בני משפחה שכולים מדרגה ראשונה פטורים מתשלום אגרות על רישום משכנתא ועל רישום שכירות
למידע רשמי ראו תקנות המקרקעין (אגרות)


בני משפחה מדרגה ראשונה של חיילים וחיילות שמתו בעקבות שירותם הצבאי פטורים מתשלום אגרה על רישום משכנתא ואגרה על רישום שכירות.

מי זכאי?

 • בני משפחה של חיילים וחיילות שמתו בעקבות שירותם הצבאי:
  • מי שהיו בני זוגם (כולל ידועים בציבור) בעת מותם.
  • יתומים עד גיל 30.
  • הורים, אחים ואחיות.
 • בני הזוג של בני המשפחה שעונים על תנאי הזכאות.
טיפ
אם שני יחידים שאחד מהם זכאי לפטור רשמו משכנתא משותפת ונישאו בתוך שנה מיום הרישום, ניתן לקבל החזר על האגרה ששילם בן הזוג שלא היה זכאי לפטור.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לעובדי הרווחה של אגף משפחות והנצחה במחוז המטפל ולבקש "אישור לצורך הגשת בקשה לפטור מתשלום אגרת רישום משכנתא".
 • אחרי שמקבלים את האישור פונים אל לשכת רישום המקרקעין ומגישים בקשה לפטור מתשלום האגרה.
 • יש להציג את האישור של אגף משפחות והנצחה ולציין מספר גוש וחלקה של הנכס הרלוונטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים