מבוטחים שיש להם חוב למוסד לביטוח לאומי בגלל סכומים ששולמו להם בטעות ומצבם הרפואי או הכלכלי קשה מאד, יכולים להגיש בקשה לוועדה לבחינת חובות

ועדה לבחינת חובות היא הגוף שמוסמך להורות על ביטול ומחיקת חובות של מבוטחים, שנוצרו כתוצאה מתשלום יתר בגמלה שקיבלו מהמוסד לביטוח לאומי.

 • הוועדה דנה במקרים שבהם החייב נמצא במצב בריאותי או כלכלי קשה מאוד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

שליחת הבקשה

 • יש למלא טופס בקשה לבחינת חובות ולצרף את המסמכים הבאים:
  • תדפיס עובר ושב של 3 החודשים האחרונים מכל חשבונות הבנק שברשות החייב/ת ובן/בת הזוג.
  • ריכוז יתרות כולל מכל החשבונות שברשות החייב/ת ובן/בת הזוג.
  • תלושי שכר של החייב/ת ובן/בת הזוג.
  • מסמכים נוספים המפורטים בטופס הבקשה, בהתאם למקרה (כגון דו"ח של עובד סוציאלי או אישורים רפואיים).
 • אין צורך לצרף שוב מסמכים שכבר הוגשו למוסד לביטוח לאומי בחצי השנה האחרונה.
 • ניתן להגיש את טופס הבקשה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, בהגעה פיזית לסניף, בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • יש אפשרות להגיש את הבקשה גם באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי (אל מחלקות הגמלאות). לשם כך יש לסרוק את הטופס והמסמכים בהתאם למפורט באתר.
 • אין חובה להגיש מסמכים מקוריים, אך המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש את המסמך המקורי אם הצילום או הפקס שהתקבל אינו ברור, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.
 • לשאלות ולבירורים ניתן לפנות לטלפון *6050 או 04-8812345.

הדיון בוועדה

 • על הוועדה לאפשר למבוטח לטעון בפניה.
 • הוועדה תבחן את הבקשה ותחליט על אחת מהאפשרויות הבאות:
  • לעצור את גביית החוב
  • לפרוס את החוב לתשלומים
  • לדחות את הבקשה
 • הוועדה תפרסם את החלטתה, תנמק אותה ותפרט מה היו השיקולים ששקלה, מה המשקל שנתנה לכל אחד מהשיקולים, וכיצד איזנה בין השיקולים השונים והנוגדים.

ערעור

 • ניתן להגיש תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי עקב החלטת הוועדה לבחינת חובות, בעניינים שקשורים להליך הדיון וקבלת ההחלטה של הוועדה.
 • הערעור מוגש לבית הדין לעבודה שייבחן אם הוועדה פעלה באופן סביר, אם שקלה את כל השיקולים הרלוונטיים, אם התעלמה משיקולים לא רלוונטיים, אם קיבלה את החלטתה על סמך תשתית עובדתית מוצקה, אם נתנה משקל ראוי לכל אחד מהשיקולים, אם איפשרה למבוטח לטעון בפניה, אם נימקה את החלטתה כראוי וכיו"ב.
 • למידע על אופן הגשת הערעור ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
 • בית הדין רשאי לבחון אם שיקול הדעת הופעל כראוי, והוא לא יתערב בהחלטת הוועדה, אם ישתכנע כי ההליך היה ראוי.
 • בערעור לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • הוועדה לא מחויבת להיעתר לבקשות השמוגשות אליה. עליה להפעיל שיקול דעת בכל אחד מהמקרים על סמך העובדות הספציפיות והשיקולים הייחודיים באותו מקרה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים