בית הדין פסק שעובד שהתפטר מעבודתו בדין מפוטר בשל מצב בריאותי לקוי אינו חייב בהשבת עלות ההכשרה, למרות שטרם חלפה תקופת העבודה המינימאלית הקבוע בהסכם העבודה
יש לתת את הדעת לנסיבות ההתפטרות בדין פיטורים המצדיקות שלא להחיל באופן דווקני את התנאי בהסכם
אין מניעה עקרונית לכך שהמעסיק יממן הכשרה מקצועית של עובד בתמורה להתחייבותו לעבוד אצלו תקופה מינימאלית כלשהי ובלבד שמדובר בחילופי תמורה סבירים ומאוזנים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי בתל אביב
שם התיק:ד"מ 36893-05-20‏
תאריך:01.08.2021
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • העובד הועסק על ידי החברה בתפקיד בודק איכות חומרים לעבודות בנייה.
 • העובד יצא לקורס הכשרה מקצועי חיצוני בנושא "הובלת חומרים מסוכנים" על חשבונה של החברה.
 • בחוזה העבודה התחייב העובד כי אם יעזוב את החברה לפני תום 36 חודש עבודה, יפצה את החברה בעלות קורס ההכשרה בסך 5,300 ₪.
 • עם תום הכשרתו סירב התובע לעבוד בתפקיד אליו הוכשר והחברה נעתרה לבקשתו להישאר בתפקידו כנוטל דגימות בטון.
 • בטרם חלפה תקופת העבודה המינימלית של 36 חודשים, החל העובד לסבול מפריחה ומשלא נמצא לו תפקיד חלופי מתאים התפטר העובד בדין מפוטר מחמת מצב בריאותי לקוי.
 • העובד תבע מהחברה תשלום פיצויי פיטורים והחברה הגישה תביעה שכנגד להשבת עלות ההכשרה בהתאם לאמור בחוזה העבודה.

פסיקת בית הדין לעבודה

 • אין מניעה עקרונית לכך שהמעסיק יממן הכשרה מקצועית של עובד בתמורה להתחייבותו של העובד לעבוד בחברה תקופה מינימאלית כלשהי, ובלבד שמדובר בחילופי תמורה סבירים ומאוזנים.
 • יש לתת את הדעת לנסיבות ההתפטרות בדין פיטורים המצדיקות שלא להחיל באופן דווקני את התנאי בהסכם.
 • העובד התפטר מעבודת בדין מפוטר לרגל מצבו הרפואי ולכן לא ניתן לראות בהתפטרות התובע כהפרת התחייבותו לעבוד אצל המעסיק לפחות 36 חודשים או להשיב את עלות ההכשרה.
 • כמו כן לא הוכחה סבירותה של תקופת ההתחייבות ביחס להכשרה שניתנה וכן סבירות היחס בין עלות ההכשרה בפועל לבין הסכום שנתבע.
 • בנוסף, לאחר שהעובד השלים את קורס ההכשרה לא שימש בתפקיד אליו הוכשר והחברה ויתרה על "התועלת" אשר יכולה הייתה להפיק מהכשרת העובד.
 • לאור כל האמור לעיל פסק בית הדין כי אין מקום לחייב את התובע בפיצוי החברה עבור עלות ההכשרה, והתביעה שכנגד נדחית.

משמעות

 • התפטרות עובד בדין מפוטר עשויה להוות נסיבה המצדיקה שלא לחייב את העובד בהשבת עלות ההכשרה, למרות התחייבותו של העובד לעשות כן אם יסיים את עבודתו לפני תום תקופת העבודה המינימאלית שנקבעה בחוזה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר" נבו".