הקדמה:

אדם פרטי יכול לבצע עיכוב של אדם אחר
ניתן להשתמש בכוח סביר לצורך ביצוע העיכוב, ובמקרה שלא תגרום למעוכב חבלהסעיף 75 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) מקנה לאדם פרטי את הסמכות לבצע עיכוב.

מי זכאי?

  • כל אדם רשאי לעכב אדם אחר עד לבואו של שוטר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
    • האדם המעוכב חשוד בביצוע עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש בפני האדם המעכב.
    • אדם אחר קורא לעזרה ומצביע על האדם המעוכב כחשוד בביצוע עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש בפניו.

תהליך מימוש הזכות

  • ביצוע העיכוב בידי אדם פרטי יבוצע רק אם יש חשש שהאדם המעוכב יימלט, או שזהותו אינה ידועה.
  • האדם המעוכב יימסר לשוטר ללא דיחוי, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על שלוש שעות.

חשוב לדעת

  • ניתן להשתמש בכוח סביר לצורך ביצוע העיכוב במקרה שהאדם המעוכב סירב לבקשת העיכוב.
  • השימוש בכוח צריך להיות במקרה שלא תגרום לחשוד חבלה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים