קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ) משולמת לבוגרים שזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום ולא מאושפזים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום
הקצבה נקבעת על-פי רמת התפקוד ורמת התלות בזולת ומשולמת בנוסף לקצבת נכות כללית (בתנאים שיפורטו בהמשך, זכאים לה גם מי שלא מקבלים קצבת נכות)
שיעורי הקצבה הם 50%- 1,771 ₪, 112%- 4,099 ₪, 188%- 6,542 ₪, 235%- 8,313 ₪ (נכון ל-2024)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
ניתן לבדוק זכאות לקבלת שתי קצבאות במקביל במחשבון המוסד לביטוח לאומי


קצבה לשירותים מיוחדים משולמת לבוגרים שזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

מי זכאי?

 • לקצבת שר"ם זכאים מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. עזרה או השגחה - הם זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) ובפעולות הקשורות במשק הבית, או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.
  2. גיל - הזכאות היא מגיל 18.
   • מי שהגיעו לגיל פרישה יכולים להגיש את התביעה לקצבה לכל המאוחר עד 1/2 שנה אחרי גיל הפרישה. הם יהיו זכאים לקצבה רק אם רופא המוסד יקבע שהיו זכאים לה בתקופה שלפני גיל הפרישה.
   • מי שנמצאו זכאים לקצבה כאשר הגיעו לגיל פרישה ימשיכו לקבל אותה אחרי גיל הפרישה, כל עוד הם עונים על תנאי הזכאות.
  3. הם נמצאים בארץ - על מגישי התביעה להימצא בארץ, למעט במקרים הבאים:
   • מגישי תביעה שנמצאים בחו"ל יקבלו את הקצבה במשך 3 חודשים אחרי יציאתם אם קיבלו את הקצבה במשך חודשיים רצופים לפחות לפני יציאתם מהארץ.
   • מגישי תביעה שיצאו לחו"ל לצורך טיפול רפואי או עבודה (שלהם או של בני זוגם) מטעם מעסיק ישראלי, עשויים להיות זכאים לקצבה עד 24 חודשים מחודש יציאתם מהארץ בהתאם לשיקול הדעת של המוסד לביטוח לאומי.
   • מגישי תביעה שנמצאים בחו"ל בשליחות המדינה יהיו זכאים להמשיך לקבל את הקצבה ללא מגבלת זמן (בהתאם לתנאי הזכאות).
  4. הם עונים על אחד מהתנאים הבאים -
   1. הם מקבלים קצבת נכות כללית ונקבעה להם נכות רפואית בשיעור 40% לפחות (בתביעה שהוגשה לפני שנת 2022 נדרשו 60% לפחות).
   2. הם לא מקבלים קצבת נכות כללית, אך נקבעה להם נכות רפואית בשיעור 75% והם עונים על שני התנאים הבאים:
    • הם לא מקבלים קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי או תשלום עבור טיפול אישי/עזרה בבית על-פי חוק כלשהו.
    • הכנסתם החודשית מעבודה לא עולה על 62,680 ₪, נכון ל- 2024.
  5. הם לא מקבלים הטבות במסגרת גמלת ניידות, אלא אם הם זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 100% לפחות, או שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%/שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו/שהם מרותקים למיטה. בעלי רכב יהיו זכאים לקצבה רק אם נקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100% לפחות.
 • בנוסף, זכאים להגיש בקשה לקבלת הקצבה:
 • מי ששוהים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום לא זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

עולים נכים

 • עולים עם נכות קשה שזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים לעולה מהיום ה-91 לעלייתם ולקצבת נכות מהיום ה-181, עד תום שנה לעלייתם.
 • לקראת השנה השנייה לעלייתם לארץ תיבדק זכאותם לפי הכללים הרגילים של קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים.
 • למידע נוסף ראו קצבת שירותים מיוחדים וקצבת נכות לעולים.

שיעורי הקצבה נכון ל-2024

 • לקצבה בשיעור 50%, בסך 1,771 ₪, זכאים מי שזקוקים לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה.
 • לקצבה בשיעור 112%, בסך 4,099 ₪, זכאים:
  1. מי שזקוקים לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה.
  2. מי שזקוקים להשגחה מתמדת.
 • לקצבה בשיעור 188%, בסך 6,542 ₪, זכאים:
  1. מי שתלויים לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום יום בכל שעות היממה.
  2. מי שזקוקים לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה וגם זקוקים להשגחה מתמדת.
 • בינואר 2022 נוספה קצבה בשיעור 235%, בסך 8,313 ₪, שזכאים לה:
  1. מי שתלויים לחלוטין באדם אחר במידה רבה במיוחד בביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות היממה.
  2. מי שזקוקים לעזרה רבה במיוחד בביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות היממה וגם זקוקים להשגחה מתמדת.
 • עם זאת, למי שעונים על תנאי הזכאות לקצבה בשיעור 235% תשולם קצבה בשיעור 188% אם הם מקבלים תוספת למונשמים או תוספת להעסקת שני מטפלים.

תוספת למונשמים

תוספת למעסיקים של שני מטפלים

 • החל מיולי 2021 מי שעונים על כל התנאים הבאים זכאים לתוספת לקצבה בסכום של 6,542 ₪:
  • הם מקבלים קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 188% לפחות.
  • הם זקוקים לשני מטפלים בשל מצבם הרפואי ותלותם בזולת, לדעת רופא המוסד לביטוח לאומי.
  • יש להם שני היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד.
  • הם מעסיקים בפועל שני עובדים זרים, או עובד זר ועובד ישראלי במשרה מלאה שאינו בן משפחה.
  • הם לא זכאים לתוספת למונשם.

תוספת להורים לילדים עד גיל 3

 • החל מאוקטובר 2021 מקבלי קצבת שירותים מיוחדים (בכל הרמות) שיש להם ילד/ה עד גיל 3 זכאים לתוספת של 1,106 ₪.
 • ניתן לקבל את התוספת עבור עד שני ילדים (עד 2,212 ₪).

נתוני עבר

תהליך מימוש הזכות

 • לקראת הגשת התביעה, יש להכין מסמכים רפואיים המפרטים את המחלות שסובלים מהן, תרופות וטיפולים.
 • במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ והכוונה חינם לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית.
מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
יש להגיש את התביעה לקצבה הגשת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים
לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית. ועדה רפואית לשירותים מיוחדים
החלטת הוועדה הרפואית וקביעת זכאות על-ידי פקיד התביעות
 • בוועדה הרפואית תיבחן רמת התלות באדם אחר.
 • בהתאם לרמת התלות שקבע/ה הרופא/ה בוועדה, פקיד התביעות של הביטוח הלאומי יקבע את שיעור קצבת השירותים המיוחדים.
הזכאות עשויה להיקבע לתקופה זמנית (למשל בתקופה של קבלת טיפולים אונקולוגיים).
קבלת ההודעה בסיום כל הבדיקות תישלח לכם בדואר הודעה על ההחלטה בעניין תביעתכם, בצירוף דוח הוועדה הרפואית. לאנשים עם מוגבלות קשה הותאם מסלול מהיר המאפשר טיפול בתביעה בתוך 30 יום.
תשלום הקצבה לזכאים
 • הזכאות לקצבה מתחילה ב-1 בחודש שבו הוגשה התביעה לקצבת שירותים מיוחדים, אך לא לפני שעברו 90 יום מתחילת הזכאות לקצבת נכות כללית או מהיום שנקבעו 75% נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים - למי שאינו זכאי לקצבת נכות.
 • למי שנמצא כי הם תלויים בעזרת אדם אחר במשך 6 חודשים רצופים לפחות ונקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 75% לעניין שירותים מיוחדים, תשולם הקצבה אחרי שעברו 30 יום בלבד מהיום שנעשו זכאים לקצבת נכות.
 • החל מ-01.01.2022, מי שזכאים ב-90 הימים הראשונים לקצבת נכות מלאה+קצבת שר"ם וגם לגמלת ילד נכה יקבלו לתקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90 את התשלום הגבוה מביניהם- גמלת ילד נכה או קצבת נכות מלאה (כולל תוספת לתלויים)+קצבת שר"ם.
רופא המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית לתקופה של עד 6 חודשים לפני הגשת התביעה, למי שעונה על כל התנאים המזכים בקצבה.
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן, במקרים מסויימים, להגיש ערר על החלטתה בתוך 90 יום. ערעור על החלטה בנושא קצבת שירותים מיוחדים
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור בשאלות משפטיות בלבד לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 יום. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לוועדה הרפואית (בנושאים כגון אשפוז במוסד, גובה ההכנסות וכו'):
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם חלה החמרה במצב הבריאותי ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים. הגשת תביעה חוזרת לקצבת שירותים מיוחדים המוסד לביטוח לאומי גם עשוי ליזום בדיקה חוזרת 6 חודשים אחרי קביעת הזכאות (למשל במקרה שנקבעה זכאות לתקופה זמנית).

קצבת שירותים מיוחדים וגמלת סיעוד

 • מקבלי קצבת שירותים מיוחדים שהגיעו לגיל פרישה, עשויים לענות על תנאי הזכאות של גמלת סיעוד.
 • לא ניתן לקבל גם קצבה לשירותים מיוחדים וגם גמלת סיעוד, ויש צורך לבחור באחת מהן.
 • חשוב לשים לב שערכה של גמלת סיעוד בחלק מרמות הזכאות עלול להיות נמוך באופן משמעותי מגובה קצבת שירותים מיוחדים.

קבלת הקצבה בחו"ל

 • מבוטח הנמצא בחו"ל ימשיך לקבל את הקצבה במשך 6 חודשים נוספים, אם קיבל קצבה לפחות חודשיים רצופים בטרם נסיעתו.
 • אם יצא לחו"ל לטיפול רפואי או בשליחות שלו או של בת זוגו מטעם מעסיק ישראלי, רשאי הביטוח הלאומי, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם את הקצבה עד 24 חודשים מחודש היציאה לחו"ל.

חשוב לדעת

 • למקבלי קצבה לשירותים מיוחדים קיימת זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • המוסד לביטוח לאומי שולח תעודת נכה למי שנמצא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי מעת לעת לבדוק מחדש את מצבו הרפואי והתפקודי של מקבל הקצבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים