אלמנים, אלמנות, יתומים עד גיל 21 והורים שכולים של חללי פעולת איבה זכאים לפטור מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות רשות מקרקעי ישראל
ראו מחשבון הביטוח הלאומי לזכויות בגופים שונים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה שכולים של חללי פעולת איבה זכאים לפטור מלא מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות רשות מקרקעי ישראל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף המטפל ולבקש אישור על קבלת תגמולים מהביטוח הלאומי.
  • לקבלת הפטור מגישים את האישור של הביטוח הלאומי לרשות מקרקעי ישראל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

פטורים והנחות במגורים באתר רשות מקרקעי ישראל