למשטרה אין סמכות לפזר הפגנה חוקית או לעצור את משתתפיה, אולם היא רשאית לפזר הפגנה שמשתתפיה מפרים את החוק
המשטרה מחויבת להגן על המפגינים מפני מי שמנסה להפריע להם באלימות
קיומו של חשש להפרת הסדר הציבורי על ידי מתנגדי ההפגנה אינו מצדיק את פיזורה, אלא אם תוכיח המשטרה כי לא היו לה הכוחות הנדרשים להגנה על המפגינים
אסור לשוטרים לפעול באלימות מופרזת ולהפעיל כוח שאינו מידתי כדי לפזר את המפגינים


 • במקרים מסוימים, רשאים קציני המשטרה להורות על פיזור הפגנה:
  • הפגנה שטעונה רישיון ומתנהלת ללא רישיון.
  • הפגנה שקיבלה רישיון אך מפרה את תנאיו.
  • הפגנה שמשתתפיה החלו להפר את הסדר הציבורי ולנהוג באלימות.
  • התקהלות אסורה על פי הגדרתה בחוק.
 • אם מתקיים אחד מהמקרים הנ"ל, יורו השוטרים למשתתפי ההפגנה להתפזר.
 • אם משתתפי ההפגנה לא יעשו כן תוך זמן סביר, רשאית המשטרה לפזרם בכוח.

התקהלות אסורה

 • סעיף 151 לחוק העונשין מגדיר מהי התקהלות אסורה: "שלושה אנשים לפחות שנתקהלו לשם עבירה, או שנתקהלו למטרה משותפת, ואפילו כשרה, ומתנהגים באופן הנותן לאנשים שבסביבה יסוד סביר לחשוש שהמתקהלים יעשו מעשה שיפר את השלום, או שבעצם התקהלותם יעוררו אנשים אחרים, ללא צורך וללא עילה מספקת, להפר את השלום, הרי זו התקהלות אסורה".
 • בתי המשפט והיועץ המשפטי לממשלה הכירו בכך שהוראת החוק הינה רחבה וגורפת מדי ולכן צמצמו מאוד את המקרים שיחשבו כהתקהלות אסורה. המבחן לחשש להפרת השלום הנו מבחן אובייקטיבי והפרשנות האישית לו מוגבלת.
 • משמעות הדבר הינה שכדי לפזר הפגנה על בסיס החשבתה כהתקהלות אסורה, לא מספיק חשש כללי, אלא יש צורך להוכיח חשש סביר ומבוסס.
 • בנוסף, על החשש לנבוע מהתנהגותם של המתקהלים עצמם ולא של אנשים בסביבתם המתנגדים לקיום ההפגנה.

חשוב לדעת

 • על המשטרה להגן על המפגינים מפני מי שמנסה להתנכל להם או להפריע להם באלימות על רקע התנגדותו להפגנה.
 • פיזור הפגנה בשל חשש מאלימות של המתנגדים יעשה במקרים חריגים, שבהם תוכיח המשטרה קיום חשש ממשי כי כוחות המשטרה לא יוכלו לבצע את תפקידם ולהגן על המפגינים וכי הנסיבות בשטח עוררו חשש ממשי או קרוב לוודאי לפגיעה בשלום הציבור.
 • עצם ההכרזה של קציני משטרה שהפגנה הינה בלתי-חוקית אינה הופכת אותה לכזאת.
  • עם זאת, קשה למשתתפים בהפגנה לדעת בוודאות האם הוראת הפיזור שניתנה להם חוקית או לא. התעלמות מההוראה כרוכה בסיכון של עימות עם שוטרים ושל הפרת חוק.
  • אם התברר בדיעבד שהוראת הפיזור לא הייתה חוקית, ניתן לפנות לבית המשפט.
 • גם במקרה שההחלטה לפזר את ההפגנה היא מוצדקת, ואפילו אם המפגינים מפרים את החוק, הכוח שמפעילה המשטרה כדי לפזר את המפגינים חייב להיות מידתי. אסור לשוטרים לפעול באלימות מופרזת, ומוטל עליהם להפעיל רק את האמצעים ההכרחיים כדי להשיב את הסדר הציבורי על כנו.
 • על השוטרים לענוד תגי זיהוי. אם המפגינים סבורים שהתנהגות שוטר אינה חוקית, הם יכולים לרשום את פרטיו ולהגיש נגדו תלונה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות