בני משפחה של חללי פעולת איבה שמגישים בקשה בנושא מתן צו ירושה או צו קיום צוואה של החללים זכאים לפטור מתשלום אגרה על השירות


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה מדרגה ראשונה של חללי פעולת איבה פטורים מתשלום אגרות הרשם לענייני ירושה על בקשות שקשורות לצו ירושה או לצו קיום צוואה של החללים.

דוגמה
 • פטור מתשלום אגרה על בקשה למתן צו ירושה או לקבלת צו קיום צוואה (אגרת פתיחת בקשה ואגרת הוצאות פרסום בעיתון)
 • פטור מתשלום אגרה על בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

מי זכאי?

 • בני/בנות זוג, ילדים, הורים, אחים ואחיות של חללי פעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי כדי לקבל אישור על הזכאות לפטור.
 • אחרי קבלת האישור ניתן להגיש את הבקשה לפטור מתשלום האגרה בצירוף האישור.
 • מגישים את הבקשה לרשם לענייני ירושה באזור שבו התגורר המוריש, באחת מהדרכים הבאות:
  • באופן מקוון (ניתן לסמן זכאות לפטור מאגרה בבקשה מקוונת למתן צו ירושה או צו קיום צוואה).
  • בהגעה או באמצעות שליחה בדואר למשרדי הרשם לענייני ירושה (מגישים את הבקשה לפטור יחד עם הבקשה לקבלת השירות הרלוונטי - מתן צו ירושה, צו קיום צוואה וכו').
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים