פורטל זה מרכז זכויות וכללים הנוגעים לשמירה על בריאותם של תלמידי בית הספר ולזכויות תלמידים בזמן פציעה או מחלה.

נושא הבריאות בבתי ספר נוגע למגוון רחב של תחומים כמו שמירה על בריאות התלמידים (חיסונים ובדיקות שיגרה), טיפולי שיניים וגם כמובן התמודדות עם פציעות וחבלות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים