הקדמה:

ככלל, עובד שהתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים
חוק פיצויי פיטורים קובע רשימה של נסיבות שבהן גם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים
עובד שהתפטר יהיה זכאי לפיצויים מהמעסיק רק אם השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה
במקרה שחל על העובד ההסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, העובד זכאי לכספי הפיצויים שנצברו בקופת תגמולים, קרן פנסיה וביטוח מנהלים גם במקרה של התפטרות, ללא קשר לנסיבות וגם אם עבד פחות משנה באותו מקום או אצל אותו מעסיק
למידע נוסף ראו סעיף "חקיקה ונהלים" בהמשך דף זה

ככלל, עובד שהתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים, למעט במקרים מסוימים.

 • חוק פיצויי פיטורים קובע רשימה של נסיבות שבהן גם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים. ערך זה מפרט לגבי נסיבות אלה.
 • למידע על זכאות לפיצויי פיטורים במקרים נוספים שהסתיימו בהם יחסי עובד-מעביד ללא פיטורים, ראו פיצויי פיטורים לעובד שלא פוטר.
 • במקרה שחל על העובד ההסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, העובד זכאי לכספי הפיצויים שנצברו בקופת תגמולים, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או כיוצא באלה - הן במקרה של התפטרות והן במקרה של פיטורים ללא קשר לנסיבות.
 • במקרה של זכאות לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים:
 • חשוב להזכיר כי עובד שפוטר על-ידי המעסיק לאחר שעבד שנה אחת ברציפות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה זכאי לפיצויי פיטורים.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו. כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

מי זכאי לפיצויי פיטורים מתוקף החוק?

 • בנסיבות הבאות, כל עובד שהתפטר לאחר שהשלים שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לפיצויי פיטורים:
הנסיבות המזכות להרחבה הערות
הגעה לגיל פרישה פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר לאחר הגעה לגיל פרישה
מצב בריאותי לקוי של העובד או של בן משפחתו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו
אחרי לידה (לצורך הטיפול בילד) התפטרות לצורך טיפול בילד הזכאות היא בפרק זמן של 9 חודשים מהלידה
אחרי קבלת ילד לאימוץ (לצורך הטיפול בילד) התפטרות לצורך טיפול בילד לאחר אימוץ הזכאות היא בפרק זמן של 9 חודשים מקבלת הילד
אחרי קבלת ילד מאם פונדקאית (לצורך הטיפול בילד) התפטרות הורה מיועד מעבודתו לצורך טיפול בילד הזכאות היא בפרק זמן של 9 חודשים מקבלת הילד
אחרי קבלת ילד למשפחת אומנה (לצורך הטיפול בילד) התפטרות הורה במשפחת אומנה לצורך טיפול בילד הזכאות היא בפרק זמן של 9 חודשים מקבלת הילד
הרעה בתנאי העבודה פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה
 • על-פי הפסיקה על העובד להתריע בפני המעסיק ולאפשר לו לתקן את המצב.
 • אם המצב תוקן, העובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים במקרה שיתפטר.
 • במקרים שבהם אין באפשרות המעסיק לתקן את הפגיעה, אין צורך להתריע, והעובד יוכל להתפטר (תוך מתן הודעה מוקדמת).
הרעה בתנאי העבודה עקב העברת מקום העבודה הרעה מוחשית בתנאי העבודה עקב שינוי מקום העבודה למקום אחר העברת מקום העבודה למקום אחר או ניוד העובד לסניף במקום אחר, גם במרחק קצר יחסית, יכולה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה.
מעבר למקום מגורים מרוחק פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב מעבר דירה הזכאות היא רק בנסיבות מסוימות שנקבעו בחוק ובתקנות
עובד עונתי שעבד לפחות 3 עונות רצופות ולא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה
שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות פיצויי פיטורים בהתפטרות עקב שהיה במקלט לנשים נפגעות אלימות
גיוס לצה"ל פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב גיוס לצה"ל
גיוס למשטרה או לשב"ס פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב גיוס למשטרה או לשב"ס
התנדבות לשירות לאומי-אזרחי פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב התנדבות לשירות לאומי-אזרחי
התנדבות למטרה ציבורית או לאומית פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב התנדבות למטרה ציבורית או לאומית למי שבשל ההתנדבות נדחה שירותו הסדיר בצה"ל
העובד נבחר למשרת ראש רשות מקומית או סגן לראש רשות מקומית
חילופי מעסיקים באותו מקום עבודה פיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים
 • הזכאות לפיצויים היא בתנאי שהעובד השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (גם אם המעסיק התחלף במהלך תקופת העסקה).
דוגמה
 • עובד הועסק במשך שנה במקום עבודה מסוים.
 • ב-3 החודשים הראשונים הועסק באמצעות חברת כוח אדם, וב-9 החודשים הנותרים הועסק באופן ישיר.
 • העובד התפטר כעבור שנה בשל אחת מהנסיבות המוזכרות לעיל, ואשר מזכה בפיצויי פיטורים.
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק האחרון, למרות שבפועל הועסק על-ידו רק 9 חודשים, וזאת מהסיבה שהוא השלים שנת עבודה באותו מקום עבודה גם אם לא אצל אותו מעסיק.
 • חשוב להדגיש:
  • עובדים שהופרשו עבורם כספים לקופת פיצויים במסגרת הסדר שחל עליו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, כולל עובדים שהמעסיק מפריש עבורם את מלוא הפיצויים (8.33% מהשכר החודשי) מידי חודש לביטוח פנסיוני, יהיו זכאים לקבל לבעלותם את הכספים שהצטברו בקופת הפיצויים או ברכיב הפיצויים של הביטוח הפנסיוני גם אם התפטרו בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים, אולם לא יהיו זכאים לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים או השלמת פיצויים במזומן. (עם זאת ייתכנו הגבלות על משיכת הכספים בפועל מתוך קופת הפיצויים או הביטוח הפנסיוני. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני).
  • עובדים שהמעסיק הפריש עבורם רק חלק מפיצויי הפיטורים (פחות מ-8.33% מהשכר מדי חודש) לביטוח הפנסיוני, יהיו זכאים לקבל מהמעסיק במזומן רק השלמה עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.
  • למידע על חישוב הפיצויים (כולל המקרים שבהם הופרשו חלק מהפיצויים לביטוח הפנסיוני) ראו פורטל חישוב פיצויי פיטורים.

תהליך מימוש הזכות

תשלום הפיצויים

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובד

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובד

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).
 • החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).

הפרת החובה על ידי המעסיק

גובה הפיצויים

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

המועד לתשלום פיצויי פיטורים המשולמים ישירות על ידי המעסיק

 • המועד לתשלום פיצויי הפיטורים על-ידי המעסיק, לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), הוא המאוחר מבין המועדים האלה:
  • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עשוי להיות חייב בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

מועד שחרור כספי פיצויים שהופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק להודיע לקופת הגמל בכתב כי הוא מסכים לשחרור הכספים לטובת העובד, וזאת תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים. אם לא עשה זאת, הוא עשוי להיות חייב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
 • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
הערת עריכה
לא ברור תוך כמה זמן קופת הגמל צריכה לשחרר
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 01.04.2015, 06:21 (IDT)

ניכוי מס הכנסה מהפיצויים

 • סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים המצוינים למעלה, ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים על-ידי העובד. גובה מס ההכנסה יחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד). למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
 • למרות זאת קיים פטור ממס הכנסה על פיצויים עד תקרה מקסימלית.
 • בנוסף, בעת משיכת כספי הפיצויים העובד לא יהיה חייב בתשלום מס הכנסה על כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל, למעט תשלום רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.

חשוב לדעת

 • במקרה של גמר חוזה לתקופה קצובה מבלי שהמעסיק הציע לעובד לחדשו, רואים בעובד כמפוטר ולכן כזכאי לפיצויי פיטורים.
 • עובד שהתפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, אך המעסיק נמנע מלשלם לעובד פיצויים כאמור, רשאי להגיש תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה ולתבוע את פיצויי הפיטורים תוך 7 שנים מיום ההתפטרות.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים