הקדמה:

עובדי ניקיון בחברה לניקיון ושמירה, שרוב העובדים בה שומרים, זכאים לזכויות זהות
עובדת ניקיון שלא קיבלה זכויות בחברת שמירה זכתה לפיצויים בסכום של מעל 41,000 ₪

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עע 000324/05
תאריך:
27.3.2006

המערערת, עובדת ניקיון בחברה שרוב עובדיה שומרים, סיימה את עבודתה בחניון בו הועסקה עקב חילופי המעבידים במקום. עם סיום יחסי העבודה בין הצדדים, שולם למערערת סכום של 4,000 ₪ לאחר שחתמה על כתב ויתור בו הצהירה כי אין לה דרישות נוספות מהמעסיק. המערערת הגישה תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, הפרשות למבטחים, פדיון ימי חופשה, ניכויים שנוכו שלא כדין, הפרשי שכר מינימום ודמי הבראה. תביעתה התקבלה באופן חלקי בלבד. נפסק למערערת 3,781.9 ₪ בגין הפרשי שכר ודמי הבראה. בית הדין האזורי קבע, כי אין לתת תוקף לכתב הויתור. בית הדין קבע כי המערערת לא ידעה במדויק את הסכומים המגיעים לה בכל רכיב ולא ידעה על מה בדיוק היא מוותרת ולכן אין לתת תוקף לכתב הויתור.

המערערת ערערה לבית הדין הארצי על דחיית תביעתה לתשלום פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה והפרשות למבטחים..

בית הדין הארצי קבע כי:

ההסכם הקיבוצי החל על החברה הוא ההסכם שנחתם לגבי קבוצת העובדים הגדולה בחברה. במקרה דנן, מדובר בעובדי שמירה ועל כן חל ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה על כלל העובדים. עוד נקבע:

  • עובדת ניקיון אשר התפטרה בעת החלפת קבלן הניקיון במקום העבודה זכאית לקבל פיצויי פיטורים מהקבלן היוצא
  • חוק חופשה שנתית מקנה מספר ימי חופשה התלוי בתקופת העבודה אצל המעביד בלבד, ולא בהיקף המשרה.
  • העילה לפדיון חופשה נוצרה עם סיום יחסי עובד-מעסיק. מערערת זכאית להגיש את תביעתה למלוא דמי פדיון החופשה שהגיעו לה ביום סיום יחסי העובד ומעביד ועד שלוש שנים מיום הקמת העילה.
  • יש לבטל החלטתו של בית הדין קמא לדחות את תביעת המערערת לפיצוי בגין הנזק שנגרם לה עקב אי הפרשת המשיבה לקרן מבטחים: אי הפרשתם כמתחייב, מהווה פגיעה וגרימת נזק לעובד. משכך, עובר נטל ההוכחה כי לא נגרם נזק לכתפי המעביד.

בית הדין הארצי פסק למערערת 20,013 ₪ בגין פיצויי פיטורים, 5,044.09 ₪ בגין פדיון חופשה שנתית, 7,963 ₪ בגין אי-הפרשות סכומים לקרן פנסיה, וכן 5,000 ₪ על הוצאות המשפט. סך הכל 41,801.99 שקלים.

משמעות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות