בני משפחה של חללי פעולת איבה שמגישים בקשה בנושא מתן צו ירושה או צו קיום צוואה של החללים זכאים לפטור מתשלום אגרה על השירות


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה מדרגה ראשונה של חללי פעולת איבה פטורים מתשלום אגרות הרשם לענייני ירושה על בקשות שקשורות לצו ירושה או צו קיום צוואה של החללים.

דוגמה
  • פטור מתשלום אגרות על בקשה למתן צו ירושה או לקבלת צו קיום צוואה (אגרת פתיחת בקשה ואגרת הוצאות פרסום בעיתון)
  • פטור מתשלום אגרה על בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

מי זכאי?

  • בני זוגם, ילדיהם, הוריהם, אחיהם ואחיותיהם של מי שמתו בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים