הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 20% לפחות עשויים להיות זכאים להלוואות שונות לצורך סיוע בתחום הדיור
גובה ההלוואה נקבע בהתאם למטרת ההלוואה, לדרגת הנכות ולסכום ההוצאה בפועל (עד לסכומים המירביים שנקבעו)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה עם דרגת נכות 20% לפחות עשויים להיות זכאים להלוואות הבאות בתחום הדיור, בהתאם לתנאים.

 • גובה ההלוואות נקבע בהתאם למטרת ההלוואה, לדרגת הנכות ולסכום ההוצאה בפועל (עד לסכומים המירביים שנקבעו).

רכישת דירה ראשונה

 • הלוואה לרכישת דירה ראשונה ניתנת לחסרי דירה שמתקיים לגביהם אחד מאלה:
  • הם בעלי תעודת זכאות תקפה של משרד הבינוי והשיכון.
  • יש ברשותם תצהיר שמאשר כי אין ולא היו בבעלותם דירה/חלק מדירה, ומפרט מדוע אין להם תעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון.

סיוע לכיסוי משכנתה בתנאים מעיקים

 • סיוע לכיסוי חלקי/מלא של משכנתה ניתן למי שיוכיחו כי פעלו לפריסה מקסימלית של יתרת המשכנתה על דירת מגוריהם (גם אם לא אושרה להם הפריסה).
 • הסיוע יינתן בתנאי שקיים הפרש של לפחות 20% בין סכום ההחזר החודשי של המשכנתה במקור לבין ההחזר החודשי אחרי הפריסה (אחרי שהסיוע לכיסוי המשכנתה יילקח בו בחשבון).
 • ההלוואה תירשם לפקודת הבנק למשכנתאות.

החלפת דירה

 • הלוואה להחלפת דירה ניתנת למי שעונים על התנאים הבאים:
  1. הם לא קיבלו בעבר הלוואה לרכישת דירה ראשונה, להחלפת דירה או לסיוע לכיסוי המשכנתה.
  2. אין בבעלותם דירה נוספת או חלק מדירה אחרת פרט לדירה שאותה הם מחליפים.
  3. מחיר הדירה החדשה גבוה ממחיר הדירה שהם מוכרים, בהתאם לחוזי הרכישה והמכירה.
   • סכום הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש בין המחירים.
   • במקרה של גירושין כאשר אין חוזה מכירה, הסכם הגירושין המלא (שמפורט בו נושא הדיור) ישמש תחליף לחוזה המכירה/הרכישה.
 • מי שקיבלו בעבר סיוע עשויים לקבל הלוואה להחלפת דירה במקרים הבאים:
  • מצב בריאותם החמיר ואין אפשרות להתאים את דירתם למגבלות הנכות החדשה.
  • הם נותרו מחוסר דיור או עם חלק מדירהבעקבות גירושין.

שיפוצים

 • הלוואה למטרת שיפוצים ניתנת למי שהדירה בבעלותם.
 • למי שגרים בשכירות מוגנת או בקיבוץ:
  • הזכאות להלוואה תיקבע על-פי אישור החברה המאכלסת/הקיבוץ על גובה השתתפותם בשיפוץ.
  • יש לממש תחילה את הסיוע האחר שזכאים לו (אלא אם יוכח שתנאי ההלוואה האחרת פחות טובים).
  • הזכאים יקבלו את ההפרש עד לעלות הכוללת של השיפוצים ולא יותר מהסכום המירבי שנקבע.
 • הסיוע הוא חד פעמי ויינתן למטרות הבאות:
  • שיפוצים או הרחבה של הדירה/בית המגורים.
  • שיפוצים או הרחבה שעורכים הדיירים ברכוש המשותף.
  • שינויים והרחבת הדירה בגלל צורך רפואי, או הצורך לשכן מטפל סיעודי בדירה.
  • התקנת מעלון אם הוא נדרש בגלל מצב רפואי/גיל מעל 65, או מעלית שדיירי הבית המשותף החליטו להתקין. ההלוואה תינתן למי שלא זכאים למענק/הלוואה אחרים מהמדינה למטרה זו (אלא אם יוכח שנדרש סיוע נוסף או שההלוואה האחרת ניתנת בתנאים פחות טובים).

סידור ראשון

 • הלוואה לצורך התארגנות ראשונית בדירה ניתנת למי שלא קיבלו סיוע למטרה זו בעבר.
 • מי שקיבלו בעבר את הסיוע עשויים להיות זכאים שוב אם הם עוזבים על פי הסכם גירושין את דירתם המשותפת ומשאירים בה ציוד.

מי זכאי?

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים