הגדרת מבוטח כעצמאי משפיעה על גובה דמי הביטוח הלאומי ועל דרך תשלומם
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי מגדיר אדם כ"עובד עצמאי" אם הוא עונה על אחד מהמצבים הבאים:

  1. הוא עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 6,268 ₪ (50% מהשכר הממוצע נכון לשנת 2024).
  3. הוא עוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית הממוצעת שווה או עולה על 1,880 ₪ (15% מהשכר הממוצע נכון לשנת 2024).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים