בית המשפט חייב לונה פארק לשלם פיצויים לאדם עם מוגבלות שלא הורשה לעלות לאחד המתקנים רק בשל מוגבלותו מבלי שנבדק אם המוגבלות רלוונטית לדרישות הבטיחות של המתקן
מניעה מאדם לעלות על מתקן בפארק שעשועים רק בשל מוגבלותו, מבלי לבצע בדיקה פרטנית אם המוגבלות רלוונטית לדרישות הבטיחות של המתקן, מהווה אפליה אסורה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום בבת ים
שם התיק:תא (ב"י) 32097-04-18‏
תאריך:07.07.2022
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית משפט השלום ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית משפט השלום.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט המחוזי או בבית המשפט העליון,
ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • אדם בעל מוגבלות נפשית ביקר עם בתו בלונה-פארק, שם השניים קיבלו צמידים המעידים על זכאותם לפטור מעמידה בתור.
 • כשהאב ובתו הגיעו לתור כדי לעלות על מתקן שמוגדר כמתקן אקסטרים, נציגי הלונה-פארק לא איפשרו זאת.
 • האב ובתו טענו שבלונה-פארק יש פרקטיקה מפלה ששוללת באופן גורף ושרירותי מאנשים עם צמידי אל-תור מלעלות על מתקני אקסטרים.
 • נציגי הלונה-פארק טענו שהם לא מפלים בצורה שרירותית.
  • לטענתם, בהתאם להוראות יצרני המתקנים והתקן הישראלי, עליהם להפעיל שיקול דעת בשטח ולאסור על כל אדם לעלות על מתקן אם הם חושבים שהוא אינו מסוגל להשתמש באותו מתקן באופן בטיחותי.
  • מכיוון שמתקני האקסטרים יוצרים התרגשות, חרדה, סחרור ותחושת אבדן שליטה העשויים לגרום למצוקה ומכיוון שהאב סובל מסכיזופרניה, קיים חשש סביר שהאב לא יוכל לעשות שימוש בטיחותי במתקן.

החלטת בית המשפט

 • הוכח שבלונה-פארק פועלים בדרך מפלה ושרירותית זו באופן קבוע, וגם במקרה הזה פסלו את האב מלעלות על המתקן רק בגלל הצמיד שלו ולא בעקבות בדיקה פרטנית.
 • מכיוון שמדובר באפליה משפילה עבור האב וכן מכיוון שמדובר בשירות כמעט ייחודי בישראל, ביהמ"ש פסק לאב ולבתו את מלוא הפיצויים.

משמעות

 • אם נותן שירות נתקל באדם שזכאי לפטור מתור, אסור לו להניח הנחות על הסיבה שבגללה ניתן הפטור.
 • נותן שירות שמנע מאדם עם מוגבלות האפשרות לקבל שירות מבלי לבדוק האם המוגבלות הספציפית שלו מונעת ממנו לקבל את השירות, מבצע אפליה אסורה, ועשוי להיות מחויב לשלם פיצויים לאותו אדם.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.