בית הדין לעבודה חייב את המעסיק לשלם לעובדת דמי מחלה בהתאם לאמור באישור המחלה, בגין ימי היעדותה עקב ניתוח להתאמה מגדרית
לכל עובד עומדת הזכות המלאה למסור למעסיק תעודת מחלה ללא ציון אבחון המחלה ומרגע שקבע רופא כי אדם אינו כשיר לעבוד, הנסיבות שגרמו לאי הכושר אינן רלוונטיות לסוגיית תשלום דמי המחלה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:סעש 33911-12-18‏
תאריך:09.09.2021
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובדת הועסקה בגן ילדים ולאחר כשנת עבודה יצאה לחופשה עקב ניתוח להתאמה מגדרית (ניתוח לשינוי מין) (כריתת שדיים).
 • העובדת אומנם לא סיפרה בראיון העבודה על כוונתה לבצע את הניתוח להתאמה מגדרית, אך יידעה את בעלי הגן מראש על כוונתה העקרונית לעשות זאת ומסרה להם את מועד הניתוח לפחות חודש מראש.
 • בעקבות הניתוח להתאמה מגדרית קיבלה העובדת מהרופא אישור מחלה ל-40 יום.
 • העובדת לא שבה לעבודתה בתום חופשה המחלה עקב הניתוח.
 • העובדת הגישה תביעה נגד המעסיקה ותבעה בין היתר תשלום דמי מחלה בגין היעדרותה עקב הניתוח להתאמה מגדרית.
 • המעסיק טען שהעובדת אינה זכאית לדמי מחלה בגין ימי היעדרותה עקב הניתוח להתאמה מגדרית שכן מדובר בחופשה מתוכננת של העובדת עוד טרם החלה את עבודתה בגן ואין המדובר בחופשת מחלה אלא בניתוח קוסמטי יזום אשר בגינו נפדו לעובדת ימי חופשה.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

 • בית הדין לעבודה קיבל את תביעת העובדת לתשלום דמי מחלה בגין ימי היעדרותה עקב הניתוח להתאמה מגדרית וזאת מהנימוקים הבאים:
  • הסכמה חוזית- מהראיות עולה שבין הצדדים הייתה הסכמה חוזית לשלם לעובדת את דמי המחלה בגין הניתוח . למרות שהעובדת התריעה מראש על כוונתה לעבור ניתוח להתאמה מגדרית בעלי הגן לא הביעו התנגדות לתוכניתה זו של העובדת , לא ביקשו ממנה לדחות את מועד הניתוח למועד נוח יותר מבחינתם ולא אמרו לה כי אין בכוונתם לכבד אישור מחלה שתמציא. נהפוך הוא, בעלי הגן שלחו לעובדת מסרונים שהם ממתינה לאישורי המחלה שלה ומכאן עולה שהם התחייבו לשלם לעובדת דמי מחלה על פי אישור מחלה.
  • סעיף 1 לחוק דמי מחלה, מגדיר מחלה כ"אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, לפי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי". בשנת 2015 תוקנו התקנות והדרישה לציין בתעודת המחלה את "אבחון המחלה" נמחקה.
  • מהאמור לעיל עולה שלכל עובד עומדת כיום הזכות המלאה למסור למעסיק תעודת מחלה ללא ציון אבחון המחלה ומרגע שקבע רופא כי אדם אינו כשיר לעבוד, הנסיבות שגרמו לאי הכושר אינן רלוונטיות לסוגיית תשלום דמי המחלה.
  • עצם התייחסותם של בעלי הגן לניתוח ההתאמה המגדרית שעברה העובדת כאל ניתוח קוסמטי, להבדיל מעניין של צורך רפואי, מהווה פגיעה אסורה ומיותרת בכבודה של העובדת.
  • חל איסור על אפליית עובד מחמת זהות מגדרית ויש לבחור, במידת הניתן, בפרשנות של החוק המקדמת את שוויון ההזדמנויות בעבודה לעובדים טרנסים .
 • לאור כל האמור לעיל קיבל בית הדין את תביעת העובדת לתשלום דמי המחלה בגין ימי היעדרותה עקב הניתוח להתאמה מגדרית, וחייב את בעלי הגן לשלם לה דמי מחלה בסך 4,320 ₪.

משמעות

 • לכל עובד עומדת הזכות המלאה למסור למעסיק תעודת מחלה ללא ציון אבחון המחלה ומרגע שקבע רופא כי אדם אינו כשיר לעבוד, הנסיבות שגרמו לאי הכושר אינן רלוונטיות לסוגיית תשלום דמי המחלה.
 • עובד שנעדר מעבודתו עקב ניתוח להתאמה מגדרית, זכאי לתשלום דמי מחלה על פי הדין, בכפוף לאמור באישור המחלה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.

להט"ב