בית המשפט פסק שפיטורים עקב צמצומים לא מתירים לפטר עובדת בהיריון
לעובדת נפסקו פיצויים בסכום של 50,000 ₪

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל- אביב- יפו
שם התיק:תפ 000492/05
תאריך:25.02.2007
קישור:באתר נבו

בית הדין האזורי לעבודה הרשיע מעסיק ושניים ממנהליו בעבירה פלילית של הפליה בניגוד להוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שהתייחסה לפיטורי עובדת בהיריון במסגרת פיטורי צמצום. המעסיק טען שבמסגרת הצמצומים, הוא נאלץ לפטר את אחד מעובדיו, וכי החליט שהתובעת היא זו שתפוטר, מכיון שהיא היתה הכי פחות יעילה. בית הדין קבע שהעובדה שהעובדת, לנוכח הריונה, היתה עייפה יותר ונזקקה להפסקות, היוותה שיקול של המעסיק, כאשר החליט לפטר אותה. בית הדין קבע שבכך המעסיק הפלה את העובדת לרעה. ביה"ד פסק כי למנהלי בחברה היתה אחריות אישית לעבירה מכוח סעיף 2 ובגזר הדין, הוטל עליהם עונש של 200 שעות לתועלת הציבור. בנוסף נגזר על המעסיק לשלם פיצוי בסך 50,000 ₪.

משמעות

  • החוק אוסר על פיטורי עובדת בהיריון.
  • צמצומים בכוח האדם בחברה לא מתירים למעסיק לפטר עובדת בהיריון.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.