בני משפחה של חללי צה"ל וכוחות הביטחון פטורים מתשלום אגרות על רישום משכנתא ועל רישום שכירות
למידע רשמי ראו "הרחבות ופרסומים" בהמשך


בני משפחה של חללי צה"ל וכוחות הביטחון פטורים מתשלום אגרה על רישום משכנתא ואגרה על רישום שכירות.

מי זכאי?

 • בני משפחה של חללי צה"ל וכוחות הביטחון:
  • מי שהיו בני/בנות זוגם (כולל ידועים בציבור) בעת מותם.
  • יתומים שהתייתמו לפני גיל 21 וטרם מלאו להם 30.
  • הורים שכולים.
 • בני/בנות הזוג של בני המשפחה שעונים על תנאי הזכאות.
טיפ
אם שני יחידים שאחד מהם זכאי לפטור רשמו משכנתא משותפת ונישאו בתוך שנה מיום הרישום, ניתן לקבל החזר על האגרה ששילם בן הזוג שלא היה זכאי לפטור.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל עובדי הרווחה במחוז המטפל ולבקש "אישור לצורך הגשת בקשה לפטור מתשלום אגרת רישום משכנתא".
 • אחרי שמקבלים את האישור פונים אל לשכת רישום המקרקעין ומגישים בקשה לפטור מתשלום האגרה.
 • יש להציג את האישור של אגף משפחות והנצחה ולציין מספר גוש וחלקה של הנכס הרלוונטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים