הקדמה:

בחישוב אחוזי הנכות לנפגע אין לוקחים בחשבון פגם שהיה לפני הפגיעה, או פגם שנגרם אחריה ושלא כתוצאה ישירה ממנה
נכון לפברואר 2015, בכל המקרים שבהם נקבעה דרגת נכות שאינה מספר שלם, הדרגה תעוגל כלפי מעלה
ניתן לחשב את הנכות המשוקללת באמצעות המחשבון לבדיקת נכות רפואית משוקללת באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


לאחר שנפגע פעולת איבה הופיע בפני הוועדה הרפואית, יקבעו חברי הוועדה את אחוזי נכותו.

 • אם דרגת הנכות שתקבע הוועדה היא זמנית או אם חל שינוי במצבו הבריאותי של הנפגע, הוא יוזמן לבדיקה חוזרת בפני הוועדה.

מבחנים לקביעת דרגת הנכות

 • קיימת רשימת פגיעות ומחלות, כאשר לכל פגיעה ומחלה נקבעו אחוזי נכות, עם פירוט המגבלות שהן גורמות.
 • בחישוב אחוזי הנכות לנפגע אין לוקחים בחשבון פגם שהיה לפני הפגיעה, או פגם שנגרם אחריה ושלא כתוצאה ישירה ממנה.

אופן חישוב דרגת הנכות

 • כאשר קיימת פגיעה אחת, דרגת הנכות תהיה כדרגת הנכות של אותה פגיעה.
דוגמה
מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 40% בגין פגיעה אחת, דרגת נכותו תהיה 40%.
 • כאשר קיימות כמה פגיעות, שלכל אחת מהן דרגת נכות נפרדת – משקללים את שתיהן באופן הבא:
  • דרגת הנכות של הפגיעה הראשונה תחושב כאילו היתה זו הפגיעה היחידה.
  • דרגת הנכות של הפגיעה השניה תחושב כאחוז מתוך יתרת האחוזים שנשארו (מתוך 100 האחוזים) לאחר שהופחתו מהם אחוזי הנכות של הפגיעה הראשונה.
דוגמה
 • אדם סובל משתי פגיעות, הראשונה בדרגת 60% והשנייה בדרגת 30%:
 • דרגת הנכות הראשונה תהיה 60%.
 • דרגת הנכות השנייה תהיה 12% - שהם 30% מתוך 40% הנותרים (לאחר שהפחתנו מ-100 האחוזים את אחוזי הפגיעה הראשונה בשיעור 60%).
 • דרגת הנכות הכוללת תהיה 72% (שהם 60% + 12%).
 • כאשר שתי פגיעות או יותר מתייחסות לאיברים זוגיים (לדוגמה: שתי ידיים או שתי רגליים), רשאית הוועדה הרפואית לחבר את דרגות הנכות של איברים אלו (כלומר כל אחד תחושב בפני עצמה, ודרגת הנכות הכוללת תיהיה חיבור של שתיהן). עם זאת דרגת הנכות הסופית לא תעלה על 100%.
דוגמה
נכות של 40% ביד אחת ו–30% בשנייה תהיה שווה ל–70% דרגת נכות כוללת.
דוגמה
נכות בשיעור 40% ברגל אחת ו–70% בשנייה שווה ל–100% דרגת נכות כוללת (ולא 110%).

עיגול דרגת הנכות כלפי מעלה

 • בהתאם להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין מבית המשפט העליון, בכל המקרים שבהם נקבעה דרגת נכות שאינה מספר שלם, הדרגה תעוגל כלפי מעלה (לדוגמה דרגת נכות של 19.1% תעוגל ל-20%).
 • מי שדרגת נכותם עוגלה כלפי מעלה יהיו זכאים לכלל ההטבות המגיעות להם בהתאם לדרגת הנכות החדשה.
 • לפרטים נוספים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים