נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 20% לפחות עשויים להיות זכאים להלוואות שונות לצורך סיוע בתחום הדיור
גובה ההלוואה נקבע בהתאם למטרת ההלוואה, לדרגת הנכות ולסכום ההוצאה בפועל (עד לסכומים המירביים שנקבעו)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולות איבה עם דרגת נכות 20% לפחות עשויים להיות זכאים להלוואות הבאות בתחום הדיור, בהתאם לתנאים.

 • גובה ההלוואות נקבע בהתאם למטרת ההלוואה, לדרגת הנכות ולסכום ההוצאה בפועל (עד לסכומים המירביים שנקבעו).

רכישת דירה ראשונה

 • הלוואה לרכישת דירה ראשונה ניתנת לחסרי דירה שמתקיים לגביהם אחד מאלה:
  • הם בעלי תעודת זכאות תקפה של משרד הבינוי והשיכון.
  • יש ברשותם תצהיר שמאשר כי אין ולא היו בבעלותם דירה/חלק מדירה, ומפרט מדוע אין להם תעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון.

גובה ההלוואה

סכומי ההלוואה בהתאם לדרגת הנכות (נכון ל-01.06.2023)
דרגת נכות גובה ההלוואה
20%-29% עד 129,447 ₪
30%-39% עד 206,720 ₪
30%-34% על פגיעת רגליים, ראש, נפש או פוסט טראומה עד 284,043 ₪
40%-49% עד 388,781 ₪
50%-69% עד 574,394 ₪
70%-99% עד 642,735 ₪
100% עד 837,022 ₪

הלוואה מוגדלת

 • מי שזקוקים להלוואה בסכום גבוה יותר עשויים לקבל הלוואה מוגדלת, אם יש להם לפחות שני ילדים עד גיל 24 שמתגוררים עימם.
 • ניתן לקבל את סכום ההלוואה שנקבע לפי אחוזי הנכות, בתוספת הסכום הגבוה מבין אלה:
  • עד 20% מסכום ההלוואה שנקבע לפי אחוזי הנכות.
  • עד מחצית מההפרש שבין סכום ההלוואה שנקבע לפי אחוז הנכות לבין סכום ההלוואה במדרגת הזכאות הבאה.

הלוואה לפירעון משכנתא

 • הלוואה לצורך פירעון (חלקי/מלא) של משכנתא תינתן למי שיוכיחו כי פעלו לפריסה מקסימלית של יתרת המשכנתא על דירתם (גם אם לא אושרה להם הפריסה).
 • ההלוואה תינתן בתנאי שקיים הפרש של לפחות 20% בין סכום ההחזר החודשי של המשכנתא במקור לבין ההחזר החודשי הנוכחי (אחרי קבלת ההלוואה).
 • ההלוואה תירשם לפקודת הבנק למשכנתאות.

היקף ההלוואה לפירעון המשכנתא

סכומי ההלוואה המירביים בהתאם לדרגת הנכות (נכון ל-01.06.2023)
אחוז הנכות סכום ההלוואה בדירה ראשונה סכום ההלוואה בהחלפת דירה
20%-29% עד 54,420 ₪ עד 27,210 ₪
30%-39% עד 86,910 ₪ עד 43,455 ₪
30%-34% (עבור פגיעה ברגליים) עד 119,420 ₪ עד 59,710 ₪
40%-49% עד 163,450 ₪ עד 81,725 ₪
50%-69% עד 241,480 ₪ עד 120,740 ₪
70%-99% עד 270,210 ₪ עד 135,105 ₪
100% עד 351,890 ₪ עד 175,945 ₪
 • מי שדרגת הנכות הועלתה להם אחרי שקיבלו את ההלוואה יהיו זכאים להפרש שבין סכום ההלוואה בדרגה העדכנית לסכום ההלוואה שקיבלו.

נכות מיוחדת 100%+

החלפת דירה

 • הלוואה להחלפת דירה ניתנת למי שעונים על התנאים הבאים:
  1. הם לא קיבלו בעבר הלוואה לרכישת דירה ראשונה, להחלפת דירה או לסיוע לכיסוי המשכנתה.
  2. אין בבעלותם דירה נוספת או חלק מדירה אחרת פרט לדירה שאותה הם מחליפים.
  3. מחיר הדירה החדשה גבוה ממחיר הדירה שהם מוכרים, בהתאם לחוזי הרכישה והמכירה.
   • סכום הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש בין המחירים.
   • במקרה של גירושין כאשר אין חוזה מכירה, הסכם הגירושין המלא (שמפורט בו נושא הדיור) ישמש תחליף לחוזה המכירה/הרכישה.
 • מי שקיבלו בעבר סיוע עשויים לקבל הלוואה להחלפת דירה במקרים הבאים:
  • מצב בריאותם החמיר ואין אפשרות להתאים את דירתם למגבלות הנכות החדשה.
  • הם נותרו מחוסר דיור או עם חלק מדירה בעקבות גירושין.

היקף ההלוואה להחלפת הדירה

סכומי ההלוואה המירביים בהתאם לדרגת הנכות (נכון ל-01.06.2023)
דרגת נכות גובה ההלוואה
20%-29% עד 64,724 ₪
30%-39% עד 103,360 ₪
30%-34% על פגיעה ברגליים, ראש, נפש או פוסט טראומה עד 142,022 ₪
40%-49% עד 194,390 ₪
50%-69% עד 287,197 ₪
70%-99% עד 321,367 ₪
100% עד 418,511 ₪
 • סכום הסיוע הכולל שניתן להחלפת דירה (מענק והלוואה) לא יעלה על ההפרש שבין מחיר הדירה שמוכרים למחיר הדירה שרוכשים.

שיפוצים

 • הלוואה למטרת שיפוצים ניתנת למי שהדירה בבעלותם.
 • למי שגרים בשכירות מוגנת או בקיבוץ:
  • הזכאות להלוואה תיקבע על-פי אישור החברה המאכלסת/הקיבוץ על גובה השתתפותם בשיפוץ.
  • יש לממש תחילה את הסיוע האחר שזכאים לו (אלא אם יוכח שתנאי ההלוואה האחרת פחות טובים).
  • הזכאים יקבלו את ההפרש עד לעלות הכוללת של השיפוצים ולא יותר מהסכום המירבי שנקבע.
 • הסיוע ינתן למטרות הבאות:
  • שיפוצים או הרחבה של הדירה/בית המגורים.
  • שיפוצים או הרחבה שעורכים הדיירים ברכוש המשותף.
  • שינויים והרחבת הדירה בגלל צורך רפואי, או הצורך לשכן מטפל סיעודי בדירה.
  • התקנת מעלון אם הוא נדרש בגלל מצב רפואי/גיל מעל 65, או מעלית שדיירי הבית המשותף החליטו להתקין. ההלוואה תינתן למי שלא זכאים למענק/הלוואה אחרים מהמדינה למטרה זו (אלא אם יוכח שנדרש סיוע נוסף או שההלוואה האחרת ניתנת בתנאים פחות טובים).
 • ניתן לקבל את ההלוואה לשיפוץ דירה כל 10 שנים (החל מ-01.09.2023).
  • מי שניצלו רק חלק מסכום ההלוואה האפשרי יכולים לקבל הלוואה נוספת על היתרה לאחר 5 שנים, וכל עוד לא חלפו 10 שנים.

שיעורי ההלוואה לשיפוץ הדירה

סכום ההלוואה בהתאם לדרגת הנכות
דרגת הנכות סכום ההלוואה (נכון ל-01.06.2023)
20%-100% עד 223,008 ₪
100%+ עד 289,221 ₪

סידור ראשון

 • הלוואה לצורך התארגנות ראשונית בדירה ניתנת למי שלא קיבלו סיוע למטרה זו בעבר.
 • מי שקיבלו בעבר את הסיוע עשויים להיות זכאים שוב אם הם עוזבים על פי הסכם גירושין את דירתם המשותפת ומשאירים בה ציוד.

היקף הסיוע לסידור ראשון

סכומי ההלוואה (נכון ל-01.06.2023)
אחוז הנכות סכום ההלוואה
20%-39% עד 19,224 ₪
40%-49% עד 41,517 ₪
50%-69% עד 50,990 ₪
70%-99% עד 61,858 ₪
100% ומעלה עד 89,268 ₪

מי זכאי?

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים