הקדמה:

אנשי מילואים המשרתים מעבר לגיל הפטור משירות, זכאים לקבלת "תגמול למוחרגי גיל" בהתאם למספר הימים שבהם שירתו בשנה החולפת
סכומי התגמולים עשויים להשתנות משנה לשנה
למידע נוסף, ראו באתר אכ"א


"תגמול למוחרגי גיל" משולם לאנשי מילואים החייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע בחוק שירות ביטחון, בשל תפקידם או מקצועם.

  • כללי הזכאות לתגמולים נקבעים מחדש בכל שנה ומחושבים על פי סך ימי השירות שבוצעו על ידי חיילי המילואים בשנה הקלנדרית (השנה שמתחילה ב-1 לינואר ומסתיימת ב-31 לדצמבר) שבגינה משולמים התגמולים.
  • גובה התגמול הוא 100 ש"ח בגין כל יום שמ"פ ו-50 ש"ח בגין שירות מילואים חצי יומי.

מי זכאי?

  • חיילים בני 40 ומעלה וקצינים בני 45 ומעלה, החייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע בחוק בשל תפקידם או מקצועם.

תהליך מימוש הזכות

  • במהלך חודש מאי בכל שנה ישולמו התגמולים ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים, על פי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
  • אם חשבון הבנק של חייל המילואים השתנה, יש לעדכן את מנהל התשלומים בצה"ל.
  • חיילי מילואים שהתגמולים שקיבלו אינם תואמים את ימי השירות שביצעו, יפנו ישירות למשרדי הקישור על מנת לעדכן את רישום ימי המילואים והזכאות.
  • לבדיקת היקף ימי המילואים ופרטי חשבון הבנק, ניתן להיכנס לאזור האישי באתר המילואים ולצפות בפרטים האישיים. כמו כן ניתן להתקשר למוקד המילואים של צה"ל שמספרו 1111.

חשוב לדעת

  • מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמולים ותנאיהם.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים