הקדמה:

חוגרים זכאים לפטור משירות מילואים בגיל 40
קצינים זכאים לפטור משירות מילואים בגיל 45
לחיילים שמשרתים במקצועות או בתפקידים שמפורטים בהמשך נקבע גיל פטור שונה


גיל הפטור מחובת שירות מילואים הוא:

  • לחוגרים - 40
  • לקצינים - 45

מקצועות ותפקידים שנקבע להם גיל פטור על פי צו

מקצוע/תפקיד ייעוד יחידת המילואים גיל הפטור
אלחוטן חיל קשר 5-2 45
חשמלאי מיתקנים 5-2 45
טכנאי בקרת אש מרכבה 5-2 45
טכנאי חיל תותחנים 5-2 45
טכנאי מערכות הנעה מרכבה 5-2 45
טכנאי קשר טקטי 5-2 45
טכנאי תקשורת רחב סרט 5-2 45
כבאי אש 5-2 45
כבאי אש עורף 5-2 45
מכונאי טנק מגח ד' 5-2 45
מכונאי ציוד מכני הנדסי 5-2 45
מכונאי רוכב 5-2 45
מפעיל ציוד מכני הנדסי מילואים כל ייעוד 45
מפעיל ציוד מכני הנדסי עורפי כל ייעוד 45
מפעיל ציוד קשר 5-2 45
מפקד שאינו קצין כבוי תעופתי 5-2 45
מפעיל תקשוב רדיו 5-2 45
מפעיל תקשורת מבצעית 5-2 45
קשר חיל קשר 5-2 45
בעלי תפקידים במערך ההגנה המרחבית כל ייעוד 49
חשמלאי ברדלס 5-2 49
מכונאי ברדלס 5-2 49
טכנאי הנעה חשמל נושא גייסות משוריין (מאחזק) 5-2 49
מדריך נהיגה 5-2 49
מפקד שאינו קצין תנועה והובלה 5-2 49
נהג חילוץ 5-2 49
נהג מפעיל מנוף 5-2 49
נהג משא כבד 5-2 49
נהג רכב כיבוי אש 5-2 49
נהג רכב מוביל 5-2 49
נהג תדלוק ביחידות חיל האוויר 5-2 49
קצין ארגון רפואה 5-2 49
קצין הובלה 5-2 49
קצין זיהוי וקבורה 5-2 49
קצין חקירות שבויים ביחידה 5410 49
קברן ומזהה חללים 5-2 49
קצין מדעי ההתנהגות כל ייעוד 49
מהנדס בניין 5-2 49
מהנדס חילוץ 5-2 49
רופא לוחם 5-2 49
קצין רפואה 5-2 49
קצין בריאות הנפש 5-2 49
קצין רפואה פסיכיאטרית 5-2 49
קצין רפואת שיניים 5-2 49
רב צבאי 5-2 49
שמאי רכב 5-2 49
שמאי ציוד מכני הנדסי 5-2 49
פרמדיק 5-2 49

מי זכאי?

  • כלל חיילי המילואים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • חייל מילואים הנמנה על אחד המקצועות או התפקידים הקבועים בצו קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל, זכאי לקבל מיחידתו מידע לגבי גיל הפטור מחובת שירות מילואים.

חקיקה ונהלים