בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הורה לוועדה לבחינת חובות במוסד לביטוח לאומי לדון מחדש בבקשה של מבוטחת למחיקת החוב, כי נפלו פגמים באופן פעילות הוועדה
הוועדה חייבת לאפשר למבוטחים לטעון בפניה, לשקול את השיקולים שיפורטו בהמשך ולנמק את החלטתה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה חיפה
שם התיק:בל (חי') 8552-12-10
תאריך:29.01.2012
קישור:לקריאת פסק הדין

מבוטחת בביטוח לאומי קיבלה בטעות קצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי במשך 9 חודשים, למרות שלא הייתה זכאית לכך. כתוצאה מכך הצטבר לחובתה חוב כלפי המוסד לביטוח לאומי.

 • המבוטחת פנתה אל הוועדה לבחינת חובות במוסד לביטוח לאומי, שהחליטה על ביטול 10% מהחוב. אחרי פנייה נוספת של המבוטחת הוועדה דנה בעניינה פעם נוספת מבלי ליידע את המבוטחת והחליטה על ביטול 50% מהחוב.
 • המבוטחת פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתביעה להתערב בהחלטת הוועדה או להורות על השבת עניינה לוועדה תוך מתן אפשרות לטעון את טענותיה בפני הוועדה. לטענתה, הוועדה הפעילה שיקול דעת שרירותי בעניינה, מבלי להתחשב במכלול השיקולים הרלוונטיים.

החלטת בית הדין

 • בית הדין האזורי לעבודה בחיפה השיב את עניינה של המבוטחת לדיון חוזר בוועדה לבחינת חובות במוסד לביטוח לאומי, אחרי שקבע כי נפלו פגמים וחוסר סבירות קיצונית באופן התנהלות הוועדה:
  • הוועדה לא נימקה את החלטותיה, ולא ניתן ללמוד מהן מה היו שיקוליה במתן ההחלטות.
  • הוועדה לא יידעה את המבוטחת על הליך שננקט בעניינה, ובכך נשללה ממנה הזכות לפרוש את טיעוניה בפני הוועדה טרם קבלת ההחלטה.
 • בית הדין קבע כי במסגרת שיקוליה על הוועדה לבחון, בין היתר, את הנושאים הבאים:
  • נסיבותיה האישיות של המבוטחת ומצבה הכלכלי והרפואי;
  • תום הלב של המבוטחת ומסירת כל הפרטים הרלוונטיים במועד על ידה;
  • טעות המוסד לביטוח לאומי אשר הביאה ליצירת החוב.

משמעות

 • על הוועדה לבחינת חובות במוסד לביטוח לאומי לנמק את החלטתה.
 • על הוועדה ליידע את המבוטחים על הליכים הננקטים בעניינם, כולל התכנסות של הוועדה לדיון בעניינם.
 • המבוטחים זכאים להביא את טיעוניהם בפני הוועדה.
 • על הוועדה לבחון כל מקרה לגופו, לפי נסיבות המקרה והנסיבות האישיות של המבוטחים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.