הקדמה:

כאשר מעסיק מודיע לעובד שמירה או אבטחה על הפסקת עבודה באתר מסוים, והעובד מבקש להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת מעסיק אחר, הוא רשאי לעשות זאת ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק הראשון
העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אפילו אם הוצעה לו עבודה חלופית והוא סירב
הזכאות לפיצויי אינה תלויה בשאלה מדוע הפסיק המעסיק את מתן שירותי השמירה במקום העבודה, או בטיב הצעות העבודה החלופיות שהציע לעובד

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה בחיפה
מס' תיק:
סעש (חי') 12332-08-13
תאריך:
05.08.2015

רקע עובדתי

 • מספר עובדים הועסקו ע"י חברת שמירה כמאבטחים בבית חולים רמב"ם בחיפה.
 • בשלב מסוים הפסיקה חברת השמירה לספק שירותי שמירה בבית החולים, ובמקומה החלה חברת שמירה חדשה לספק את שירותי השמירה.
 • חברת השמירה הראשונה הציעה לעובדים הצעות עבודה חלופיות, אך העובדים משיקוליהם בחרו שלא לקבל הצעת עבודה חלופית, והעדיפו להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה (בית החולים רמב"ם) על ידי קבלן השמירה החדש.
 • העובדים דרשו מחברת השמירה המקורית לשלם להם פיצויי פיטורים עבור תקופת עבודתם אצלה. החברה סירבה, והעובדים הגישו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

טענות הצדדים

 • העובדים טענו שהם זכאים לתשלום פיצויי פיטורים אך מהטעם שחברת האבטחה הפסיקה לספק שירותי שמירה ואבטחה במקום העבודה בו הועסקו באופן קבוע, והם בחרו להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל קבלן השמירה החדש שהחליף את החברה. לטענתם, אקט חילופי קבלני שמירה במקום העבודה מזכה את העובד בפיצויי פיטורים ללא קשר לשאלה אם הקבלן היוצא הציע לעובד עבודה חלופית, ואפילו אם סירב העובד להצעת עבודה חלופית.
 • טענת החברה היא שהעובדים, אשר לא היו מעוניינים להמשיך לעבוד בשירותיה, נקטו פעולה חד משמעית (סירוב להתנייד), המהווה אקט של התפטרות שאינו מזכה בתשלום פיצויי פיטורים. לטענתה, העובדים כלל לא פוטרו לא ע"י המעסיק ולא ע"י מקום העבודה. סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי "מי שעבד שנה אחת ברציפות... אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים". המעסיק (החברה) לא פיטר את העובדים ובפועל הם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה (כלומר לא פוטרו ממקום העבודה).

החלטת בית המשפט

 • כאשר מעסיק מודיע לעובד שמירה על הפסקת עבודה באתר, והעובד מבקש להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה, הוא רשאי לעשות כן תוך קבלת פיצויי פיטורים מהמעסיק הראשון, אפילו אם הוצעה לו עבודה חלופית והוא סירב.
 • כאשר מקום העבודה ממשיך להתקיים וקבלן השמירה החדש מוכן לקלוט את העובד ולהמשיך את העסקתו ברציפות. אך מובן וטבעי שהעובד ירצה להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה שבו הועסק במשך שנים רבות, אליו הוא רגיל. על כן, אין מקום לבחון את אופי העבודות שהוצעו לעובדים, ואין זה משנה אם הוצע להם שכר שעתי גבוה יותר או הוצע להם מקום עבודה קרוב יותר למקום מגוריהם.
 • אין כל חשיבות לדרך המדויקת שבה הפסיקה החברה לספק שירותי שמירה בבית החולים. בין אם מדובר בהפסד מכרז, סיום התקשרות, העברת בעלות או כל דרך אחרת, הלכה למעשה החברה הפסיקה לתת שירות במקום העבודה, והוחלפה על ידי קבלן שמירה אחר.
 • לא מדובר כאן בהתפטרות של העובדים בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים, ולא בנסיבות המהוות הרעה מוחשית בתנאי עבודה.
 • הזכאות לפיצויי פיטורים נובעת בענייננו מעצם חילופי החברות המספקות שירותי שמירה במקום העבודה ורצונו של העובד להמשיך לעבוד באותו אתר בו עבד.
 • בעבר היה הסכם קיבוצי שחל על עובדי השמירה וקבע כי הם זכאים לפיצויי פיטורים במקרה של חילופי מעסיקים. בהמשך נקבע הסכם חדש שלא כלל הוראה דומה. יחד עם זאת, לעובדים הממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה תחת מעסיק חדש יש זכאות לפיצויי פיטורים מהקבלן היוצא, וזאת לאור פסיקת בתי הדין לעבודה.
  • בית הדין הארצי לעבודה קבע בעבר בעניין של עובדי ניקיון, כי בדרך כלל אין לחברות העוסקות בניקיון "מפעל" או מקום עבודה משלהן אלא הן פועלות במקומות של מפעלים בבעלות אחרים ולכן יש לתת משקל מיוחד לקשר בין המעסיק לבין העובד כ"מפעל" בו הועסק.
  • דברים אלה רלוונטיים גם לעובדי שמירה ואבטחה ואין להבחין בינם לבין עובדי ניקיון, וזאת לאור העובדה שגם בית הדין הארצי ציין כי זו המגמה הן בענף הניקיון והן בענף השמירה, כלומר בית הדין הארצי החיל קביעות אלה לא רק על ענף הניקיון, אלא על "ענפים בהם אין למעסיק מפעל",
  • לפיכך בעת החלפת חברות המספקות שירותי שמירה במקום העבודה, יש לראות בכך סיום העסקתם אצל החברה היוצאת.

משמעות

 • עובד שמירה או אבטחה, שמעסיקו הפסיק לספק שירותי שמירה או אבטחה למקום העבודה, והוא (העובד) ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה אך תחת מעסיק חדש, זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק הראשון.
 • במקרה כזה העובד זכאי לפיצויים מהמעסיק הראשון אפילו אם המעסיק הציע לו עבודה חלופית והעובד סירב.

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.