הקדמה:

תושב ישראל שכל הכנסותיו הן שלא מעבודה חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי
אם למבוטח יש הכנסות ממקורות נוספים (כגון גמלאות או הכנסה מעבודה כעצמאי), יחולו עליו כללים אחרים בנוגע לתשלום
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תושב ישראל שהכנסותיו הן אך ורק הכנסות שלא מעבודה חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי.

דוגמה
אדם המשכיר משרד חייב לשלם דמי ביטוח לאומי, שיחושבו כאחוזים מההכנסה שלו מדמי השכירות.
דוגמה
טיפ
מומלץ לבדוק מול המוסד לביטוח לאומי אם ההכנסה שלכם פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל שכל הכנסותיו הן שלא מעבודה.
 • כמו כן, עובד עצמאי שאינו עונה על התנאים המגדירים עובד עצמאי לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי, ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי.
 • אם למבוטח יש מקורות הכנסה מסוגים שונים (למשל בנוסף להכנסתו שאינה מעבודה, יש לו הכנסה מעבודה כשכיר או מעסק), יחולו עליו כללים אחרים בנוגע לתשלום דמי הביטוח הלאומי. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לבעל עיסוקים מעורבים.

שלבי ההליך

שיעורי דמי הביטוח

 • שיעור של % 9.61 (החל ב- 01.01.2006) על ההכנסה שבין 25% מהשכר הממוצע (2,638 ₪, נכון ל-2022) עד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ₪, נכון ל-2022):
  • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 4.61 (החל ב- 01.01.1995)
  • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00 (החל ב- 01.01.2006)
 • שיעור של % 12.00 (החל ב- 01.01.2008) על ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (45,075 ₪, נכון ל-2022):
  • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 7.00 (החל ב- 01.01.2008)
  • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00 (החל ב- 01.01.2006)
 • מי שהכנסתו נמוכה מ-25% מהשכר הממוצע ישלם כמו מבוטח שאינו עובד (179 ₪ לחודש, נכון ל-2022).
דוגמה
 • אדם שאינו עובד והוא בעל מספר משרדים, שאותם הוא משכיר.
 • ההכנסות מדמי השכירות מסתכמות ב-12,000 ₪ בחודש, ואלו הכנסותיו היחידות.
 • עליו לשלם דמי ביטוח לאומי באופן הבא:
  • עבור 2,638 ₪ הראשונים מהכנסתו הוא לא ישלם דמי ביטוח.
  • עבור 3,693 ₪ הבאים הוא ישלם דמי ביטוח בשיעור 9.61% בסך כולל של 355 ₪ (3,693 ₪ X‏ 9.61%);
  • עבור יתרת ההכנסה בסך 5,669 ₪ הוא ישלם דמי ביטוח בשיעור 12% בסך כולל של 680 ₪ (5,669 ₪ X‏ 12%).
  • סה"כ עליו לשלם למוסד לביטוח לאומי 1,035 ₪.
דוגמה
 • אדם שהכנסותיו היחידות הן מהשכרת מבנים מסחריים שבבעלותו, בסך 50,000 ₪ בחודש.
 • עליו לשלם דמי ביטוח לאומי באופן הבא:
  • עבור 2,638 ₪ הראשונים מהכנסתו הוא לא ישלם דמי ביטוח.
  • עבור 3,693 ₪ הבאים הוא ישלם דמי ביטוח בשיעור 9.61% בסך כולל של 355 ₪ (3,693 ₪ X‏ 9.61%);
  • עבור יתרת ההכנסה עליו לשלם דמי ביטוח בשיעור 12% וזאת עד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח - 45,075 ₪ (מעל סכום זה הוא אינו חייב בתשלום דמי ביטוח). החישוב ייעשה באופן הבא:
   • יתרת ההכנסה שעבורה עליו לשלם דמי ביטוח בשיעור 12% היא 38,744 (6,331 - 45,075).
   • דמי הביטוח שעליו לשלם עבור יתרת ההכנסה הם 4,649 ₪ (38,744 ₪ X‏ 12%).
  • סה"כ עליו לשלם למוסד לביטוח לאומי 5,004 ₪.


פסקי דין