הוצאת רישיון נהיגה מותנית בקבלת אישור ממשרד הרישוי (לאחר קבלת האישור ניתן לגשת לבחינת התיאוריה וללימודי הנהיגה)
כדי לקבל את האישור יש למלא הצהרת בריאות ולעבור בדיקות ראייה. במקרים מסוימים יידרשו בדיקות מקיפות יותר והתאמות בנהיגה
טפסים

לצורך הוצאת רישיון נהיגה, יש לקבל תחילה את אישור משרד הרישוי לכך שהמבקש כשיר באופן עקרוני לנהוג.

שימו לב
 • תהליך הוצאת הרישיון נעשה באמצעות טופס מקוון בלבד
 • לא ניתן לעשות יותר שימוש בטופס ירוק מנייר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמעוניינים להוציא רישיון נהיגה לראשונה.

שלבי ההליך

 • בשלב הראשון יש למלא ולשלוח באופן מקוון טופס בקשה להוצאת רישיון נהיגה עם פרטי מבקש הרישיון והצהרת בריאות הכוללת שאלות על מצבו הגופני והנפשי.
 • לאחר מכן יש להצטלם באחת מתחנות הצילום ולעבור בדיקות ראייה.
 • במקרים מסויימים יידרשו בדיקות נוספות כדי לבחון את הכשירות הרפואית של המבקש לנהוג ואם נדרשות לו התאמות כלשהן.
 • למי שיימצאו כשירים לנהיגה, יישלח מסרון עם הזמנה להירשם למבחן העיוני (תיאוריה).

מילוי טופס מקוון

 • כדי להתחיל את התהליך יש למלא טופס בקשה להוצאת רישיון נהיגה.
 • בטופס צריך לסמן איזו דרגה של רישיון נהיגה מבקשים (ראו רשימת רישיונות והיתרים באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים).
 • יש להצטייד במכשיר טלפון נייד, שיישלחו אליו מסרונים לאימות פרטים אישיים ולאישור שלבים בתהליך (אם המכשיר חסום לקבלת מסרונים, ניתן לקבל הודעות קוליות).
 • טופס הבקשה כולל הצהרה על מצבו הרפואי של מבקש הרישיון.
  • ההצהרה הרפואית תקפה ל-5 שנים.
  • ככלל אין צורך לגשת לרופא המשפחה, אך במקרים מסויימים יידרשו מסמכים רפואיים.
 • לאחר מילוי הפרטים וההצהרה הרפואית, יישלח מסרון למספר הטלפון שנרשם בטופס, עם הסבר על השלב הבא בתהליך.

צילום תמונה ובדיקת ראייה

 • לצורך צילום התמונה שתופיע ברישיון הנהיגה ותישמר במאגר משרד התחבורה, יש להגיע עם תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון) לאחת מתחנות הצילום.
  • מי שטרם מלאו להם 16 שנים, יגיעו לתחנת הצילום עם אחד מההורים ועם תעודת הזהות של ההורה, כולל הספח.
  • הצילום אינו כרוך בתשלום.
 • לאחר מכן, יש לעבור בדיקות ראייה אצל אופטומטריסט מורשה מטעם רשות הרישוי.
  • במרבית תחנות הצילום ניתן לבצע גם את בדיקות הראייה.
  • ניתן לבקש מהאופטומטריסט לקבל עותק מודפס של תוצאות הבדיקה.
  • בדיקת הראייה כרוכה בתשלום.
  • אם יהיה צורך בהתאמות כגון הרכבת משקפיים או עדשות בנהיגה, הדבר יצוין.
  • דרגות רישיון שונות, דורשות בדיקות ראייה שונות.
 • לאחר צילום התמונה וביצוע בדיקות הראייה, אם הכל יימצא תקין יישלח מסרון למבקש הרישיון עם הזמנה להירשם למבחן העיוני (תיאוריה).
  • ניתן להיבחן במספר שפות ובמקרים מסוימים יש אפשרות להיבחן בעל-פה, באמצעות מערכת שמע ממוחשבת (ראו מידע נוסף).
  • מי שזכאי לפטור מהמבחן העיוני, יקבל מסרון שזכאותו לפטור עודכנה במערכת ושניתן להמשיך בתהליך.
 • אם יימצא כי המבקש אינו כשיר לנהיגה, או שטרם התקבלה החלטה לגבי בקשתו, יישלח לו מסרון המפרט זאת.

בדיקות רפואיות

שימו לב
לא ניתן להגיע לסניפי משרד הרישוי מבלי לקבוע תור מראש.
 • ניתן להזמין את התור לסניפים בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות אתר GoVisit
  • במוקד הטלפוני *5678
 • לפני שקובעים תור רצוי לוודא אם אכן חובה להגיע לסניף ולא ניתן לבצע את הפעולה המבוקשת באופן מקוון, בטלפון *5678, או בסניפי הדואר.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

ערעור

 • במקרה שבקשה להוציא רישיון נהיגה נדחית בעקבות בדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה.

חשוב לדעת

 • ניתן להתחיל בשיעורי הנהיגה גם לפני שעוברים את בחינת התיאוריה, אך משרד התחבורה ממליץ לעבור תחילה את בחינת התיאוריה ורק לאחר מכן להתחיל בשיעורים המעשיים.
 • לפרטים על דרגות הרישיונות בישראל והדרישות עבור כל דרגה ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים