בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובד שפוטר סמוך לשנת עבודתו הראשונה ללא מתן הודעה מוקדמת בפועל, ולכן לא השלים שנת עבודה אחת, זכאי לפיצויי בגובה דמי הבראה שהיה מקבל אילו השלים שנת עבודה אחת
הזכאות לפיצוי בגובה דמי הבראה חלה במקרה בו אילו נתן המעסיק לעובד הודעה מוקדמת בפועל ולא מפטר אותו מהיום להיום, העובד היה משלים שנת עבודה מלאה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע (ארצי) 122/03
תאריך:07.01.2007
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובד (המערער), טכנאי מיזוג אויר במשכורת חודשית, החל לעבוד אצל המעסיקה (המשיבה) ביום 21.08.1998.
 • ביום 16.07.1999 בסמוך לתום שנת עבודתו הראשונה פיטרה המעסיקה את העובד ללא מתן הודעה מוקדמת.
 • העובד תבע את המעסיקה לתשלום זכויות שונות הנובעות מיחסי עובד-מעסיק,לרבות תשלום דמי הבראה.
 • בית הדין האזורי לעבודה קבע שהעובד אינו זכאי לדמי הבראה מאחר שלא השלים שנת עבודה מלאה, ומכאן הערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • על פי החוק, על המעסיקה היה לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטורים.
 • פיטורים לאלתר ללא מתן הודעה מוקדמת, מהווים הפרת חובת מתן ההודעה המוקדמת, אך אין הם מאריכים את תקופת העבודה למשך תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה כזה יחסי עובד ומעביד ינותקו מיד עם כניסת הפיטורים לתוקף ועל המעסיק יהיה לפצות את העובד בתמורת הודעה מוקדמת בגובה השכר שהעובד היה זכאי אילו המשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת (ללא תנאים סוציאליים).
 • על פי צו ההרחבה לתשלום דמי הבראה, עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו.
 • אי מתן הודעה מוקדמת בפועל גרמה לכך שהעובד לא השלים תקופת עבודה בת שנה המזכה אותו בדמי הבראה. כתוצאה מכך לעובד נגרם נזק בגובה דמי ההבראה שלא קיבל.
 • על כן, מן הראוי לפצות את העובד בגובה דמי ההבראה שהיה מקבל, אילו ניתנה ההודעה המוקדמת בפועל.
 • לאור האמור לעיל זכאי העובד לפיצוי בגובה דמי הבראה עבור תקופה של שנה אחת.

משמעות

 • עובד שפוטר סמוך לתום שנת עבודתו הראשונה ללא מתן הודעה מוקדמת בפועל, יהיה זכאי לפיצויי בגובה דמי הבראה, בתנאי שאם המעסיק היה נותן לו הודעה מוקדמת בפועל, היה העובד משלים שנת עבודה מלאה במקום העבודה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר "נבו".