חוגרים זכאים לפטור משירות מילואים בגיל 40
קצינים זכאים לפטור משירות מילואים בגיל 45
לחיילים שמשרתים במקצועות או בתפקידים שמפורטים בהמשך נקבע גיל פטור שונה


גיל הפטור מחובת שירות מילואים הוא:

  • לחוגרים - 40
  • לקצינים - 45

מקצועות ותפקידים שנקבע להם גיל פטור על פי צו

מקצוע/תפקיד ייעוד יחידת המילואים גיל הפטור
טייס כלל היחידות הצבאיות 49
נווט כלל היחידות הצבאיות 49
מכונן כלל היחידות הצבאיות 49
קצין מדעי ההתנהגות כלל היחידות הצבאיות 49
בעלי תפקידים במערך ההגנה המרחבית כלל היחידות הצבאיות 49
קצין מכונאי מוטס כלל היחידות הצבאיות 49
בעלי תפקידים ביחידות מחוץ לסדר הכוחות יחידות מחוץ לסדר הכוחות כלהלן: 1079, 1025, 1023, 1050, 1100, 1014 49
קצין הובלה כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
רופא לוחם כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
קצין רפואה כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
קצין בריאות הנפש כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
קצין רפואה פסיכיאטרית כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
רב צבאי כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
קצין זיהוי וקבורה כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
קצין חקירות שבויים יחידה 5410 49
נהג מפעיל מנוף כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
נהג חילוץ כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
נהג רכב כיבוי אש כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
מפקד שאינו קצין תנועה והובלה כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
נהג משא כבד כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
נהג רכב מוביל כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
נהג תדלוק ביחידות חיל האוויר כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 49
פרמדיק כלל היחידות הצבאיות 45
מפקד כיתה מוטס מסוק כלל היחידות הצבאיות 45
נהג אמבולנס כלל היחידות הצבאיות 45
מאחזק חטיבת כוח כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 45
מכונאי ציוד מכני הנדסי כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 45
טכנאי מערכות חימוש כלל היחידות, למעט לוחמות קדמיות 45

מי זכאי?

  • כלל חיילי המילואים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • חייל מילואים הנמנה על אחד המקצועות או התפקידים הקבועים בצו קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל, זכאי לקבל מיחידתו מידע לגבי גיל הפטור מחובת שירות מילואים.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים