תורמי איברים זכאים לפטור מתשלום דמי כניסה לגנים לאומיים, לשמורות טבע ולאתרי עתיקות


מי שתרמו איבר לצורך השתלה באדם אחר זכאים לפטור מדמי כניסה לגנים לאומיים, לשמורות טבע ולאתרי עתיקות:

מי זכאי?

  • מי שתרמו איבר מגופם לצורך השתלתו בגוף של אדם אחר.

תהליך מימוש הזכות

  • המרכז הלאומי להשתלות שולח לזכאים תעודת פטור מתשלום בכניסה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי עתיקות.
  • יש להציג את תעודת הפטור בכניסה לאתרים, בצירוף תעודה מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה).

חשוב לדעת

  • אם עברו יותר מ-30 ימים אחרי החודש שבו התבצעה תרומת האיבר וטרם התקבלה בדואר תעודת הפטור, מומלץ ליצור קשר עם המרכז הלאומי להשתלות ולוודא שהתעודה נשלחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.