הקדמה:

קצבת שירותים מיוחדים (שר"ם) משולמת, בהתאם לתנאי הזכאות, לבוגרים הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום ואינם מאושפזים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום
הקצבה נקבעת על-פי רמת התפקוד ורמת התלות בזולת ומשולמת בנוסף לקצבת נכות כללית (בתנאים מסויימים, שיפורטו בהמשך, גם מי שאינם מקבלים קצבת נכות זכאים לקצבת שר"ם)
שיעורי הקצבה הם 50%: 1,427 ש"ח, 112%: 3,334 ש"ח, 188%: 5,341 ש"ח (נכון ל- 2021)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


קצבה לשירותים מיוחדים משולמת לבוגרים הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

מי זכאי?

 • מבוטחים בביטוח הלאומי העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. עזרה או השגחה - הם זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. כמו כן נוספה בחינה של הצורך בעזרה של אדם אחר בפעולות הקשורות במשק הבית.
  2. גיל - הזכאות היא מגיל 18.
   • מבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה, יכולים להגיש את התביעה לקצבה לכל המאוחר עד 1/2 שנה לאחר גיל הפרישה. הם יהיו זכאים לקבלת הקצבה, רק אם רופא המוסד יקבע שהיו זכאים לה בתקופה שלפני גיל פרישה.
   • מי שנמצאו זכאים לקבלת הקצבה כאשר הגיעו לגיל פרישה ימשיכו לקבלה לאחר גיל הפרישה, כל עוד הם עונים על תנאי הזכאות.
  3. הם נמצאים בארץ - על מגישי התביעה להימצא בארץ, למעט במקרים הבאים:
   • מגישי תביעה שנמצא בחו"ל יקבל את הקצבה במשך 3 חודשים לאחר יציאתם אם קיבלו את הקצבה במשך חודשיים רצופים לפחות לפני יציאתם את הארץ.
   • מגישי תביעה שיצאו לחו"ל לצורך טיפול רפואי או עבודה (שלהם או של בני זוגם) מטעם מעסיק ישראלי עשויים להיות זכאים לקבלת הקצבה עד 24 חודשים מחודש יציאתם את הארץ בהתאם לשיקול הדעת של המוסד לביטוח לאומי.
   • מגישי תביעה שנמצאים בחו"ל בשליחות המדינה יהיו זכאים להמשיך לקבל את הקצבה ללא מגבלת זמן בתנאי שהם עומדים בשאר התנאים לזכאות.
  4. הם עומדים באחד מהתנאים הבאים -
   1. הם מקבלים קצבת נכות כללית ונקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
   2. הם אינם מקבלים קצבת נכות כללית, אך נקבעה להם על-ידי המוסד לביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, והם עונים על שני התנאים הבאים:
  5. הם אינם מקבלים הטבות במסגרת גמלת ניידות, אלא אם כן ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, או שהם מרותקים למיטה. כמו כן, אם הם בעלי רכב, הם יהיו זכאים לקצבה רק אם נקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100% לפחות.
 • בנוסף, זכאים להגיש בקשה לקבלת הקצבה:
 • נכים השוהים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום, אינם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

עולים נכים

 • עולים עם נכות קשה הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים לעולה מהיום ה-91 לעלייתם ולקצבת נכות מהיום ה-181, עד תום שנה לעלייתם.
 • לקראת השנה השנייה לעלייתם לארץ תיבדק זכאותם לפי הכללים הרגילים של קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים.
 • למידע נוסף ראו קצבת שירותים מיוחדים וקצבת נכות לעולים.

שיעורי הקצבה נכון ל-2021

 • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת, זכאי לקצבה בשיעור של 50%, בסך 1,427 ש"ח.
 • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה, זכאי לקצבה בשיעור של 112%, בסך 3,334 ש"ח.
 • מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום יום בכל שעות היממה, זכאי לקצבה בשיעור של 188%, בסך 5,341 ש"ח.
 • מקבל קצבה בשיעור 188% הזקוק למכונת הנשמה בכל שעות היממה זכאי לתוספת בסך 1,850 ש"ח. למידע נוסף ראו תוספת לקצבת שירותים מיוחדים עבור מונשם במכונת הנשמה.

שיעורי הקצבה למי שזקוקים להשגחה

 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, החל מה-01.07.2015 הועלה שיעור הזכאות למי שרופא קבע כי הם זקוקים להשגחה למניעת סכנה, ונדרשת המצאות אדם נוסף בסביבתם בכל שעות היום:
  • מי שזקוק להשגחה וזכאי לקצבה ברמה הנמוכה (50%) יהיה זכאי לתשלום הניתן ברמה הבינונית (112%).
  • מי שזקוק להשגחה, ועל-פי מבחני ה- ADL וה- IADL, נקבע כי הוא זכאי לקצבה ברמה הבינונית (112%), יהיה זכאי לתשלום הניתן ברמה הגבוהה (188%).

נתוני עבר

תהליך מימוש הזכות

 • לקראת הגשת התביעה, יש להכין מסמכים רפואיים המפרטים את המחלות שסובלים מהן, תרופות וטיפולים.
 • במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ והכוונה חינם לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית.
מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
יש להגיש את התביעה לקצבה הגשת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים
לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית. ועדה רפואית לשירותים מיוחדים
החלטת הוועדה הרפואית וקביעת זכאות על-ידי פקיד התביעות
 • בסיום הבדיקה יסכם הרופא את הממצאים ויקבע את רמת התלות באדם אחר.
 • בהתאם לרמת התלות שנקבעה, פקיד התביעות של הביטוח הלאומי יקבע את שיעורה של קצבת השירותים המיוחדים.
 • ישנם מקרים שבהם יהיה גם צורך לערוך בדיקת תלות על-ידי איש מקצוע בביתו של התובע.
 • הזכאות עשויה להיקבע לתקופה זמנית (למשל בתקופה של קבלת טיפולים אונקולוגיים).
קבלת ההודעה בסיום כל הבדיקות תישלח לכם בדואר הודעה על ההחלטה בעניין תביעתכם, בצירוף דוח הוועדה הרפואית. לאנשים עם מוגבלות קשה הותאם מסלול מהיר המאפשר טיפול בתביעה בתוך 30 יום.
תשלום הקצבה לזכאים
 • הזכאות לקצבה מתחילה ב-1 בחודש שבו הוגשה התביעה לקצבת שירותים מיוחדים, אך לא לפני שעברו 90 יום מתחילת הזכאות לקצבת נכות כללית או מהיום שנקבעו 75% נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים - למי שאינו זכאי לקצבת נכות.
 • מי שנמצא כי הוא תלוי בעזרת אדם אחר במשך 6 חודשים רצופים לפחות ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לעניין שירותים מיוחדים, תשולם לו הקצבה לאחר שעברו 30 יום בלבד מהיום שנעשה זכאי לקצבת נכות, ובתנאי שלא קיבל גמלת ילד נכה בתקופה זו.
רופא המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית לתקופה של עד 6 חודשים לפני הגשת התביעה, למי שעונה על כל התנאים המזכים בקצבה.
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן, במקרים מסויימים, להגיש ערר על החלטתה בתוך 90 יום. ערעור על החלטה בנושא קצבת שירותים מיוחדים
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור בשאלות משפטיות בלבד לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 יום. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לוועדה הרפואית (בנושאים כגון אשפוז במוסד, גובה ההכנסות וכו'):
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם חלה החמרה במצב הבריאותי ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים. הגשת תביעה חוזרת לקצבת שירותים מיוחדים המוסד לביטוח לאומי גם עשוי ליזום בדיקה חוזרת 6 חודשים אחרי קביעת הזכאות (למשל במקרה שנקבעה זכאות לתקופה זמנית).

קצבת שירותים מיוחדים וגמלת סיעוד

 • מקבלי קצבת שירותים מיוחדים שהגיעו לגיל פרישה, עשויים לענות על תנאי הזכאות של גמלת סיעוד.
 • לא ניתן לקבל גם קצבה לשירותים מיוחדים וגם גמלת סיעוד, ויש צורך לבחור באחת מהן.
 • חשוב לשים לב שערכה של גמלת סיעוד בחלק מרמות הזכאות עלול להיות נמוך באופן משמעותי מגובה קצבת שירותים מיוחדים.

קבלת הקצבה בחו"ל

 • מבוטח הנמצא בחו"ל ימשיך לקבל את הקצבה במשך 6 חודשים נוספים, אם קיבל קצבה לפחות חודשיים רצופים בטרם נסיעתו.
 • אם יצא לחו"ל לטיפול רפואי או בשליחות שלו או של בת זוגו מטעם מעסיק ישראלי, רשאי הביטוח הלאומי, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם את הקצבה עד 24 חודשים מחודש היציאה לחו"ל.

חשוב לדעת

 • למקבלי קצבה לשירותים מיוחדים קיימת זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • המוסד לביטוח לאומי שולח תעודת נכה למי שנמצא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי מעת לעת לבדוק מחדש את מצבו הרפואי והתפקודי של מקבל הקצבה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים