הקדמה:

צה"ל מממן באופן מלא הוצאות פינוי באמבולנס עבור חיילים בשירות סדיר
חיילי מילואים שפונו באמבולנס יזכו למימון מצה"ל רק אם הפינוי נעשה במסגרת שירותם הצבאי
חייל שפונה באמבולנס צריך להעביר את שובר ההתחייבות למרפאת היחידה, וצה"ל יסדיר את התשלום למד"א


חיילים בשירות סדיר שפונו באמבולנס בנסיבות כלשהן וחיילי מילואים שפונו באמבולנס במסגרת שירותם הצבאי, זכאים למימון עלות הפינוי על ידי צה"ל.

מי זכאי?

  • חיילים בשירות סדיר, בכל מקרה שבו נזקקו לפינוי באמבולנס, בין אם במסגרת שירותם הצבאי ובין אם במסגרת זמנם הפנוי.
  • חיילי מילואים שנזקקו לפינוי במסגרת שירותם הצבאי.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להעביר את שובר ההתחייבות למרפאת היחידה, וצה"ל יסדיר את התשלום למד"א.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות