חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אינו מגן על עובדים שעברו את גיל פרישת חובה מפני פיטורים מחמת גיל
מעסיק רשאי להפסיק את עבודתו של עובד בהגיעו לגיל פרישת חובה ולאחר מכן, ופיטורים אלה לא ייחשבו אסורים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל- אביב
שם התיק:עב 006286/06
תאריך:17.12.2009
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין
שימו לב
בעע"א 209/10 פסק בית הדין הארצי לעבודה שעובד המגיע לגיל פרישת חובה רשאי לבקש ממעסיקו להמשיך לעבוד, והמעסיק חייב להפעיל שיקול דעת ראוי בבחינת הבקשה. למידע נוסף לחצו כאן.

העובדות

החלטת בית הדין

  • בית הדין האזורי לעבודה קבע כי לאחר שעבר העובד את גיל פרישה חובה, הוא כבר אינו זכאי להגנת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ומעתה ואילך העסקתו בידי המעסיק היא וולונטרית, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים.
  • השופטים הדגישו כי אם המעסיק המשיך להעסיק את העובד אחרי גיל פרישת חובה, אין זה ראוי שהוא ימצא את עצמו במצב חמור יותר לעומת המצב שבו היה אילוּ הפסיק את העסקתו בגיל זה.

משמעות

  • החוק אינו מגן על עובדים שעברו את גיל פרישת חובה מפני פיטורים מחמת גיל.
  • מעסיק רשאי להפסיק את עבודתו של עובד בהגיעו לגיל פרישת חובה ובכל עת לאחר מכן, ופיטורים אלה לא ייחשבו אסורים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות