הליך התאמה מגדרית (הליך שינוי מין) עשוי לכלול טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית (שינוי מין) וניתוחים להתאמה מגדרית (ניתוחים לשינוי מין)
ביצוע ניתוח לשינוי איברי המין יכול להתבצע רק לאחר קבלת אישור של ועדת מומחים ארצית
ניתוחים שאינם ניתוחים לשינוי איברי המין (לדוגמה ניתוחי חזה או ניתוחי פנים) ניתן לבצע באופן פרטי, ללא אישור ועדת המומחים
ניתוחים המבוצעים דרך ועדת המומחים הארצית (לרבות ניתוחי חזה, פנים, וכריתת גרוגרת) כלולים בסל הבריאות, כאשר ניתוחים להתאמה מגדרית (ניתוחים לשינוי מין) מאישה לגבר מבוצעים רק בחו"ל
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

הליך התאמה מגדרית (שינוי מין) עשוי לכלול טיפול הורמונלי וניתוחים להתאמה מגדרית (שינוי מין) - ניתוחים באברי המין וניתוחים משלימים המהותיים להליך, כגון כריתת שדיים, הגדלת שדיים, נישוי פנים, כריתת גרוגרת, או ניתוחים נוספים לפי המלצה רפואית.

 • מי שמעוניינים רק בטיפול הורמונלי, יכולים לעבור אותו שלא במסגרת הליך ההכנה לניתוח להתאמה מגדרית (שינוי מין). למידע נוסף ראו טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית (שינוי מין).
 • הליך ניתוח להתאמה מגדרית (שינוי מין) כולל: פנייה לוועדה רפואית, מעקב רפואי ופסיכולוגי ונטילת הורמונים, בהתאם לשיקולי הוועדה.
  • הניתוחים להתאמה מגדרית (שינוי מין) מגבר לאישה מתבצעים כיום במרכז הרפואי ע"ש שיבא – תל השומר.
  • ניתוחים להתאמה מגדרית (שינוי מין) מאישה לגבר מבוצעים בחו"ל בשל היעדר מיומנות רפואית לביצועם בארץ.
שימו לב
ברצון האדם הטרנסג'נדר, ניתן לבצע רק ניתוחים משלימים להליך כגון כריתת שדיים וכריתת גרוגרת, ולא לבצע ניתוח באברי המין

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • טרנסג'נדרים שמלאו להם 18 שנים לפחות ביום הפנייה הראשונה.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לוועדה להתאמה מגדרית (ניתוחים לשינוי מין בבית החולים תל השומר:
  • טלפון: 03-5302677 בימים א'-ה' בין השעות 09:00 - 13:00.
  • דוא"ל:
  • הפונה יכול לפנות בעצמו או באמצעות אדם מטעמו.
  • בפנייה הראשונית נדרש מס' תעודת הזהות של הפונה.

שלבי ההליך

 • הפנייה תועבר לוועדה המונה מומחים מתחומים שונים: מנתח פלסטי בכיר (יו"ר הוועדה), פסיכיאטר, פסיכולוג קליני, אורולוג, גניקולוג ואנדוקרינולוג.
 • הפונה יזומן לשיחה ראשונית עם מרכזת הוועדה ולאחר מכן לפגישות עם כל אחד מחברי הוועדה, שבהתאם לתחום מומחיותו יבדוק את התאמת הפונה לניתוח מבחינה גופנית ונפשית.
 • יש להגיע אל הוועדה עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • טופס התחייבות כספית (טופס 17) מהקופה המבטחת.
  • ניתן לצרף לפנייה לוועדה את המסמכים הבאים:
   • המלצה של פסיכולוג קליני, או עובד סוציאלי קליני, המכיר את הפונה.
   • חוות דעת פסיכיאטרית.
   • פירוט הטיפול ההורמונלי שקיבל הפונה טרם הגיעו לוועדה.
 • מרגע הפנייה למוסד הרפואי בבקשה לביצוע הניתוח, הוועדה תלווה את הפונה במשך שנה לפחות, כדי לוודא שהוא שלם עם הזהות המגדרית המבוקשת בכל היבט ושהוא חי לפיה. הוועדה רשאית, בהתאם לשיקול דעת רפואי, להאריך או לקצר את משך תקופה זו.
 • הוועדה תסתמך בדיוניה על הערכה ומעקב שבוצעו לפונה.
 • הוועדה רשאית להתנות את אישור ההליך הניתוחי בנטילת הורמונים על ידי הפונה.
 • בתום התקופה יתקיים דיון בנוכחות כל חברי הוועדה, שידונו במידת התאמתו של המטופל לסוג הניתוח הנדרש. הפונה רשאי לצרף לדיון מלווה מטעמו (איש מקצוע מהתחום או קרוב משפחה).
 • במהלך הדיון תימסר לפונה החלטת הוועדה לגבי אישור הניתוח, בכתב ובעל פה.
 • לאחר ביצוע הניתוח יימסר למטופל אישור על שינוי המין, שבאמצעותו ניתן לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין.

חשוב לדעת

 • ניתוחים משלימים להתאמה מגדרית (שינוי מין) כגון ניתוחי חזה, ניתוחי פנים וכריתת גרוגרת, אינם ניתוחים שמצריכים את אישור הוועדה וניתן לעשותם באופן פרטי גם ללא אישור זה.
 • ניתן לבצע את הליך שינוי המין, או חלק ממנו, בחו"ל, בהתאם לתנאים הנהוגים באותה מדינה.
 • יתכן שהניתוח יחשב כארוע שמכוסה בפוליסת ביטוח בריאות פרטית. כך,למשל, בית המשפט הכיר בניתוח הסרת שדיים לטרנסג'נדר, כצורך רפואי. לקריאת פסק הדין.
 • לפני תחילת הטיפול ניתן לבצע שאיבת ביציות או הפקדת זרע.
 • מי שמעוניינים לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין יכולים לקבל אישור על התאמה מגדרית (שינוי מין) גם ללא ניתוח. למידע נוסף ראו אישור על שינוי מגדר (שינוי מין) ללא ניתוח להתאמה מגדרית (ניתוח לשינוי מין).
 • עובד שנעדר מעבודתו עקב ניתוח להתאמה מגדרית, זכאי לתשלום דמי מחלה על פי הדין, בכפוף לאמור באישור המחלה. לקריאת פסק דין בנושא זה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות