיוע יקבלו את פרטיהם של עורכי דין חיצוניים שמונו להם מטעם הסיוע המשפטי ונמצאים באזור מגוריהם.
 • אם הוחלט שלא להעניק סיוע משפטי (כאשר לא התקיימו כל תנאי הזכאות) יישלח למבקשי הסיוע מכתב סירוב רשמי בצירוף מכתב שמסביר את הסיבות לסירוב.

פנייה במקרים דחופים

 • במקרים שמצריכים סיוע משפטי דחוף ומיידי, כגון: אלימות במשפחה, הוצאה של צווי עיכוב יציאה מן הארץ, שחרור ממאסר בגין חובות, פניית מבקש סמוך לסיום מועד הגשת כתבי בי-דין או כאשר קבוע תאריך לדיון קרוב, הוצאת צווי מניעה במקרים דחופים ועוד - יש לפנות טלפונית ללשכת הסיוע המשפטי במחוז הרלוונטי:
  • מחוז מרכז: 073-3921740
  • מחוז תל אביב: 073-3923760
  • מחוז חיפה: 073-3921150
  • מחוז ירושלים (כולל אשדוד ואילת): 073-3926222
  • מחוז צפון: 073-3921999
  • מחוז דרום: 073-3922660
 • שעות הכוננות: בימים א'-ה' בין השעות 24:00-16:00, בימי שישי וערבי חג: מהשעה 12:00 ועד כניסת השבת או החג, ומצאת השבת או החג ועד השעה 24:00 בלילה.
 • עורך הדין יבדוק את הצורך במתן סיוע משפטי מיידי ואת הזכאות הכלכלית על פי תצהיר זכאות כלכלית. במקרים אלו המינוי יינתן רק לצורך הסיוע המשפטי הדחוף, והרחבת המינוי להמשך הטיפול תלויה בבחינת הזכאות הכלכלית בהתאם לנוהל במקרים רגילים, שאינם דחופים.
 • לצורך ייצוג בצווי הגנה מפני אלימות, יש להגיע לאחד מבתי המשפט שלום או משפחה ברחבי הארץ, לפנות למזכירות בית המשפט לקבלת טופס בקשה לצו הגנה.
  • לאחר קבלת הטופס, יש ליצור קשר באמצעות טלפון למוקד הסיוע המשפטי: 073-3927747, 073-3927748, 073-3927749, 073-3927750, לצורך בחינת אפשרות לייצוג.
  • לאחר בחינת הזכאות הכלכלית והסיכוי המשפטי ימונה עורך דין שיגיע תוך זמן קצר לייצוג בבקשה לצו הגנה.
  • במקרי חירום מידיים ובמצבים של סכנת חיים ממשית, מומלץ להתקשר 100 למשטרה או 118 לקו החם של משרד הרווחה, שפועל 24 שעות ביממה.
  • למידע נוסף, ראו באתר הסיוע המשפטי.

תשלום אגרה

 • הסיוע המשפטי ישלח לפונים הודעה עם הסכום לתשלום האגרה ומספר התיק שבו נקבע החיוב.
 • סכום האגרה שיש לשלם על טיפול בתיק משפטי בודד:
  • 74 ₪ למי שהכנסתם לא עולה על מחצית מהסכום שנקבע במבחן ההכנסות (לפרטים ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים - מבחן הזכאות הכלכלית).
  • 148 ₪ למי שהכנסתם עולה על מחצית מהסכום שנקבע במבחן ההכנסות.
 • בשלב הראשון יש לשלם מקדמה בסך 37 ₪ כתנאי לתחילת הטיפול בתיק (אלא אם יש פטור מתשלום האגרה כמפורט בהמשך).
 • אם יוחלט שיש זכאות לסיוע המשפטי, המקדמה תופחת מסכום האגרה הכולל והפונה יתבקש להשלים את הסכום.
 • אם יוחלט שלא היה מקום לחייב את הפונה בתשלום אגרה, סכום המקדמה יוחזר לפונה.
 • אגרת השתתפות תשולם פעם אחת בלבד עבור עניין משפטי אחד, כולל ערעור באותו עניין ומימוש פסק הדין.
  • במקרה זה, ייחשבו כ"עניין משפטי אחד" גם עניינים שונים שהצריכו סיוע משפטי במהלך שנה אחת מפתיחת התיק ותשלום האגרה, ובתחום ענייני משפחה שקשורים זה בזה - במהלך 3 שנים.
  • לכן מבקשי סיוע שפותחים בשנה אחת תיק אזרחי ותיק מעמד אישי (משפחה) או תיקים בעניינים אזרחיים שונים, ישלמו אגרה אחת על-פי תאריך פתיחת התיק הראשון.
  • הארכת תקופת הזכאות ל-3 שנים רלוונטית רק למקרים שבהם התיקים שנפתחו הם בענייני משפחה שקשורים זה בזה.
 • ניתן לשלם את האגרה באופן מקוון בכרטיס האשראי, באמצעות שירות התשלומים הממשלתי, או באמצעות השובר שנשלח לפונים בדואר ישראל.

פטור מתשלום אגרה

 • במקרים הבאים ניתן פטור מתשלום האגרה:
  • מתן סיוע משפטי בהגשת ערעור או הגנה בפני ערעור על פסק דין (גם אם נפתח תיק חדש לצורך הטיפול בערעור והתיק הקודם שנפתח לפונה היה שלא בתוך תקופת הזכאות). על-פי הנחיות הממונה יש לכלול בכלל זה גם הליכים לביצוע פסק דין שניתן במסגרת הסיוע המשפטי.
  • סיוע משפטי בנושאי הביטוח הלאומי.
  • סיוע משפטי לאוכלוסיות הבאות:
  • טיפול משפטי במקרים הבאים:
   • סיוע משפטי מכוח חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א – 1991 ומכוח, אמנת ניו-יורק בדבר גביית מזונות בחו"ל, משנת 1958.
   • בקשה לצו הגנה למניעת אלימות במשפחה, בכלל זה יש לפטור מאגרה גם מתן סיוע משפטי לצו מניעה במסגרת מדור שקט שמוגשת מכוח הזכות למזונות.
 • במקרים מסוימים עשוי להינתן פטור מתשלום אגרה, אם בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו של מבקש הסיוע אין ביכולתו לשלם את האגרה.
דוגמה

ערעור

 • מי שבקשתם לקבלת הסיוע נדחתה יכולים לערער על ההחלטה בפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה לסיוע משפטי.
 • יש להגיש את הערעור בתוך 30 ימים מהיום שבו נשלחה או נמסרה להם ההחלטה.

החלפת עורך דין המטפל בתיק

 • מבקש סיוע שמעוניין להחליף את עורך הדין המטפל בתיקו רשאי, במקרים מסוימים ובתנאי שיש לכך הצדקה, לפנות בבקשה מנומקת אל עורך הדין שראיין אותו ונתן את המינוי בתיק.
 • כמו כן, עורך דין שהופנה אליו תיק רשאי לבקש להשתחרר מהייצוג, בתנאי שיש לכך הצדקה מנומקת.
 • בהתאם לנסיבות המקרה, תיבדק האפשרות להחלפת עורך הדין המטפל בתיק (ייתכן גם שהחלפת עורך הדין לא תתאפשר).

חשוב לדעת

 • במקרה שהוטלו הוצאות במהלך ההליך המשפטי, הסיוע המשפטי לא יישא בהן.
 • מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים שונים.
 • הסיוע המשפטי מפעיל מוקד מידע על תיקים קיימים וקבלת סטטוס הטיפול בתיק בטלפון *6405 הפועל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים