בני משפחה שכולה זכאים לסיוע בהליכים המשפטיים שקשורים לעבירה שגרמה למות יקיריהן בפעולת איבה
הסיוע ניתן ללא תשלום והוא ניתן על ידי עורך דין מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים
הסיוע כולל ליווי וייצוג משפטי בהליך הפלילי נגד מבצע העבירה ובהליכים אזרחיים שונים
הסיוע ניתן ללא בדיקת זכאות כלכלית (מבחן הכנסות)
למידע רשמי ראו אתר משרד המשפטים


משפחות ששכלו את יקיריהן בפעולת איבה זכאיות לסיוע משפטי חינם מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.

 • הסיוע ניתן ללא בדיקת זכאות כלכלית (מבחן הכנסות) וכולל ליווי וייצוג בהליכים המשפטיים שקשורים לעבירה שגרמה למות יקיריהן (הן בהליך הפלילי נגד מבצע העבירה והן בהליכים אזרחיים שונים).

מי זכאי?

 • בני משפחה מדרגה ראשונה של מי שנספה בפעולת איבה:
  • בן זוג (אלמנות/אלמנים)
  • הורה (כולל הורה מגדל) או בן זוג של הורה (הורים שכולים)
  • בן או בת (ילדים)
  • אח או אחות (אחים)

תחומי ונושאי הסיוע

ייצוג משפטי בהליך הפלילי ומיצוי זכויות

 • עורך הדין מטעם הסיוע המשפטי ילווה וייצג את המשפחה בהליך הפלילי נגד מבצע העבירה שכולל, בין השאר:
  • הסבר על ההליך המשפטי ומתן מידע על הזכויות שמגיעות להם במסגרתו, כגון: קבלת כתב האישום, הגשת הצהרת נפגע עבירה לבית המשפט.
  • הסבר על שלבי ההליך המשפטי: מעצר ימים, מעצר עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום, הכרעת דין וגזר דין.
  • מתן מידע על השירותים שהמשפחה זכאית להם דרך מרכזי הסיוע וכן הקשר בינה לבין הרשויות השונות.
  • סיוע למשפחה בגיבוש עמדתה לגבי עסקאות טיעון ולאחר שנגזר העונש - סיוע בהבעת עמדתה בקשר לחופשות האסיר, שחרור מוקדם, ועדות שחרורים, קציבת עונש לאסירי עולם וכו׳.

סיוע משפטי בהליכים אזרחיים

 • עורך הדין מטעם הסיוע המשפטי יסייע למשפחה בהליכים נלווים שנובעים ממות הנספה, כגון:
  • שינוי מעמד אישי
  • סיוע בהוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה
  • סיוע בהליכי הוצאה לפועל (אם ישנם)
  • סיוע מול הבנקים
  • סיוע במימוש ביטוחים ותגמולים שונים
  • סיוע מול הרשויות המקומיות לקבלת הטבות והנחות
  • ייפוי כוח מתמשך.
  • סיוע בנושאי תעסוקה.
  • הכנת מסמכים משפטיים ותצהירים שונים לפי הצורך.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
כדי שמשפחה תוכר כמשפחה שכולה, הרשות המאשרת במשרד הביטחון צריכה לקבוע שהפגיעה שאירעה היא פגיעת איבה (פעולת איבה).

חשוב לדעת

 • הסיוע ניתן ללא בדיקת זכאות כלכלית (מבחן הכנסות).
 • משפחות שכולות זכאיות לזכויות והטבות רבות (תגמולים, טיפולים, תמיכה, שירותי רווחה וכו׳) שניתנות על ידי גופים ומוסדות שונים. למידע מפורט ראו משפחות שכולות של חללי פעולות איבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים