תושב ישראל שכל הכנסותיו הן שלא מעבודה חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי
אם למבוטח יש הכנסות ממקורות נוספים (כגון גמלאות או הכנסה מעבודה כעצמאי), יחולו עליו כללים אחרים בנוגע לתשלום
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תושב ישראל שהכנסותיו הן אך ורק הכנסות שלא מעבודה חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי באופן עצמאי.

דוגמה
מי שמשכירים משרד חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי, שיחושבו כאחוזים מהכנסתם מדמי השכירות.
דוגמה
טיפ
מומלץ לבדוק מול המוסד לביטוח לאומי אם ההכנסה שלכם פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל שכל הכנסותיו הן שלא מעבודה.
 • כמו כן, עובד עצמאי שלא עונה על התנאים שמגדירים עובד עצמאי לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי, ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי.
 • אם למבוטח יש מקורות הכנסה מסוגים שונים (למשל הכנסה שלא מעבודה, ובנוסף לה הכנסה מעסק או מעבודה כשכיר), יחולו עליו כללים אחרים בנוגע לתשלום דמי הביטוח הלאומי. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לבעל עיסוקים מעורבים.

שלבי ההליך

שיעורי דמי הביטוח לחודש (נכון ל-2024)

 • שיעור של 9.61% על ההכנסה שבין 3,134 ₪ ל-7,522 ₪:
  • דמי ביטוח לאומי בשיעור 4.61%
  • דמי ביטוח בריאות בשיעור 5.00%
 • שיעור של 12.00% על ההכנסה שמעל 7,522 ₪ ועד 49,030 ₪ (ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח):
  • דמי ביטוח לאומי בשיעור 7.00%
  • דמי ביטוח בריאות בשיעור 5.00%
 • מי שהכנסתו נמוכה מ-3,134 ₪ ישלם כמו מבוטח שאינו עובד (203 ₪ לחודש).
דוגמה
 • אדם שאינו עובד והוא בעל מספר משרדים, שאותם הוא משכיר.
 • ההכנסות מדמי השכירות מסתכמות ב-12,000 ₪ בחודש, ואלו הכנסותיו היחידות.
 • עליו לשלם דמי ביטוח לאומי באופן הבא:
  • עבור 3,134 ₪ הראשונים מהכנסתו הוא לא ישלם דמי ביטוח.
  • עבור 4,388 ₪ הבאים הוא ישלם דמי ביטוח בשיעור 9.61% בסך כולל של 422 ₪ (4,388 ₪ X‏ 9.61%);
  • עבור יתרת ההכנסה בסך 4,478 ₪ הוא ישלם דמי ביטוח בשיעור 12%, בסך כולל של 537 ₪ (4,478 ₪ X‏ 12%).
  • סה"כ עליו לשלם למוסד לביטוח לאומי 959 ₪.
דוגמה
 • אדם שהכנסותיו היחידות הן מהשכרת מבנים מסחריים שבבעלותו, בסך 50,000 ₪ בחודש.
 • עליו לשלם דמי ביטוח לאומי באופן הבא:
  • עבור 3,134 ₪ הראשונים מהכנסתו הוא לא ישלם דמי ביטוח.
  • עבור 4,388 ₪ הבאים הוא ישלם דמי ביטוח בשיעור 9.61% בסך כולל של 422 ₪ (4,388 ₪ X‏ 9.61%);
  • עבור יתרת ההכנסה עליו לשלם דמי ביטוח בשיעור 12% וזאת עד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח - 49,030 ₪ (מעל סכום זה הוא אינו חייב בתשלום דמי ביטוח). החישוב ייעשה באופן הבא:
   • יתרת ההכנסה שעבורה עליו לשלם דמי ביטוח בשיעור 12% היא 41,508 (7,522 - 49,030).
   • דמי הביטוח שעליו לשלם עבור יתרת ההכנסה הם 4,981 ₪ (41,508 ₪ X‏ 12%).
  • סה"כ עליו לשלם למוסד לביטוח לאומי 5,403 ₪.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין