מעסיק אשר השקיע משאבים בהכשרה מיוחדת לעובד רשאי במקרים מסוימים לדרוש מהעובד להתחייב לתקופת העסקה מינימלית
במקרים אלה אם העובד מפר את התחייבותו ועוזב את העבודה לפני תום התקופה שאליה התחייב, המעסיק רשאי לדרוש מהעובד להשיב את עלות ההכשרה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:סעש 33622-05-16‏ ‏
תאריך:01.05.2018
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • העובדת הועסקה אצל החברה במשך כ-8.5 חודשים.
 • החברה הכשירה את העובדת בעיצוב גבות בשיטת השערה ובביצוע איפור קבוע.
 • בהסכם העבודה שנחתם הסכימו הצדדים, שאם תוך 4 שנים ממועד תחילת העבודה, העובדת תתפטר או תפוטר בשל בעיות משמעת, יהיה על העובדת להשיב לחברה את עלות הכשרתה בסך 30,000 ₪.
 • במסגרת הכשרתה הניבה העובדת תמורה כספית לחברה, עת ביצעה טיפולים ללקוחות החברה כמתלמדת, בעלות מופחתת.
 • העובדת פוטרה בשל סירובה לבצע עבודות ניקיון, למרות שעל פי חוזה העבודה שעליו חתמה, כללה עבודתה גם ניקיון של מקום העבודה.
 • בשלב מסוים פתחה העובדת עסק מתחרה לעיצוב ושיקום גבות, ברדיוס של 3 ק"מ ממקום עסקה של החברה.
 • החברה הגישה לבית הדין תביעה כנגד העובדת, בין היתר להשבת עלות הכשרתה בסך 30,000 ₪ ופיצוי בגין הפרת הסכם העבודה.
 • העובדת טענה שחוזה העבודה עליו חתמה הנו חוזה אחיד עם תנאי מקפח וכי החברה הפלתה אותה ביחס לעובדים אחרים בכל הנוגע לאכיפת ההסכם, שכן במקרים אחרים לא דרשה החברה לאכוף את התנאי בדבר השבת עלות ההכשרה.

פסק הדין

בית הדין קיבל את תביעתה של החברה באופן חלקי והורה לעובדת להשיב לחברה את עלות הכשרתה בסך 18,000 ₪.

 • חוק החוזים האחידים חל על מערכת יחסי העבודה ובית הדין רשאי לפסול בחוזה עבודה אישי תניה מקפחת או לשנותה.
 • אף אם חוזה העבודה שנחתם בין הצדדים הנו חוזה אחיד, אין המדובר במקרה זה בתנאי מקפח, היות שהעובדת הוכשרה לעבודה בתחום ובמומחיות מיוחדת ואילולא עבדה בחברה, הייתה נדרשת ללמוד ולהשתתף בקורס מתאים שעלותו גבוהה.
 • עלות הכשרתה של העובדת כוללת בחובה את עלויות הלימוד של העובדת ואת הפסד ההכנסה עקב התמורה המופחתת ששילמו הלקוחות עבור טיפוליה של העובדת כמתלמדת.
 • החברה השקיעה משאבים בהכשרת העובדת ועל כן מדובר במקרה בו ראוי להגביל את חופש העיסוק של העובדת (למשל על-ידי הגבלת אפשרויות העבודה שלה אצל מעסיק אחר) לתחום הצר הנוגע להכשרתה המיוחדת אצל החברה ובשטח הגיאוגרפי הסמוך לעסקה של החברה.
 • בית הדין חישב את עלות הכשרתה של העובדת והפחית מתוך עלות זו את ההכנסות שקיבלה החברה מלקוחת אשר העובדת ביצעה בהן את הטיפול במהלך הכשרתה והגיע למסקנה שסך עלות הכשרת העובדת עומד על 18,000 ₪.
 • העובדת הפרה את חוזה העבודה בין הצדדים כיוון שנהגה שלא בתום לב תוך הפרת חובת הנאמנות והאמון המוטלת עליה ועשתה כל מה שיכלה כדי לגרום לפיטוריה ולפתוח עסק מתחרה משלה ברדיוס 3 ק"מ מהמעסיק.
 • למרות זאת, החברה איננה זכאית לפיצוי נוסף בגין הפרת ההסכם, מעבר לפיצוי שנקבע בהסכם.
 • לאור כל האמור לעיל פסק בית הדין שעל העובדת לשלם לחברה סך של 18,000 פיצוי על פי ההסכם בגין עלות הכשרתה, בתוספת ריבית והצמדה.

משמעות

 • מעסיק אשר השקיע משאבים בהכשרה מיוחדת לעובד, רשאי במקרים מסוימים, לדרוש מהעובד להתחייב לתקופת העסקה מינימלית.
 • במקרים אלה אם העובד מפר את התחייבותו ועוזב את העבודה לפני תום התקופה שאליה התחייב, המעסיק רשאי לדרוש מהעובד להשיב את עלות ההכשרה.

חשוב לדעת

 • בית הדין לעבודה רשאי לבטל סעיף בחוזה העבודה שבו עובד התחייב לעבוד אצל המעסיק פרק זמן מינימלי עקב הכשרה מיוחדת או להשיב למעסיק את עלות ההכשרה אם יפר את התחייבותו, אם ישתכנע שההגבלה על חופש העיסוק של העובד היא בלתי סבירה.
 • למידע נוסף ראו: התחייבות עובד לתקופת העסקה מינימלית בשל הכשרה מקצועית.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.