נפגעי פעולת איבה שמקבלים גימלה פטורים מתשלום אגרה על רישום משכנתה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולות איבה שמקבלים גימלה זכאים לפטור מאגרת רישום משכנתה בלשכת רישום המקרקעין.

מי זכאי?

  • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות של 20% לפחות לצמיתות.
  • נפגעי פעולת איבה שמקבלים גימלה חודשית ונקבעה להם דרגת נכות של 10% לפחות (לפני 1996).
  • בני/בנות זוגם של הנפגעים.
טיפ
אם שני יחידים שאחד מהם זכאי לפטור רשמו משכנתה משותפת ונישאו בתוך שנה מיום הרישום, ניתן לקבל החזר על האגרה ששילם בן הזוג שלא היה זכאי לפטור.

תהליך מימוש הזכות

  • מגישים את הבקשה לפטור בפנייה אישית או בכתב אל לשכת רישום המקרקעין.
  • יש להציג אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לגימלה ולציין מספר גוש וחלקה של הנכס הרלוונטי.

חשוב לדעת

  • נפגעי פעולת איבה שמקבלים גימלה פטורים גם מתשלום אגרת רישום שכירות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים