הקדמה:

אלמן, אלמנה, יתומים עד גיל 18 והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים לפטור מלא מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן, אלמנה, יתומים עד גיל 18 והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים לפטור מלא מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל.

מי זכאי?

  • אלמן, אלמנה, יתומים עד גיל 18 והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה

תהליך מימוש הזכות

  • לשם קבלת הפטור יש לפנות אל אגף נפגעי איבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי.
    • כתובת: שד' ויצמן 13 ירושלים 9543707
    • פקס: 02-6514002
    • טלפון: 1-222-6050 או *6050

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים