עמלות שאינן מותנות בתנאי (כגון עמידה ביעדים מסויימים), הן חלק מהשכר החודשי הרגיל לצורך חישוב דמי לידה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית דין ארצי לעבודה
שם התיק:עבל 129-10
תאריך:20.06.2011
קישור:לקריאת פסק הדין

רואת חשבון שעבדה בחברה כסוחרת בשוק ההון השתכרה שכר שכלל שני רכיבים:

  1. תשלום קבוע ששולם אחת לחודש
  2. עמלות ששולמו אחת ל-3 חודשים ונגזרו מהיקף העסקאות שביצעה
  • לאחר שהעובדת ילדה, חושבו דמי הלידה המגיעים לה מהמוסד לביטוח לאומי ללא התחשבות בעמלות שקיבלה ברבעון האחרון לפני הלידה.
  • העובדת הגישה תביעה להפרשי גמלה לבית הדין האזורי. בית הדין האזורי קיבל את התביעה, וקבע כי העמלות ששולמו לה הן חלק משכרה הרגיל ולא "תשלום נוסף".
  • המוסד לביטוח לאומי ערער על פסק הדין לבית הדין הארצי.

קביעת בית הדין הארצי

  • בית הדין הארצי קבע כי העמלות ששולמו לעובדת לא היו מותנות בתנאי (כגון עמידה ביעדים מסויימים), גם אם חושבו כנגזרת של העסקאות שביצעה, אלא היוו חלק משכרה הרגיל.
  • העמלות, שהן חודשיות במהותן, שולמו לעובדת אחת לרבעון משיקולי נוחות של המעסיק ויש להתייחס אליהן כאל חלק מה"שכר החודשי הרגיל" כהגדרתו בתקנות לצורך חישוב דמי הלידה.
  • עוד נקבע בפסק הדין כי חישוב דמי הלידה אמור להתבצע על סמך אופיים של התשלומים מבחינה מהותית וללא קשר לשם שניתן להם, לדרך הטכנית שבה הם משולמים (אחת לחודש, אחת לרבעון או בכל תדירות אחרת), או לדרך ההתייחסות אליהם בהסכם העבודה (לרבות הקביעה במקרה זה, כי המענק הרבעוני לא יילקח בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים).

משמעות

  • עמלות שאינן מותנות בתנאי (כגון עמידה ביעדים מסויימים), הן חלק מהשכר החודשי הרגיל לצורך חישוב דמי לידה, ללא קשר לתדירות התשלום.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • פסק הדין באדיבות אתר נבו.