בתי ספר מחויבים להקנות למורים ולתלמידים מיומנויות יסוד בעזרה ראשונה
בכל בית ספר יש להחזיק ערכת עזרה ראשונה אחת לפחות
בבתי ספר שלומדים בהם יותר מ-500 תלמידים יש להציב לפחות מכשיר החייאה אחד (דפיברילטור) במקום מרכזי ונגיש


בתי ספר מחויבים להחזיק ערכות עזרה ראשונה ולהקנות למורים ולתלמידים מיומנויות יסוד בעזרה ראשונה.

 • בבתי ספר שלומדים בהם יותר מ-500 תלמידים, חובה להציב לפחות מכשיר החייאה אחד במקום מרכזי ונגיש.

לימודי עזרה ראשונה

 • החוק קובע כי יש להקנות למורים ולתלמידים מיומנויות יסוד בעזרה ראשונה, הן עיונית והן מעשית.
 • בהתאם לחוזר מנכ״ל משרד החינוך, לימודי העזרה הראשונה יועברו לתלמידי כיתות י'.
 • מנהלי בתי הספר יקפידו, בין היתר, על התנאים הבאים:
  • הלימודים יתקיימו בהיקף של 10 שעות סך הכל שיועברו במשך יומיים או שלושה (בטווח של חודש ימים לכל היותר ביניהם).
  • הקורס יכלול לימודים עיוניים, התנסות מעשית ומבחן והם יתקיימו בכיתות הלימוד בבית הספר בנוכחות מורה.
  • כל תלמידי כיתות י' בבית הספר ישתתפו במערך הלימודי.
  • בתום ההדרכה וההשתתפות בהצלחה במבחן המסכם התלמיד יהיה זכאי לקבל תעודת מגיש עזרה ראשונה.

ערכת עזרה ראשונה

 • בכל בית ספר (כולל בתי ספר שאינם מוכרים) חובה שתהיה ערכת עזרה ראשונה אחת לפחות במקום מרכזי ונגיש בתוך בית הספר.
 • בית ספר ידאג לתקינות ולשלמות ערכת העזרה הראשונה וימנה אחראי שיבדוק אחת לשבועיים את שלמות ערכת העזרה הראשונה.

מכשיר החייאה (דפיברילטור)

 • בבית ספר שלומדים בו יותר מ-500 תלמידים (כולל בתי ספר שאינם מוכרים), חובה להציב לפחות מכשיר החייאה אחד.

סוג המכשיר

 • המכשיר יהיה נייד וקל לנשיאה, מסוג שרשום בפנקס הציוד הרפואי של משרד הבריאות כמכשיר החייאה המיועד להצבה במקום ציבורי.

הצבת מכשיר ההחייאה

 • יש להציב את המכשיר במקום מרכזי ונגיש בכל שעות הפעילות בתוך בית הספר, ולוודא שהמכשיר לא נמצא בחדר נעול וכי הוא זמין לשימוש.
 • המכשיר יהיה בתוך ארון קבוע המיועד לאחסון מכשיר החייאה, שניתן לפתוח אותו ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות.
 • הארון יוצב בגובה שבין 140 ל-160 ס"מ מגובה הרצפה.
 • יש להימנע ככל האפשר מלהתקין את המכשיר במסדרון מרכזי המשמש את התלמידים באופן קבוע (יש לוודא שהארון עם המכשיר אינו נמצא במקום בולט במסדרון ומהווה סכנה לתלמידים בזמן הפסקות, ריצות ומשחקים במסדרונות).

שילוט

 • יש להציב בבית הספר במקום בולט לעין שלטים המכוונים אל מכשיר ההחייאה, במקומות הבאים:
  • בגרמי המדרגות ובכל קומה (גם בקומות שאין בהן עמדת מכשיר החייאה), כאשר המרחק בין השלטים באותה קומה לא יעלה על 50 מטרים.
  • בסמוך לכניסה לבית הספר.
  • אם בבית ספר יש מספר מבנים, בסמוך לכל פתח של מבנה בבית בספר.
 • בצמוד לעמדת המכשיר יש להציב במקום בולט לעין שלט המפרט את סדר הפעולות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה.
 • על עמדת מכשיר ההחייאה או לצדה יוצב שלט שיהיה עשוי מחומר קשיח ומקובע למקום כך שלא יהיה ניתן להזיז אותו.
  • אם השלט ימוקם במקום חשוך, יש להתקין תאורה שתאיר את כל תוכנו של השלט, או להציב שלט שזוהר בחושך.
  • הכיתוב על השלט יהיה באותיות דפוס ברורות וקריאות ובשפה המתאימה לאוכלוסייה השוהה בדרך כלל בבית הספר (ערבית/עברית).

בדיקות תקינות

 • בית הספר ידאג לתקינותו של מכשיר ההחייאה ויוודא שתתקיים בדיקת תקינות תקופתית על ידי גורם מקצועי חיצוני.
 • בנוסף, בית הספר ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר ותקינות הסוללות ונורת החיווי (אם ישנה), וכי עמדת המכשיר ניתנת לפתיחה בקלות אם נקבעו לה דלת או סוגר.

חשוב לדעת

 • בעלי בתי ספר שאינם ממלאים את חובתם להציב מכשיר החייאה ולדאוג לתקינותו עוברים עבירה פלילית שהעונש עליה הוא קנס.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים