הקדמה:

טיפולי פיזיותרפיה לפגים ניתנים עוד בזמן שהייתם ביחידת אשפוז פגים


תינוקות פגים זכאים לטיפולי פיזיותרפיה במהלך שהייתם ביחידת אשפוז פגים. הטיפולים ניתנים על ידי פיזיותרפיסט בעל הכשרה ייחודית בטיפול בתינוקות פגים ובהתפתחות הילד.

התחומים הנכללים בטיפול

 • טיפול הפיזיותרפיה הפרטני ניתן בהתאם למצבו הבריאותי של התינוק הפג, וכולל את התחומים הבאים:
 • תפקוד נוירו-מוטורי: עידוד תפקוד מוטורי בהתאם למטרה שהוצבה;
 • תפקודי אכילה: הכנה לאכילה לרבות גריית הפה, עידוד בליעה ומציצה;
 • תפקודי נשימה: שמירה על דרכי נשימה פתוחים ומאווררים;
 • תפקוד חושי: שילוב גריה חושית (מגע, ריח, שמע וגירוי חזותי).

הדרכה להורים

 • כחלק מטיפולי הפיזיותרפיה, על הפיזיותרפיסט להעביר הדרכה קבועה ומובנית להורים, לגבי הידע והמיומנות שבתחום הפיזיותרפיה, במהלך האשפוז ולקראת עזיבת המחלקה.
 • ההדרכה תתבצע באופן פרטני, בקבוצות ובאמצעות מידע כתוב, לפי המקובל במחלקה.
 • ההדרכה תכלול:
 1. מידע אודות תהליכי התפתחות;
 2. הכוונה לעידוד תנועתיות;
 3. הכוונה להחזקת התינוק על הידיים בתנוחות שונות;
 4. הכוונה למקורות מידע רלוונטיים.

הכנה לקראת שחרור

 • הפיזיותרפיסט הנו שותף מלא בתהליך ההכנה לקראת שחרור מיחידת אשפוז פגים.
 • על הפיזיותרפיסט מוטלות החובות הבאות:
 1. לבצע הערכה פיזיקלית התפתחותית לפני שחרור הפג מהיחידה;
 2. לתת הנחיות מקצועיות בע"פ ובכתב להורים בעת הכנת התינוק הפג לשחרור;
 3. לכתוב סיכום טיפול והמלצות המשך לגורמים המקצועיים ביחידות בקהילה;
 4. להשתתף במרפאת מעקב פגים בביה"ח וליצור קשר עם היחידה המטפלת בקהילה, במידת הצורך.

מי זכאי?

 • פגים המאושפזים ביחידת אשפוז פגים.

חשוב לדעת

 • משרד הבריאות ממליץ כי משפחתו של הפג תהיה מעורבת ומשולבת ככל האפשר בטיפולי הפיזיותרפיה הניתנים ביחידת אשפוז פגים.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.