אנשי מילואים שמשרתים מעבר לגיל הפטור משירות זכאים ל"תגמול למוחרגי גיל" בהתאם למספר הימים ששירתו בשנה החולפת
סכום התגמול: 133 ₪ על כל יום שמ"פ ו-66.5 ₪ על שירות מילואים חצי יומי
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


"תגמול למוחרגי גיל" משולם למי שחייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע בחוק שירות ביטחון בגלל תפקידם או מקצועם.

  • כללי הזכאות לתגמולים נקבעים מחדש בכל שנה ומחושבים לפי סך ימי השירות שבוצעו על ידי חיילי המילואים בשנה הקלנדרית (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר) שהתגמולים משולמים עבורה.
  • סכום התגמול: 133 ₪ על כל יום שמ"פ ו-66.5 ₪ על שירות מילואים חצי יומי.
  • חייל מילואים מוחרג גיל זכאי לתגמול למוחרגי גיל בנוסף על התגמול המיוחד.

מי זכאי?

  • חיילים בני 40 ומעלה וקצינים בני 45 ומעלה שחייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע בחוק בגלל תפקידם או מקצועם. קצינים בדרגת אל"מ ומעלה אינם זכאים לתגמול מוחרגי גיל.

תהליך מימוש הזכות

  • התגמולים משולמים תוך 60 ימים בכל שנה ישירות לחשבון הבנק של הזכאים לפי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
  • אם חשבון הבנק השתנה יש לעדכן את מנהל התשלומים בצה"ל.
  • מי שסבורים כי התגמולים שקיבלו לא תואמים את ימי השירות שביצעו בשנה הקודמת יפנו למוקד המילואים (טלפון 1111 שלוחה 4) כדי לעדכן את רישומי הימים והזכאות.

חשוב לדעת

  • מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמולים ותנאיהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים