בני משפחה של חללי פעולת איבה שמגישים בקשה בנושא מתן צו ירושה או צו קיום צוואה של החללים זכאים לפטור מתשלום אגרה על השירות


בני משפחה מדרגה ראשונה של חללי פעולת איבה פטורים מתשלום אגרות הרשם לענייני ירושה על בקשות שקשורות לצו ירושה או צו קיום צוואה של החללים.

דוגמה
  • פטור מתשלום אגרות על בקשה למתן צו ירושה או לקבלת צו קיום צוואה (אגרת פתיחת בקשה ואגרת הוצאות פרסום בעיתון)
  • פטור מתשלום אגרה על בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

מי זכאי?

  • בני זוגם, ילדיהם, הוריהם, אחיהם ואחיותיהם של מי שמתו בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים