הקדמה:

פרויקט תמא 38 נחשב כעסקה במקרקעין בה הקבלן רוכש זכויות בנייה מהדיירים תמורת ביצוע עבודות בנייה המשביחות את הנכס
ניתן לקבל פטור ממס שבח על עבודות בנייה המזכות בפטור לפי החוק, ובתנאי שהקבלן לא נתן כל תמורה אחרת לדיירים (למשל כסף)
הפטור בתמ"א 38 מתווסף לכל פטור אחר ממס שבח שהמוכר עשוי להיות זכאי לו, והשימוש בו לא יפגע מזכותו של המוכר לממש פטורים אחרים ממס שבח
לפרטי ראו סעיף 49לב-49לג לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)


בפרויקט מסוג תמ"א 38, לקבלנים מוענקות זכויות בנייה בבניין מגורים, תמורת ביצוע עבודות השבחה בבניין ובדירות.

 • בפרוייקט מסוג זה הבעלים בדירות ממשיכים להחזיק בדירות הקיימות (בניגוד לתוכנית פינוי בינוי).
 • רשויות המס רואות פרויקט התחדשות מסוג תמ"א 38, כעסקה במקרקעין החייבת במס, שכן לקבלן ניתנות זכויות בנייה תמורות ביצוע עבודות.
 • במקרים מסוימים, דיירים אשר בבניין בו הם גרים מתקיים פרוייקט תמ"א 38 עשויים להיות זכאים לפטור ממס שבח בגין השבח שנוצר בעקבות הפרוייקט.

מי זכאי?

 • בעלי דירות אשר בדירות בבעלותם מתקיים פרוייקט מסוג תמ"א 38/1, שעונים על שני התנאים הבאים:
  1. שירותי הבנייה הם כל אחד מהבאים בלבד: חיזוק מפני רעידות אדמה, מעלית, חניה, הרחבת דירות עד 25 מ"ר יותר מגודלן הקודם וכן הוצאות עיצוב ובנייה. בנייה שאינה לפי החוק (כגון הוספת בריכת שחייה) תחויב במס שבח.
  2. התמורה שמקבלים הדיירים מהקבלן ניתנת להם בדרך של שירותי בנייה המנויים בחוק, ולא בדרכים אחרות (כמו כסף).
 • בכל מקרה התקבלה תמורה בכסף או בהטבות שוות כסף שאינן שירותי הבנייה, או אם הקבלן הוסיף שיפורים שאינם נזכרים בחוק, תהיה חובה לשלם מס שבח.

תהליך מימוש הזכות

 • התקשרות בתוכנית תמ"א 38 מחייבת מתן הודעה למנהל מיסוי מקרקעין בתוך 30 ימים מיום ההתקשרות עם הקבלן.
 • בשל מורכבות ההליך, מומלץ להתייעץ עם עורך הדין המלווה את ההתקשרות בתוכנית, בנוגע למתן ההודעה ומימוש הפטור ממס.

חשוב לדעת

 • פטור ממס שבח לפי תמ"א 38 מתווסף לכל פטור אחר שהמוכר עשוי להיות זכאי לו, והשימוש בפטור לא יפגע בזכותו של המוכר להשתמש בכל פטור אחר ממס שבח.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים