נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי עשויים להיות זכאים להלוואות שונות לצורך סיוע בתחום הדיור
סכום כל הלוואה נקבע בהתאם לדרגת הנכות ולסכום ההוצאה בפועל (ולא יותר מהסכום המרבי שנקבע)


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולות איבה שמקבלים תגמול נכות חודשי עשויים להיות זכאים להלוואות הבאות בתחום הדיור, בתנאים שיפורטו.

 • סכומי ההלוואות נקבעים בהתאם לדרגת הנכות ולסכום ההוצאה בפועל (ולא יותר מהסכום המרבי שנקבע בכל אחד מהמקרים).

הלוואה לרכישת דירה ראשונה

 • מי שאין בבעלותם דירה זכאים לקבל הלוואה לרכישת דירה ראשונה (או לבנייית בית), שתתאים למגבלות הנכות שלהם.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על התנאים הבאים:
  • נקבעה להם נכות בשיעור 20%-100%.
  • אם מדובר בנכות זמנית, היא צריכה להיות בתוקף עוד 6 חודשים לפחות ויידרש אישור מרופא הביטוח הלאומי שהנכות שתיקבע בתום התקופה הזמנית גם צפויה להיות בשיעור 20% לפחות.
  • ב-10 השנים האחרונות לא היו בבעלותם דירה, ולא חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).
שימו לב
במקרים מסוימים ניתן לקבל גם מענק לרכישת דירה ראשונה.

גובה ההלוואה לרכישת דירה ראשונה

סכומי ההלוואה בהתאם לדרגת הנכות (נכון ליוני 2023)
דרגת נכות גובה ההלוואה
20%-29% עד 129,447 ₪
30%-39% עד 206,720 ₪
30%-34% על פגיעה ברגליים, פגיעת ראש או פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה) עד 284,043 ₪
40%-49% עד 388,781 ₪
50%-69% עד 574,394 ₪
70%-99% עד 642,735 ₪
100% עד 837,022 ₪

הלוואה לפירעון משכנתא

 • מי שלקחו משכנתא לרכישה של דירת מגוריהם זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית לצורך פירעון (חלקי/מלא) של המשכנתא.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על התנאים הבאים:
  • נקבעה להם נכות בשיעור 20% לפחות.
  • אם מדובר בנכות זמנית, היא צריכה להיות בתוקף עוד 6 חודשים לפחות ויידרש אישור מרופא הביטוח הלאומי שהנכות שתיקבע בתום התקופה הזמנית גם צפויה להיות בשיעור 20% לפחות.
  • הם לא קיבלו:

גובה ההלוואה לפירעון משכנתא

 • סכומי ההלוואה המרביים זהים לסכומים שנקבעו בהלוואה לרכישת דירה ראשונה (ראו בסעיף הקודם).
 • בעלי דרגת נכות מיוחדת 100%+ זכאים להלוואה בשיעור של עד 75% מסכום המענק שהיו מקבלים לרכישת דירה.
 • מי שדרגת הנכות הועלתה להם אחרי שקיבלו את ההלוואה יהיו זכאים להפרש שבין סכום ההלוואה בדרגה העדכנית לסכום ההלוואה שקיבלו.

הלוואה להחלפת דירה

 • נפגעי פעולת איבה בעלי דירה שלא מתאימה למגבלות הנכות שלהם זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית להחלפת הדירה.
 • סכום הסיוע לא יעלה על ההפרש בין מחיר הדירה שהם קונים למחיר הדירה שהם מוכרים.

מי זכאי?

 • מי שעונים על התנאים הבאים:
  • נקבעה להם נכות בשיעור 20%-100%.
  • אם מדובר בנכות זמנית, היא צריכה להיות בתוקף עוד 6 חודשים לפחות ויידרש אישור מרופא הביטוח הלאומי שהנכות שתיקבע בתום התקופה הזמנית גם צפויה להיות בשיעור 20% לפחות.
  • מלבד לדירה שהם מחליפים אין בבעלותם דירה נוספת, או חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).
  • הם לא קיבלו:
שימו לב
בדרגות נכות מסוימות ניתן לקבל מענק להחלפת הדירה (במקום ההלוואה).

גובה ההלוואה להחלפת הדירה

סכומי ההלוואה בהתאם לדרגת הנכות (נכון ליוני 2023)
דרגת נכות גובה ההלוואה
20%-29% עד 64,724 ₪
30%-39% עד 103,360 ₪
30%-34% על פגיעה ברגליים, פגיעת ראש או פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה) עד 142,022 ₪
40%-49% עד 194,390 ₪
50%-69% עד 287,197 ₪
70%-99% עד 321,367 ₪
100% עד 418,511 ₪

הלוואה לשיפוצים

 • נפגעי פעולת איבה זכאים לקבל אחת ל-10 שנים הלוואה לשיפוץ הדירה שהם מתגוררים בה.
 • מי שניצלו רק חלק מסכום ההלוואה האפשרי יכולים לקבל כעבור 5 שנים הלוואה נוספת על יתרת הסכום, וכל עוד לא חלפו 10 שנים מההלוואה הקודמת.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על התנאים הבאים:
  • נקבעה להם נכות בשיעור 20% לפחות.
  • אם מדובר בנכות זמנית, היא צריכה להיות בתוקף עוד 6 חודשים לפחות ויידרש אישור מרופא הביטוח הלאומי שהנכות שתיקבע בתום התקופה הזמנית גם צפויה להיות בשיעור 20% לפחות.

גובה ההלוואה לשיפוץ הדירה

סכום ההלוואה בהתאם לדרגת הנכות (נכון ליוני 2023)
דרגת הנכות סכום ההלוואה
20%-100% עד 223,008 ₪
100%+ עד 289,221 ₪

הלוואה להתארגנות ראשונית

 • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם נכות בשיעור 20% לפחות זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית לצורך התארגנות ראשונית בדירה.
 • מי שקיבלו בעבר את ההלוואה עשויים להיות זכאים שוב אם נפרדו מבן/בת זוגם והשאירו את תכולת דירתם לבן/בת הזוג.

גובה ההלוואה להתארגנות ראשונית

סכום ההלוואה בהתאם לדרגת הנכות (נכון ליוני 2023)
אחוזי הנכות סכום ההלוואה
20%-39% עד 19,224 ₪
40%-49% עד 41,517 ₪
50%-69% עד 50,990 ₪
70%-99% עד 61,858 ₪
 • 100%
 • 100%+ (מיוחדת)
עד 89,268 ₪
 • מי שדרגת הנכות הועלתה להם אחרי שקיבלו את ההלוואה יהיו זכאים להפרש שבין סכום ההלוואה בדרגה העדכנית לסכום ההלוואה שקיבלו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים