הקדמה:

תורם איברים זכאי לפטור מתשלום דמי כניסה לגנים לאומיים לשמורות טבע ולאתרי עתיקותעל פי סעיף 23(ב) לחוק השתלת איברים, מי שתרם איבר לשם השתלה באדם אחר זכאי לפטור מדמי כניסה לגנים לאומיים לשמורות טבע ולאתרי עתיקות.

מי זכאי?

  • מי שתרם איבר מגופו לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • יש להציג בכניסה לאתר את תעודת הפטור מתשלום בכניסה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי עתיקות שנשלחה לתורם על-ידי המרכז הלאומי להשתלות, בצירוף תעודה מזהה נוספת (ת.ז. או רישיון נהיגה).

האתרים בהם ניתן הפטור מתשלום דמי הכניסה

חשוב לדעת

  • במקרה שעבר יותר מחודש מאז תום החודש שבו התבצעה תרומת האיבר וטרם התקבלה בדואר תעודת הפטור מתשלום דמי הכניסה, מומלץ ליצור קשר עם המרכז הלאומי להשתלות ולוודא שהתעודה אכן נשלחה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

-->

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.