הקדמה:

על היחידות לטיפול מיוחד ביילוד להפנות כל תינוק שנולד במשקל נמוך מ-1,500 גרם לבדיקה ולהערכה התפתחותית במכון מוכר להתפתחות הילד ושיקומו
על המכונים להתפתחות הילד לתת קדימות לתינוקות אלה בקבלה לאבחון ולטיפול


על-פי חוזר משרד הבריאות, יש להפנות כל תינוק שנולד במשקל נמוך מ-1,500 גרם לבדיקה ולהערכה התפתחותית במכון מוכר להתפתחות הילד ושיקומו.

מי זכאי?

  • כל תינוק שנולד במשקל נמוך מ-1,500 גרם.

תהליך מימוש הזכות

  • על צוות בית החולים להפנות את היילודים המשתחררים למכונים להתפתחות הילד באישור קופת חולים שבה מבוטח התינוק.
  • על המכונים להתפתחות הילד לתת קדימות לתינוקות אלה בקבלה לאבחון ולטיפול.
  • תינוקות עם הפרעה התפתחותית הדורשת התערבות טיפולית מיידית, יטופלו בהקדם האפשרי.
הערת עריכה
מוסתר מידע לגבי זמן ההמתנה לאבחון ולהתחלת טיפול לפגים. המידע שמוסתר מבוסס על חוזר מינהל רפואה שהקישור אליו לא עובד, ולא נמצא באתר משרד הבריאות.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 12:04, 29 ביוני 2021 (IDT)
  • במקרה של עיכוב באבחון וטיפול מעבר למועדים שנקבעו, ניתן לפנות ישירות לאחת מהיחידות להתפתחות הילד המוכרות על ידי משרד הבריאות (גם אם היחידה אינה קשורה בהסדר עם הקופה המבטחת וזו לא הפנתה את הילד לאותה יחידה).
  • במקרים חריגים, ובהיעדר פתרון אחר בזמנים שנקבעו, ניתן לפנות לקבלת הטיפול גם למטפל פרטי.
  • במקרים אלה המשפחה זכאית להחזר של התשלומים בגין הטיפול או האבחון, וזאת עד לגובה תעריפי משרד הבריאות, בתנאי שמספר הטיפולים לא חרג ממספר הטיפולים לו הם זכאים.
  • ההחזר (למעט ההשתתפות העצמית) יינתן מקופת החולים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.