הקדמה:

על עובד שהתפטר לנהוג בתום לב ולנסות לצמצם את הקשיים והנזקים שייגרמו למעסיק כתוצאה מסיום קשר העבודה
הלכה זו חלה במיוחד במקום עבודה שבו עובדים מעט עובדים, והמעסיק תלוי בעובד שהתפטר
מעסיק שעובדו התפטר ללא הודעה מוקדמת עשוי להיות זכאי, בנסיבות מסוימות, לפיצוי בגין הפרת חובת תום הלב של העובד, בנוסף לפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע 17760-07-17
תאריך:
22.09.2019

רקע עובדתי

 • העובדת עבדה אצל המעסיק, אדריכל ותיק, למעלה מ-18 שנה כשרטטת, עד להתפטרותה ביום 26.01.2014.
 • העובדת הפסיקה כבר להגיע לעבודה בתחילת חודש ינואר 2014 בטענה שהיא חולה, אבל אישור המחלה הוצא רק ביום 20.01.2014 והתייחס לתקופה שמיום 12.01.2014 עד יום 26.01.2014 שבו הודיעה על התפטרותה לאלתר, ללא מתן הודעה מוקדמת כדין.
 • העובדת התעלמה מפניות רבות של המעסיק אליה לחזור לעבוד וכן להיפגש ולהידבר כדי לפתור את הבעיות.
 • העובדת הגישה תביעה כנגד המעסיק לבית הדין האזורי לעבודה לתשלום רכיבים שונים, לרבות פיצויי פיטורים ופיצוי בגין עגמת נפש.
 • לטענת המעסיק הוא זכאי לפיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת לפני התפטרות, ובנוסף לפיצוי בגין עגמת נפש מהסיבות הבאות: עזיבתה הפתאומית של העובדת לאחר שנות עבודה רבות, ללא הסבר וללא מתן הודעה מוקדמת, גרמה לשיתוק מוחלט של המשרד שכן המעסיק היה תלוי לחלוטין בעובדת בכל הקשור בעבודה על מחשב. בנוסף, העובדת הטעתה את המעסיק בתחילת חודש ינואר 2014 לחשוב שהיא חולה, בעוד שהתכוונה לעזוב וכן התעלמה מפניותיו להיפגש ולהידבר.
 • תביעתה של העובדת לרכיבי השכר השונים התקבלה בחלקה, אך בית הדין האזורי קבע כי העובדת לא התפטרה בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ועל כן היא אינה זכאית לפיצויי פיטורים, וכי יש לקזז מהסכומים שנפסקו לזכות העובדת פיצוי למעסיק בגין אי מתן הודעה מוקדמת בסך של 10,987 ₪. בית הדין האזורי קבע כי לא התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות פסיקת פיצוי בגין עגמת נפש למי מהצדדים.
 • הן המעסיק והן העובדת הגישו ערעור על פסק דין זה, לרבות על דחיית תביעתם לפיצוי בגין עגמת נפש.

פסק הדין של בית הדין הארצי

לאחר בחינת טענות הצדדים פסק בית הדין הארצי כי המעסיק זכאי לפיצוי בגין הפרת חובת תום הלב של העובדת בנוסף לפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת, ודחה את תביעתה של התובעת לפיצוי בגין עגמת נפש.

 • זכותו של עובד להחליט לסיים את קשר העבודה גם אם סיום עבודתו יגרום קשיים למעסיק, אך על העובד לנהוג בתום לב ולנסות לצמצם את הקשיים והנזקים שייגרמו למעסיק כתוצאה מסיום קשר העבודה.
 • הלכה זו חלה במיוחד במקום עבודה שבו מספר עובדים קטן ובמקום עבודה שבו העובד המתפטר הוא עובד יחיד והמעסיק תלוי בעובד המתפטר לצורך המשך תפקוד העסק.
 • במקרה זה המעסיק לא היה מיומן בתפעול המחשב והיה תלוי לחלוטין בעובדת לצורך ביצוע עבודתו: העברת שרטוטים ותוכניות למחשב, תקשורת עם לקוחות ועוד. בנסיבות אלה, מבלי לפגוע בזכותה של העובדת לסיים את קשר העבודה, מכוח חובת תום הלב היה עליה לנסות לצמצם את הקשיים והנזקים שייגרמו למעסיק כתוצאה מסיום עבודתה.
 • העובדת לא פעלה לצמצם את הקשיים והנזקים, אלא היא העצימה אותם בהתנהלותה משלא נתנה למעסיק הודעה מוקדמת לפני התפטרות והטעתה את המעסיק לחשוב שהיא שנעדרת מהעבודה עקב מחלה למרות שהחליטה לסיים את עבודתה. בהתנהלותה, מנעה העובדת מהמעסיק למצוא לה עובדת מחליפה, והעצימה את הקשיים והנזקים כתוצאה מסיום עבודתה, כך שבפועל כמעט שיתקה את עבודתו של המעסיק.
 • בית הדין הארצי פסק כי לא התקיימו נסיבות חריגות שהצדיקו את התפטרותה של העובדת ללא מתן הודעה מוקדמת והעובדת אינה זכאית לפיצוי בגין עגמת נפש. אי תשלום זכויות סוציאליות אינו מצדיק פסיקת עגמת נפש מעבר לפסיקת הזכויות המגיעות, כפי שנעשה.
 • על רקע מכלול הנסיבות כאמור לעיל, התנהלות העובדת מהווה הפרה בוטה של חובת תום הלב המוטלת על העובדת כלפי המעסיק, ומצדיקה חיוב בפיצוי בסך 20,000 ₪ בשל הפרת חובת תום הלב, בנוסף על הפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת על פי החוק וזאת על דרך קיזוז מהכספים שהמעסיק חויב לשלם לעובדת על פי פסק הדין.

משמעות פסק הדין

 • על עובד שהתפטר לנהוג בתום לב ולנסות לצמצם את הקשיים והנזקים שייגרמו למעסיק כתוצאה מסיום קשר העבודה.
 • הלכה זו חלה במיוחד במקום עבודה שבו עובדים מעט עובדים, והמעסיק תלוי בעובד שהתפטר.
 • מעסיק שעובדו התפטר ללא הודעה מוקדמת עשוי להיות זכאי, בנסיבות מסוימות, לפיצוי בגין הפרת חובת תום הלב של העובד, בנוסף לפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת כקבוע בדין.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר "נבו".