הקדמה:

נבחן שלא עבר את מבחן הנהיגה המעשי (טסט) יכול להגיש ערעור על תוצאת המבחן
את הערעור יש להגיש לרשות הרישוי בתוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע המבחן
לא ניתן להגיש ערעור אם בוצע תשלום למבחן חדש או נקבע מועד למבחן חדש
הגשת הערעור אינה כרוכה בתשלום
למידע נוסף ראו ערעור על תוצאת מבחן נהיגה מעשי באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים


נבחן שלא עבר את מבחן הנהיגה המעשי (טסט), רשאי להגיש ערעור על תוצאת המבחן.

 • ניתן להגיש ערעור אחד בכל פעם, רק על המבחן האחרון שבוצע.
 • מי שלא עבר את מהמבחן המעשי והגיש ערעור, לא יוכל לתאם מועד למבחן חדש לפני שיסתיים הדיון בערעור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נבחן שלא עבר את מבחן הנהיגה המעשי (טסט) ושני התנאים הבאים מתקיימים:
  1. לא שולמה אגרה עבור מבחן חדש.
  2. לא נקבע מועד למבחן חדש.
שימו לב
נבחן שלא עבר את המבחן המעשי וכבר הזמין מועד למבחן חדש או שילם על מבחן חדש, לא יוכל להגיש ערעור.


למי ואיך פונים

 • את הערעור יש להגיש לרשות הרישוי בתוך 7 ימי עסקים ממועד הבחינה המעשית באופן הבא:
שימו לב
 • ניתן לצפות בסרטון פעם אחת בלבד.
 • לאחר הצפייה, סימון ההערות ושליחת הערעור, לא ניתן לצפות שוב בסרטון המבחן.

שלבי ההליך

 • הערעור ייבדק על ידי מפקח מטעם רשות הרישוי ומענה לערעור יינתן בתוך 3 ימים מיום שהוגש.
 • המענה לערעור יישלח במסרון לנבחן ולמורה לנהיגה וכן יופיע באיזור האישי.

חשוב לדעת

 • הגשת הערעור אינה כרוכה בתשלום.
 • ניתן להגיש ערעור אחד בכל פעם, רק על המבחן האחרון שבוצע.
 • סרטון המבחן יימחק לצמיתות לאחר 30 ימים מיום המבחן.
 • מי שלא עבר את המבחן המעשי והגיש ערעור, לא יוכל לתאם מועד למבחן חדש לפני שיסתיים הדיון בערעור.
 • נבחן בעל טלפון "כשר", יכול להגיש את הערעור באמצעות מורה הנהיגה או ביה"ס לנהיגה שיסייעו בתהליך ההגשה ובהזמנת המבחן לצפייה.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים