בחישוב אחוזי הנכות לא יילקח בחשבון ליקוי שהיה לפני פגיעת האיבה, או ליקוי שנגרם אחריה ושלא כתוצאה ישירה ממנה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

לאחר שנפגעי פעולת איבה מופיעים בפני הוועדה הרפואית, הוועדה קובעת את אחוזי הנכות.

 • בחישוב אחוזי הנכות לנפגעים לא לוקחים בחשבון ליקוי שהיה לפני הפגיעה, או ליקוי שנגרם אחריה ושלא כתוצאה ישירה ממנה.
 • אם דרגת הנכות שתקבע הוועדה היא זמנית או אם חל שינוי במצבם הבריאותי של הנפגעים, הם יזומנו לבדיקה חוזרת בפני הוועדה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

חישוב דרגת הנכות

 • קיימת רשימת פגיעות ומחלות, כאשר לכל פגיעה ומחלה נקבעו אחוזי נכות, עם פירוט המגבלות שהן גורמות.
 • במקרה שקיימת פגיעה אחת, דרגת הנכות תהיה כאחוזי הנכות של אותה פגיעה.
דוגמה
למי שסובל מפגיעה אחת של 40% תיקבע דרגת נכות בשיעור של 40%.
 • במקרים שבהם קיימות כמה פגיעות שלכל אחת מהן דרגת נכות נפרדת, שיעור הנכות הכולל יחושב על-פי חישוב משוקלל של כל הפגיעות.
 • השקלול מחושב באופן הבא:
  • סעיף הליקוי עם אחוזי הנכות הגבוהים יותר מחושב במלואו.
  • הסעיף השני מחושב מתוך האחוזים שנותרו אחרי חיסור אחוזי הסעיף הראשי.
  • הסעיף הבא (אם ישנו) יחושב מתוך האחוזים שנותרו אחרי חיסור שני הסעיפים הראשונים, וכן הלאה.
  • אחוז הנכות הרפואית יחושב על-ידי חיבור התוצאות שהתקבלו.
  • אם התקבל מספר עם שבר, השבר יעוגל לשלם כלפי מעלה.
דוגמה
 • נפגע סובל משתי פגיעות, הראשונה בדרגת 60% והשנייה בדרגת 30%.
  • דרגת הנכות הראשונה תחושב במלואה- 60%.
  • דרגת הנכות השנייה תחושב כך: 60% של הפגיעה הראשונה יופחתו מ-100%, ומתוך ההפרש (40%) יחושבו 30% של הפגיעה השנייה. התוצאה תהיה 12%.
 • דרגת הנכות הכוללת לאחר השקלול תהיה 72% (60% + 12%).
 • כאשר שתי פגיעות או יותר מתייחסות לאיברים זוגיים (לדוגמה: שתי ידיים או שתי רגליים), הוועדה הרפואית רשאית לחבר את כל דרגות הנכות של הפגיעות, שלא בחישוב משוקלל (כלומר כל פגיעה תחושב בפני עצמה). עם זאת דרגת הנכות הסופית לא תעלה על 100%.
דוגמה
נכות של 40% ביד אחת ו-30% בשנייה שמחושבת כ-70% דרגת נכות כוללת.
דוגמה
נכות בשיעור 40% ברגל אחת ו-70% בשנייה שמחושבת כ-100% דרגת נכות כוללת (ולא 110%).

ערעור על אחוזי הנכות שנקבעו

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים