הקדמה:

אלמן, אלמנה, יתומים והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה, זכאים לפטור מלא מאגרת רישום ירושה כאשר מדובר בירושתו של הנספה בפעולות האיבה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן, אלמנה, יתומים והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה, זכאים לפטור מלא מאגרת רישום ירושה כאשר מדובר בירושתו של הנספה בפעולות האיבה.

מי זכאי?

  • אלמן, אלמנה, יתומים והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
באתר "זכותי" כתוב שאין קבלת קהל בסניף זה. אם כך, כיצד עליהם לפנות? בכתב? בפקס? טלפונית? האם יש טופס למלא? הם מקלבים אישור ואיתו ניגשים לרשם הירושה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 24.04.2014, 11:52 (IDT)

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים