עובדת שמועסקת במספר מקומות עבודה ונעדרה רק מחלקם בגלל שמירת היריון, זכאית לגמלה לשמירת היריון על פי שכרה במקומות שמהם נעדרה (עד לתקרת השכר שנקבעה בחוק)
בחישוב גובה הגמלה אין לקחת בחשבון את הכנסתה של העובדת במקומות עבודה אחרים, שבהם לא נזקקה לשמירת היריון

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית דין הארצי לעבודה
שם התיק:עבל (ארצי) 88/10
תאריך:02.02.2011
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • עובדת הועסקה כטכנאית רנטגן ב 3 מקומות עבודה: 2 בתי חולים ובמכון רנטגן.
 • עקב הריונה היא הפסיקה לעבוד כטכנאית רנטגן בכל 3 מקומות העבודה.
 • ב-2 בתי החולים נמצאה לה עבודה חלופית ללא חשיפה לקרינה, אך במכון הרנטגן לא נמצאה לה עבודה חלופית והיא הפסיקה את עבודתה במכון.
 • המוסד לביטוח לאומי הכיר בזכאותה של העובדת לקבל גמלה לשמירת היריון עבור הפסקת העבודה במכון הרנטגן, שכן החשיפה לקרני רנטגן עלולה לסכן את העובדת או את עוברה.
 • העובדת והמוסד לביטוח לאומי הגישו ערעור על החלטת בית הדין האזורי לגבי אופן חישוב הגמלה לעובדת:
  • העובדת טענה שיש לחשב את הגמלה לשמירת היריון בהתאם לשכרה הרגיל במכון הרנטגן בלבד וזאת עד לסכום המירבי שנקבע בחוק, מבלי שיובא בחשבון השכר שקיבלה בפועל בשני מקומות העבודה שבהם המשיכה לעבוד במהלך שמירת ההיריון.
  • המוסד לביטוח לאומי טען שמקבלת גמלה לשמירת היריון לא יכולה להשתכר בתקופה של שמירת ההיריון מעבר לסכום המירבי שנקבע בחוק, ולכן מסכום זה יש לקזז את השכר היומי שהעובדת קיבלה בפועל בשני מקומות העבודה הנוספים.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • בהתאם לסעיף 60 לחוק הביטוח הלאומי שיעור הגמלה לשמירת היריון ליום הוא שכר העובדת ב-3 החודשים שקדמו להפסקת העבודה עקב שמירת ההיריון מחולק ב-90 וזאת עד לסכום יומי מירבי (תיקרת שכר יומי).
 • המטרה של הגמלה לשמירת היריון היא ששכרה של עובדת שזקוקה לשמירת היריון לא ייפגע, בכפוף לכך ששיעור הגמלה לא יעלה על סכום יומי מירבי. המחוקק לא הגביל את גובה ההשתכרות של העובדת בתקופת שמירת ההיריון ממקורות הכנסה אחרים, לרבות הכנסות עקב עבודה במקומות עבודה אחרים במהלך תקופת שמירת ההיריון.
 • לפי לשון החוק ותכלית החקיקה, שיעור הגמלה מחושב רק על פי שכרה הרגיל של העובדת במקום העבודה שממנו נעדרה בשל שמירת ההיריון (עד לתיקרת השכר היומי) ואין לקחת בחשבון את הכנסתה ביתר מקומות העבודה שבהם המשיכה לעבוד בתקופה של שמירת ההיריון.
 • מכך עולה כי בחישוב הגמלה לשמירת היריון אין להביא בחשבון את שכרה של העובדת במקומות עבודה אחרים שבהם לא נזקקה לשמירת היריון, ואין להפחית את שכרה ממקומות העבודה האחרים מתיקרת השכר היומי.
 • ערעורה של העובדת התקבל.

משמעות פסק הדין

 • הגמלה לשמירת היריון מחושבת רק על פי שכרה הרגיל של העובדת באותו מקום עבודה שממנו נעדרה בגלל שמירת היריון, וזאת עד לתיקרת השכר היומי שקבועה בחוק.
 • בחישוב גובה הגמלה אין לקחת בחשבון את הכנסתה של העובדת במקומות עבודה אחרים שבהם היא לא נזקקה לשמירת היריון.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.