כדי לקבל רישיון נהיגה לרכב פרטי יש לעבור מבחן נהיגה מעשי - ״טסט״
לטסט ניתן לגשת לאחר מעבר בהצלחה של מבחן התיאוריה ולפחות 28 שיעורי נהיגה
ביצוע המבחן כרוך בתשלום אגרה ועלות השימוש ברכב למבחן
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן


מי שמבקש להוציא רישיון נהיגה לרכב פרטי נדרש לגשת לבחינת הנהיגה המעשית (טסט), בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • הבחינה כרוכה בתשלום אגרה וכן בתשלום עבור העמדת כלי הרכב של מורה הנהיגה למבחן.
 • נבחן שלא עבר את הטסט רשאי להגיש ערעור על ההחלטה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • למבחן נהיגה מעשי ברכב פרטי יכולים לגשת מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. מלאו להם 16 שנים ו-9 חודשים.
  2. הם עברו בהצלחה את בחינת התיאוריה.
  3. הם ביצעו לפחות 28 שיעורי נהיגה בפועל אצל מורה נהיגה מוסמך ועברו בהצלחה מבחן נהיגה מעשי פנימי.

שלבי ההליך

 • מורה הנהיגה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להגיש את הנבחן לטסט לאחר ביצוע מספר השיעורים הנדרש.
 • ההגשה לבחינה נעשית באמצעות בית הספר לנהיגה או מורה הנהיגה. הזמנת הבחינה תיעשה באמצעות מערכת מקוונת, ומועד המבחן המדויק ומקומו יימסרו לנבחן במסרון (הודעת SMS).
 • מועד הבחינה יהיה בתוך 14-7 ימים מהיום שבו הוזמנה הבחינה המעשית. שבתות ומועדי ישראל אינם נספרים במניין הימים.
 • לפרטים נוספים על זכויות נבחנים בתיאום מבחני נהיגה ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

שינוי מועד הבחינה

 • נבחנים שמעוניינים לשנות את מועד הבחינה שנקבע להם יכולים לבקש לבצע החלפה עם תלמיד אחר בבית הספר לנהיגה שבו הם לומדים. ההחלפה נעשית על-ידי בית הספר. למידע נוסף ראו אתר משרד התחבורה.
 • נבחנים שלא הגיעו למבחן מסיבה מוצדקת (למשל, מילואים, לידה או היעדרות מסיבה רפואית), ובית הספר אישר ועידכן את סיבת ההיעדרות במערכת, יקבלו עדיפות בשיבוץ למבחן הבא ולא יידרשו לשלם עבור המבחן הנוסף. למידע נוסף ראו אתר משרד התחבורה.
 • אם הבחינה לא התקיימה בשל תקלות שנתגלו ברכב, או על פי הוראות רשות הרישוי, ניתן לקבוע מועד חדש מבלי שיהיה צורך לשלם אגרה נוספת.

תשלומים ומסמכים נדרשים

 • יש לשלם אגרת מבחן בסכום של כ- 150 ₪ (נכון לשנת 2024). ניתן לשלם את האגרה באופן מקוון או בבנק הדואר.
 • בנוסף, במועד הטסט יש לשלם סכום נוסף שלא יעלה על 229 ₪ (נכון לשנת 2024) עבור העמדת כלי הרכב של מורה הנהיגה למבחן.
 • הסכומים מתעדכנים מעת לעת.
 • יש להביא ביום הטסט את המסמכים הבאים:
  • תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון).
  • אישור על תשלום אגרת המבחן.
  • משקפיים או עדשות, אם נקבע בבדיקות הרפואיות כי הם דרושים לנבחן לנהיגה.

מהלך הטסט ותוצאות

 • הבוחן בטסט יהיה אדם שהוא לא מורה הנהיגה, אך ניתן לבקש לצרף את המורה אם יש מקום ברכב.
 • ברוב המקרים הטסט יתקיים כאשר ישנם שני נבחנים ברכב.
 • טסט לרכב פרטי אורך כ-25 דקות.
 • מהלך הטסט מצולם.
 • תוצאות הטסט יימסרו לנבחן באמצעות מסרון, בתוך 24 שעות לכל היותר מסיום הטסט.
 • אם הטסט עבר בהצלחה, היתר הנהיגה יתקבל בתוך 72 שעות לכל היותר מסיום הטסט.
 • אם הטסט לא עבר בהצלחה, הנבחן יוכל לגשת שוב לטסט כאשר מורה הנהיגה יבחר להגיש אותו.
 • כל בחינה נוספת כרוכה בתשלום אגרה ועלות העמדת כלי הרכב למבחן.
 • כדי לקבל פירוט לגבי תוצאות המבחן והסעיפים שסומנו כשגיאות במבחן המעשי, ראו מערכת ברוש עבור תלמידים הלומדים מבחני נהיגה.

קבלת היתר נהיגה

 • לאחר מעבר הטסט בהצלחה, התלמיד יקבל "היתר נהיגה" - רישיון נהיגה שניתן לנהג חדש צעיר (נהג שטרם מלאו לו 24 שנים) לתקופה של שישה חודשים:
  • בשלושת החודשים הראשונים יש לנהוג עם ליווי ביום ובלילה.
  • בשלושת החודשים האחרונים יש לנהוג עם ליווי רק בשעות הלילה בין השעות 21:00 עד 06:00 בבוקר למחרת.
 • נהג חדש מעל גיל 24 שנים לא חייב בחובת מלווה ויקבל רישיון נהיגה לשנתיים, אך עדיין חלים עליו תנאי נהג חדש.
 • לאחר קבלת ההיתר יש לשלם אגרה עבורו, באחת מהדרכים הבאות:
 • לאחר התשלום, היתר הנהיגה המשולם יישלח לכתובת הדוא"ל שתוזן. היתר משולם הוא רישיון נהיגה לכל דבר וניתן להדפיסו במדפסת ביתית.
 • רישיון קבוע עם תמונה יישלח לנהג לאחר סיום תקופת הליווי ודיווח כנדרש, לכתובת המעודכנת ברשות האוכלוסין.
 • מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
שימו לב
ללא תשלום האגרה, היתר הנהיגה אינו תקף ואסור לנהוג ברכב!

ערעור

חשוב לדעת

שאלות נפוצות

מה העלות של אגרת המבחן המעשי ושל השימוש ברכב במבחן?

נכון לשנת 2023, עלות אגרת המבחן המעשי היא 144 ש"ח. התשלום עבור השימוש ברכב במבחן יהיה לא יותר מ-229 ש"ח.

נדרשתי לעבור מבחן מעשי נוסף. האם עליי לשלם שוב את האגרה ועל שימוש ברכב?

כן. האגרה והתשלום בעבור השימוש ברכב הם לבחינה אחת בלבד.

האם העלות משתנה אם מדובר בתיבת הילוכים ידנית או אוטומטית?

לא. האגרה היא בעבור בחינה מעשית. אין תעריפים שונים לבחינות בכלי רכב מסוגים שונים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים