הקדמה:

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הורה לוועדה למחיקת חובות במוסד לביטוח לאומי, לדון מחדש בבקשתה של מבוטחת למחיקת החוב, מאחר שנפלו פגמים באופן פעילות הוועדה
הוועדה חייבת לאפשר למבוטח לטעון בפניה, וכן עליה לשקול מגוון שיקולים, המפורטים בהמשך, ולנמק את החלטתה

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה חיפה
מס' תיק:
בל (חי') 8552-12-10
תאריך:
29.01.2012
 • מבוטחת בביטוח לאומי קיבלה בטעות גמלת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי במשך תשעה חודשים, למרות שלא הייתה זכאית לכך. כתוצאה מכך הצטבר לחובתה חוב כלפי המוסד לביטוח לאומי.
 • המבוטחת פנתה אל הוועדה לביטול חובות במוסד לביטוח לאומי, אשר החליטה על ביטול 10% מהחוב. לאחר פניה נוספת של המבוטחת דנה הוועדה בחובה פעם נוספת, מבלי שהמבוטחת מיודעת בכך, והחליטה על ביטול 50% מהחוב.
 • המבוטחת פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתביעה להתערב בהחלטת הוועדה או להורות על השבת עניינה לוועדה תוך מתן אפשרות לטעון את טענותיה בפני הוועדה. לטענתה, הוועדה הפעילה שיקול דעת שרירותי בעניינה, מבלי להתחשב במכלול השיקולים הרלוונטיים.

החלטת בית הדין

 • בית הדין האזורי לעבודה בחיפה השיב את עניינה של המבוטחת לדיון חוזר בוועדה לביטול חובות במוסד לביטוח לאומי, לאחר שקבע כי נפלו פגמים וחוסר סבירות קיצונית באופן התנהלות הוועדה:
  • הוועדה לא נימקה את החלטותיה, ולא ניתן ללמוד מהן מה היו שיקוליה במתן ההחלטות.
  • הוועדה לא יידעה את המבוטחת על הליך שננקט בעניינה, ובכך נשללה ממנה הזכות לפרוש את טיעוניה בפני הוועדה טרם קבלת ההחלטה.
 • בית הדין קבע כי במסגרת שיקוליה על הוועדה לבחון, בין היתר, את הנושאים הבאים:
  • נסיבותיה האישיות של המבוטחת ומצבה הכלכלי והרפואי;
  • תום הלב של המבוטחת ומסירת כל הפרטים הרלוונטיים במועד על ידה;
  • טעות המוסד לביטוח לאומי אשר הביאה ליצירת החוב.

משמעות

 • על הוועדה למחיקת חובות במוסד לביטוח לאומי לנמק את החלטתה.
 • על הוועדה ליידע את המבוטח על הליכים הננקטים בעניינו, כולל התכנסות של הוועדה לדיון בעניינו.
 • למבוטח זכות להביא את טיעוניו בפני הוועדה.
 • על הוועדה לבחון כל מקרה לגופו, לפי נסיבות המקרה ונסיבותיו האישיות של המבוטח.

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.