ככלל, אסור למעסיק להגביל את זכותו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר לאחר סיום תקופת עבודתו אצל המעסיק הנוכחי
למרות זאת, בנסיבות מסוימות, המפורטות בדף זה, עשוי בית הדין לעבודה לאשר סעיף בחוזה עבודה המגביל את יכולתו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר
במקרים מסוימים ניתן להגביל את זכותו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר גם במקביל לעבודתו הנוכחית


ככלל, אסור למעביד להגביל את זכותו של עובד לעבוד אצל מעסיק אחר לאחר תום תקופת עבודתו.

 • סעיף בחוזה עבודה אשר מגביל את זכותו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר לאחר סיום תקופת עבודתו אצל המעסיק הנוכחי, הינו חסר תוקף בדרך כלל.
 • למרות זאת, בנסיבות מסוימות עשוי בית הדין לעבודה לאשר סעיף בחוזה עבודה המגביל את יכולתו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר, ולתת לו תוקף משפטי, כגון:
  • תמורה מיוחדת עבור הגבלת העיסוק: אם העובד קיבל תמורה מיוחדת מהמעסיק (למשל: תוספת שכר, שיפור תנאי העבודה וכיו"ב) עבור התחייבות מצדו שלא להתחרות בעתיד במעסיק הנוכחי בתום יחסי עובד-מעביד, ייטה בית הדין לעבודה לאשר את הסעיף המגביל את העובד לעבוד אצל מעסיק אחר בתחום מסוים ולתקופה מסוימת.
  • סוד מסחרי: סוד מסחרי הינו מידע המצוי בידי המעסיק בלבד, אינו נחלת הכלל ואינו ניתן לגילוי בקלות.
   • ניתן להגביל את חופש העיסוק של עובד לעבוד אצל מעסיק מתחרה, תוך כדי ולאחר סיום עבודתו, כדי למנוע ממנו מלהשתמש, שלא כדין, ב"סוד מסחרי" השייך למעסיקו הקודם.
   • עובד שמצוי בידו "סוד מסחרי" אינו מנוע בכל מקרה מלעבוד אצל מעסיק מתחרה. בית-הדין יגביל את עיסוקו של עובד, רק אם קיימת הסתברות סבירה, כי העובד יעשה שימוש בסוד מסחרי וכי הדבר יפגע באופן ממשי במעסיקו הקודם.
   • במקרים כאלה עלול בית הדין להורות על הגבלת חופש העיסוק של העובד מכוח החוק, גם ללא סעיף מפורש בחוזה העבודה ביניהם.
  • הכשרה מיוחדת: במקרה בו המעסיק השקיע משאבים מיוחדים ויקרים בהכשרת העובד, ובעקבות זאת התחייב העובד לעבוד אצלו למשך תקופה מסוימת, ניתן להצדיק את הגבלת העיסוק של העובד למשך תקופה מסוימת ולדרוש ממנו שלא להפסיק לעבוד אצל המעסיק ולא לעבוד אצל מעסיק אחר במשך אותה תקופה.
  • חובת תום-הלב וחובת האמון: כאשר חובת תום הלב מחייבת הגבלת חופש העיסוק. במקרים כאלה ייתכן שבית הדין יורה על הגבלת חופש העיסוק של העובד גם ללא סעיף מפורש בחוזה העבודה ביניהם.
 • ייתכנו נסיבות נוספות שבהן בית הדין יאשר סעיף בחוזה עבודה המגביל את חופש העיסוק של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר בתום עבודתו אצל מעסיקו הראשון.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים

תהליך מימוש הזכות

 • לא ניתן לאכוף סעיף בחוזה עבודה המגביל שלא כדין את זכותו של העובד לעבוד אצל מעסיק אחר לאחר סיום עבודתו הנוכחית, וזכותו של העובד שלא לקיים את אותו סעיף.
 • אם המעסיק פונה לבית הדין לעבודה כדי לאכוף את הסעיף ולמנוע מהעובד לעבוד אצל מעסיק אחר, או כדי לתבוע מהעובד פיצויים בגין הפרת התחייבותו, העובד יצטרך לשכנע את בית הדין שהסעיף אינו חוקי או שההגבלה על חופש העיסוק שלו אינה מידתית וסבירה.
 • במקרים אלה רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים