הקדמה:

שכר המינימום לעובדי בניין שאינם מנהלי עבודה או עובדי שיפוצים או מפעילי עגורן צריח (מנופאים) הוא 5,600 ₪ לחודש למשרה מלאה ו- 30.76 ₪ לשעה
שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד


עובדי בניין זכאים לקבל שכר מינימום ואסור למעסיק לשלם להם שכר נמוך יותר.

 • שכר המינימום לעובדי בניין שאינם מנהלי עבודה או עובדי שיפוצים או מפעילי עגורן צריח (מנופאים) הוא 5,600 ₪ לחודש למשרה מלאה.
 • שכר המינימום השעתי של עובדי בניין מחושב לפי 182 שעות עבודה בחודש, ועומד על 30.76 ₪ לשעה (לפי החישוב 5,600/182).
 • שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד.
 • עובד בניין במשרה חלקית יקבל את שכרו על פי הטבלאות המפורטות להלן ובהתאם לאחוז משרתו.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • למידע נוסף אודות שכר מינימום ראו שכר מינימום.
אזהרה
דף זה מתמקד בשכר המינימום לעובדי בניין שאינם מנהלי עבודה או עובדי שיפוצים או מפעילי עגורן צריח (מנופאים)

.

שכר המינימום לעובד בניין החל מיום 01.12.2017

 • להלן טבלה המתארת את שכר המינימום של עובד בניין החל מיום 01.12.2017, בהתאם לדרגה של העובד:
דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,600 ₪ 30.76 ₪
2 5,700 ₪ 31.31 ₪
3 5,800 ₪ 31.86 ₪
4 6,100 ₪ 33.51 ₪
5 6,500 ₪ 35.71 ₪
6 6,800 ₪ 37.36 ₪
7 7,100 ₪ 39.01 ₪
8 7,500 ₪ 41.20 ₪

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו,לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
  • שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר ותוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
  • שכר זה אינו כולל תוספות אשר אסור לכלול אותם במסגרת שכר המינימום ויש לשלמם בנוסף לשכר המינימום לדוגמה: שעות נוספות, גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

דרגות וקידום בדרגה לעובד

 • הקידום בדרגות של העובד, עד דרגה 3 הינו אוטומטי:
 • עובד מתקדם בדרגה כל 3 שנים של עבודה מלאה בענף הבנייה בישראל, ולא על פי שנות הוותק אצל מעסיק מסויים.
 • מניין 3 השנים מתחיל מיום תחילת עבודתו של העובד בענף הבנייה, אך לא לפני יום 11.08.2010 (מועד כניסת צו ההרחבה בענף הבניין 2010 לתוקף).
דוגמה
 • עובד החל לעבוד בענף הבנייה ב 01.01.2009, בדרגה מס' 1.
 • ב 11.08.2013 ( 3 שנים מיום 11.08.2010), התקדם העובד לדרגה 2.
 • ב 11.08.2016 ( 3 שנים מיום 11.08.2013) התקדם העובד לדרגה 3.
 • על עובד בניין, בעל ותק ענפי קודם, אשר מתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש, להציג בפני המעסיק החדש אסמכתאות לדרגתו ושנות עבודתו בענף הבנייה ושכרו ייקבע בהתאם לוותק שלו בענף.
 • עובד שמציג את האישור באיחור, יקבל תשלום לפי דרגתו, רטרואקטיבית 60 ימים ממועד הצגת האישור.

חישוב שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים

 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית (המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה
עובד בדרגה 1 ב-1/2 משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 2,800 ₪ (לפי החישוב 5,600 X‏ 0.5).
דוגמה
עובד שעתי העובד 130 שעות חודשיות זכאי לשכר בגובה 4,000 ₪ (לפי החישוב 130 שעות X‏ 30.76 ₪ לשעה).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • החובה והאחריות על תשלום שכר המינימום לעובד מוטלות על המעסיק. זכותו של העובד לקבל את שכרו, ללא צורך לנקוט פעולה כלשהי מצדו.
 • ניתן לוודא כי הזכות הוענקה ושכר המינימום שולם כדין באמצעות עיון בתלוש השכר, אותו המעסיק מחויב למסור לעובד.
 • המעסיק חייב להציג ולפרסם במקום בולט לעין במקום העבודה מודעה המפרטת את זכותם של העובדים לשכר מינימום.
שימו לב

=== תשלום השכר לעובדים פלסטינים ===

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל זכאים לכל תנאי העבודה בהתאם לדיני העבודה החלים בישראל לרבות צו ההרחבה בענף הבנייה, כמו כל עובד בניין אחר. למידע נוסף ראו העסקת עובדים פלסטינים.
 • מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים. למידע נוסף ראו :תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.
 • נתוני עבר

  גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 01.11.2016 ועד ליום 31.11.2017.2017

  דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
  1 5,200 ₪ 28.57 ₪
  2 5,400 ₪ 29.67 ₪
  3 5,700 ₪ 31.31 ₪
  4 6,000 ₪ 32.96 ₪
  5 6,300 ₪ 34.61 ₪
  6 6,600 ₪ 36.26 ₪
  7 7,050 ₪ 38.73 ₪
  8 7,250 ₪ 39.83 ₪

  גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 01.11.2015 ועד ליום 31.10.2016

  דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
  1 5,100 ₪ 28.02 ₪
  2 5,300 ₪ 29.12 ₪
  3 5,600 ₪ 30.76 ₪
  4 5,900 ₪ 32.41 ₪
  5 6,200 ₪ 34.06 ₪
  6 6,500 ₪ 35.71 ₪
  7 6,800 ₪ 37.36 ₪
  8 7,000 ₪ 38.46 ₪

  חשוב לדעת

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  שם כתובת טלפון
  אתר ההסתדרות 1-700-700-331
  *2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
  אתר הסתדרות הנוער העובד והלומד קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
  אתר הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
  אתר הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
  אתר הקליניקה לנשים וכלכלה באוניברסיטה העברית הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
  אתר הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
  אתר טבקה רח' הרצל 30, בית ראשון סנטר, ראשון לציון 7528809 072-2424622
  אתר נעמת 03-5254422
  מוקד הלשכות המשפטיות
  אתר עתים שלמה הלוי 5 ירושלים *8083
  02-6482205
  אתר קו לעובד ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
  שבילי אופק - מומחים למען הקהילה כנפי נשרים 68, ירושלים 054-8044210
  אתר שדולת הנשים בישראל סעדיה גאון 26, תל אביב, 52512 03-6123990
  אתר תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

  ראו בנוסף

  ארגון תחומי סיוע
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
  שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
  סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
  הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
  הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
  התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
  הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
  זרוע העבודה המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
  מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
  נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
  הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
  בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
  המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה


  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  תודות