הקדמה:

בית הדין חייב מעסיקה לשלם לעובדות אשר פוטרו בשל פעילותן בהקמת ארגון עובדות שכר מיום פיטוריהן ועד הגיען לגיל פרישה וכן פיצויים בסך 100,000 ש"ח ללא הוכחת נזק
אסור למעסיק לפגוע (להתנכל) בעובד בשל פעילותו או חברותו בארגון עובדים או בוועד עובדים
די בכך שאחד מהשיקולים לפיטורי העובד קשור במימוש זכות העובד להתארגנות כדי להביא לפסילת הפיטורים
עובד אשר נפגע מהתנכלות על רקע פעילות ארגונית, זכאי לסעד של השבה לעבודה ולפיצוי על עצם ההתנכלות, ללא הוכחת נזק

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עע 30583-07-14‏ ‏
תאריך:
08.05.2018

רקע עובדתי

 • המערערות, שתי גננות, הועסקו כגננות ברשת גנים במגזר החרדי במשך עשרות שנים.
 • בשנת 2007 הובילו המערערות את הקמתו וניהולו של ארגון עובדים יציג חדש לגננות בשם "ארגון הגננות החרדיות", ארגון העובדות הראשון בציבור החרדי.
 • בחודש מאי 2007 הודיעה רשת הגנים למערערות ולמספר גננות ותיקות נוספות על סיום העסקתן בתום שנת הלימודים.
 • יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים הודיעה לפתע רשת הגנים, ללא כל תיאום מוקדם עם הרשויות, כי לא תפעיל את גני הילדים בהם הועסקו המערערות לאורך שנים.
 • למרות שבית הדין האזורי לעבודה דחה את בקשת הרשת לסיים את העסקתן של המערערות והגננות הנוספות, לא הוחזרו המערערות לעבודה.
 • באוגוסט 2009 הגישו המערערות תביעה נגד הרשת, בה טענו, בין היתר, להתנכלות מצד המעסיקה על רקע פעילותן בארגון הגננות החרדיות.
 • בחודש אפריל 2014 דחה בית הדין האזורי את תביעת המערערות לפיצוי בגין התנכלות, והן הגישו ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

פסק הדין

 • סעיף 33י לחוק הסכמים קיבוציים אוסר על פגיעה בעובד (התנכלות) על רקע פעילותו בארגון עובדים ובין היתר אסור לפטר את העובד בגלל פעילותו זו.
 • די בכך שאחד מהשיקולים לפיטורי העובד קשור במימוש זכות העובד להתארגנות כדי להביא לפסילת פיטוריו, אפילו אם לצד השיקול הפסול קיימים שיקולים המצדיקים את פיטורי העובד, כדי שהמעסיק ייחשב כמי שהפר את החוק.
 • הפגיעה בעובד יכולה להוות התנכלות גם אם המעסיק לא התכוון באופן סובייקטיבי לפגוע בזכות ההתארגנות של העובדים.
 • במקרה בו עובד שהוא פעיל בארגון עובדים פוטר או קיימת כוונה לפטרו או לפגוע בתנאי העסקתו, נטל ההוכחה חל על המעסיק להראות כי בחירת המועמדים לפיטורים נעשתה מנימוקים ענייניים ולא מטעמי השתייכות לארגון עובדים, אחרת ייחשב המעסיק כמי שמתנכל לעובד על רקע פעילותו.
 • עובד שפוטר מעבודתו או נפגע מהתנכלות על רקע פעילות ארגונית, זכאי להשבתו לעבודה ולפיצוי על עצם ההתנכלות.
 • במקרה זה השתכנע בית הדין כי המעסיקה (רשת הגנים) התנכלה לגננות ופיטרה אותן על רקע פעילותן להקמת נציגות עובדות במקום העבודה.
  • מסקנה זו התבקשה בין היתר מסמיכות הזמנים שבין תחילת פעילותן בארגון לבין מועד פיטוריהן.
  • רשת הגנים לא הצליחה להוכיח את ההפך, היינו כי הפסקת העסקתן של המערערות אינה קשורה לפעילותן הארגונית.
  • לפיכך זכאיות הגננות להשבתן לעבודה ולפיצויים ללא הוכחת נזק בגין עצם ההתנכלות.
   • מכיוון שהגננות כבר עברו את גיל הפרישה, לא ניתן כבר להשיבן לעבודה ועל כן חייב בית הדין את רשת הגנים בתשלום שכרן של העובדות מיום הגשת התביעה ועד לחודש אפריל 2014 (מועד מתן פסק הדין בבית הדין בבית הדין האזורי). כמו כן קבע בית הדין הארצי כי עבור התקופה שממועד מתן פסק הדין בבית הדין האזורי לעבודה ועד הגעתן לגיל פרישה, זכאיות המערערות לתחליף שכר, אשר גובהו ייקבע על ידי בית הדין האזורי.
   • בנוסף פסק בית הדין לכל מערערת פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך של 100,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה.

משמעות

 • אסור למעסיק לפגוע (להתנכל) בעובד בשל פעילותו או חברותו בארגון עובדים או בוועד עובדים
 • במקרה של פיטורים או פגיעה אחרת בעובד שהוא פעיל בארגון עובדים, נטל ההוכחה חל על המעסיק להראות כי החלטתו נעשתה מנימוקים ענייניים ולא מטעמי השתייכות לארגון עובדים
 • די בכך שאחד מהשיקולים לפיטורי העובד קשור במימוש זכות העובד להתארגנות כדי להביא לפסילת פיטוריו.
 • עובד אשר נפגע מהתנכלות על רקע פעילות ארגונית, זכאי להשבתו לעבודה ולפיצוי על עצם ההתנכלות, אף אם לא נגרם לו נזק.

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.