הקדמה:

נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 20% ויותר לצמיתות וכן בעלי 10% נכות מקבלי גימלה זכאים לפטור מאגרת רישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין
הפטור מוענק פעמיים בלבד לכל נפגע


נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 20% ויותר לצמיתות וכן בעלי 10% נכות מקבלי גימלה זכאים לפטור מאגרת רישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין.

מי זכאי?

הערת עריכה
על אזיו גמלה מדובר? ומה קורה למי שמקבל בין 11-19 אחוזי נכות?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 13.03.2014, 14:27 (IST)

תהליך מימוש הזכות

  • למימוש ההטבות יש לפנות למחלקת פעולות איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
הערת עריכה
האם זה אןוטומטי? יש להביא אישור?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 13.03.2014, 14:27 (IST)

חשוב לדעת

  • הפטור מוענק פעמיים בלבד לכל נפגע.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים