בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות במימון עדשות משקפיים/עדשות מגע שהם זקוקים להן עקב ניתוח עיניים או מחלת עיניים כרונית


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות במימון עדשות מיוחדות למשקפיים או עדשות מגע, אם הם זקוקים להן עקב ניתוח עיניים או מחלת עיניים כרונית.

היקף הסיוע

 • הסיוע יינתן כהחזר כספי על התשלום שבוצע בפועל, עד לתקרה שנקבעה.
 • סכום ההחזר: עד 811 ₪ לשנה, או עד 1,353 ₪ לשנתיים (נכון ל-2024).

מי זכאי?

 • בני משפחה של חללי פעולת איבה:
  • הורים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של החללים.
  • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה.
 • מי שעברו ניתוח יוכלו לממש את הזכאות בתקופה של 6 חודשים ממועד הניתוח.
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב:
  • קבלה מקורית על הרכישה.
  • למי שמגישים בפעם הראשונה בקשה להשתתפות במימון - אישור מרופא עיניים על הצורך במשקפיים עקב הניתוח או המחלה.
  • למי שכבר קיבלו השתתפות וזקוקים להחלפת העדשות - אישור מרופא עיניים על הצורך בהחלפתן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים