אדם פרטי יכול לבצע עיכוב של אדם אחר
ניתן להשתמש בכוח סביר לצורך ביצוע העיכוב, ובמקרה שלא תגרום למעוכב חבלה


לפי החוק ובתנאים מסוימים, אדם פרטי רשאי לעכב אדם אחר עד להגעתו של שוטר.

מי זכאי?

  • כל אדם רשאי לעכב אדם אחר עד לבואו של שוטר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
    • האדם המעוכב חשוד בביצוע עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש בפני האדם המעכב.
    • אדם אחר קורא לעזרה ומצביע על האדם המעוכב כחשוד בביצוע עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש בפניו.

תהליך מימוש הזכות

  • ביצוע העיכוב בידי אדם פרטי יבוצע רק אם יש חשש שהאדם המעוכב יימלט, או שזהותו אינה ידועה.
  • האדם המעוכב יימסר לשוטר ללא דיחוי, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על שלוש שעות.

חשוב לדעת

  • ניתן להשתמש בכוח סביר לצורך ביצוע העיכוב במקרה שהאדם המעוכב סירב לבקשת העיכוב.
  • ניתן לעשות שימוש בכוח סביר, בתנאי שלא תיגרם חבלה לאדם המעוכב.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים