הקדמה:

חולה רשאי לפנות לכל רופא כדי לקבל תעודת מחלה לתקופה של עד 30 יום בשל מחלה אחת. תעודות מחלה לתקופות ארוכות יותר, יינתנו רק בהמלצת רופא מומחה או בחתימת מנהלו הרפואי של הרופא נותן התעודה
אסור לרשום על תעודת המחלה את האבחנה הרפואית בגינה ניתנה התעודה
ניתן לקבל תעודת מחלה למשך עד 4 ימים מבלי להגיע למרפאתו של הרופא
ככלל אסור לרופא לתת לחולה תעודת מחלה בדיעבד, אלא במקרים שיפורטו בהמשך


חוזר מינהל הרפואה מס' 24/2017 מיום 24.04.2017 - הוצאת תעודת מחלה, קובע את הכללים למתן תעודות מחלה מרופא.

 • חולה רשאי לפנות לכל רופא כדי לקבל תעודת מחלה לתקופה של עד 30 יום בשל מחלה אחת. תעודות מחלה לתקופות ארוכות יותר יינתנו רק בהמלצת רופא מומחה או בחתימת מנהלו הרפואי של הרופא נותן התעודה.
 • אסור לרופא לרשום על תעודת המחלה את האבחנה הרפואית בגינה ניתנה התעודה.
 • רופא רשאי לתת לחולה תעודת מחלה עבור עד 4 ימים, מבלי שהחולה יגיע למרפאתו. במקרים מסוימים רשאי הרופא לתת תעודת מחלה עבור תקופה ממושכת יותר.
 • ככלל אסור לרופא לתת לחולה תעודת מחלה בדיעבד, אלא במקרים שיפורטו בהמשך.
שימו לב
עובד שנעדר מהעבודה מכיוון ששהה בבידוד בשל חשד להידבקות בנגיף הקורונה, לא צריך לפנות לרופא לקבל תעודת מחלה, אלא להציג את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות בצירוף הצהרה ואישור על השהייה בסין. היעדרותו תיחשב להיעדרות עקב מחלה. למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובד ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חולים המעוניינים לקבל מהרופא תעודת מחלה.
דוגמה
 • עובדים שכירים שנעדרו מהעבודה עקב מחלתם ומבקשים מהמעסיק תשלום דמי מחלה
 • תלמידי בית ספר או ילדים בגני ילדים שנעדרו מהמוסד הלימודי עקב מחלתם
 • כל אדם הזקוק להוכחה שהיה חולה במועד מסוים

למי ואיך פונים

 • חולה המבקש לקבל תעודת מחלה רשאי לפנות לכל רופא על מנת לקבל תעודת מחלה לתקופה של עד 30 יום בשל מחלה אחת.
 • אם נדרשת תעודת מחלה לתקופה ארוכה יותר מ-30 יום, יש צורך בהמלצות בכתב של רופא מומחה שתחום התמחותו קשור למחלה או באישור חתימה של מנהלו הרפואי של הרופא נותן התעודה.
 • הגעה פיזית של החולה למרפאתו של הרופא -
  • אם נדרשת תעודת מחלה עבור עד 4 ימים אין חובה להגיע למרפאה, והרופא רשאי לתת את התעודה גם ללא התייצבות של החולה בפניו.
  • אם החולה זקוק לתעודת מחלה עבור תקופה של יותר מ-4 ימים, עליו להגיע למרפאתו של הרופא.
  • למרות זאת, אם ידוע על-פי הפרטים הרשומים ברשומה הרפואית של החולה כי נדרשים לו יותר מ-4 ימי מחלה (למשל לאחר שמטופל עבר ניתוח), הרופא רשאי לתת תעודת מחלה לתקופה ארוכה יותר, ללא מפגש עם המטופל.
 • מועד הפנייה אל הרופא -
  • על החולה לפנות אל הרופא בזמן מחלתו ולא בדיעבד:
  • ככלל לא ניתן לקבל תעודת מחלה בדיעבד, לאחר שהחולה הבריא. אישור המחלה יינתן מיום פניית החולה לרופא או מיום המחרת ולמשך התקופה שהרופא יקבע.
  • עם זאת, ניתן לקבל תעודת מחלה בדיעבד כאשר המחלה שבגינה נדרשת התעודה מתועדת ברשומה הרפואית של המטופל.
  • במקרים חריגים ניתן לקבל תעודת מחלה בדיעבד גם אם לא קיים תיעוד רפואי, אולם התעודה תינתן רק עבור החודש הקודם לבקשה ולתקופה של 4 ימים לכל היותר, וזאת רק כאשר הרופא סבור כי קיימת הצדקה רפואית למתן תעודת המחלה בדיעבד.
  • לא ניתן לקבל תעודת מחלה שתחילתה בתאריך עתידי.

תוכן תעודת המחלה

 • אסור לרופא לרשום על תעודת המחלה את האבחנה הרפואית בגינה ניתנה התעודה.
 • על התעודה ייכתב הסבר כללי כגון: "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי".

הצגת תעודת המחלה

חקיקה ונהלים